dcsimg

Naša podniková kultúra v HORNBACHU

Ako rodinný podnik založený v roku 1877 so silnou expanziou prikladáme našej podnikovej kultúre veľký význam. Preto ju podporujeme hodnotami, ktoré sú zakotvené v „Desatore HORNBACHu“ a zásadách „12 klincov večnosti“.
Tímový duch a súdržnosť, oceňovanie výkonov jednotlivca a sloboda pri uskutočňovaní inovatívnych nápadov určujú pracovnú atmosféru „veľkej rodiny“ HORNBACH. Mladý pracuje vedľa staršieho, skúsený vedľa učňa, spojení lojalitou, ľudskosťou a dôverou. Právo na chybu tu má rovnaké miesto, ako právo na profesijnú perspektívu. Preto je štruktúra zodpovednosti budovana decentralisticky. Každý je tak pobádaný k tomu, aby sa primeranou mierou podieľal na podnikovom úspechu.

Zamestnanci sú v rámci svojej vlastnej pracovnej náplne zapájaní do rozhodovacích a rozvojových procesov. Neustále dostávajú možnosť výberu nových tém a výziev. Na základe plošnej hierarchie majú možnosť prezentovať vlastné návrhy a nápady až na úrovni vrcholového manažmentu.

Moja predajňa

 Hornbach Bratislava

Galvaniho 9

82104 Bratislava 2

Tel.: +421-2-487 09 000

Otváracia doba:
Po–Pia: 07:00–21:00 hod.
So–Ne: 08:00–21:00 hod.