dcsimg

Možnosti rozvoja kariéry

Kvalifikácia našich zamestnancov zohráva rozhodujúcu úlohu v stratégii HORNBACHu. Vyznačujeme sa najvyššou kvalitou poradenstva pri realizácii komplexných stavebných aj domácich projektov. 90 % našich zamestnancov má priamy kontakt s našimi zákazníkmi. Sú tak vizitkou a garantom úspechu nášho podniku. Naším cieľom je, aby sa zamestnanci neustále rozvíjali, pretože iba správne kvalifikovaný predavač môže zákazníkovi optimálne poradiť.

Vynikajúce možnosti ďalšieho vzdelávania

Cieleným zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov a vedúcich pracovníkov na to HORNBACH vytvára najlepšie predpoklady. Pri každoročných osobných pohovoroch sa medzi zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi definujú individuálne možnosti ďalšieho rozvoja. Okrem rôznych odborných školení ponúkame špeciálne kurzy, ktoré našim zamestnancom umožňujú zvyšovať ich odbornosť, napr. ako odborný poradca či oblastný školiteľ.

Vychovávame si vedúcich pracovníkov!

Kto vidí svoju budúcnosť vo vedúcej pozícii, môže ísť v HORNBACHu taktiež svojou cestou. Tá môže viesť od odborného poradcu, cez vedúceho pododdelenia a asistenta, až po riaditeľa predajne. V rámci našej podpory perspektívnych pracovníkov ponúkame programy, pomocou ktorých získate potrebné nástroje na plnenie týchto funkcií. Ani v pozícií riaditeľa predajne vás nenecháme samotného. Budete mať možnost absolvovať príslušné programy na zvýšenie svojich manažérskych schopností.

Perspektívy v centrálnej správe

Samozrejme ponúkame príslušné rozvojové možnosti aj našim zamestnancom v centrálnych správach. Nepretržité vzdelávanie je možné v rámci interných aj externých seminárov. Samozrejme môžete pracovať aj na svojej odbornej kariére, napr. prevzatím nových úloh alebo projektov. Ďalšou možnosťou profesionálneho postupu je obsadenie do vedúcej funkcie.

Moja predajňa

 Hornbach Bratislava

Galvaniho 9

82104 Bratislava 2

Tel.: +421-2-487 09 000

Otváracia doba:
Po–Pia: 07:00–21:00 hod.
So–Ne: 08:00–21:00 hod.