dcsimg

Zodpovednosť za zamestnancov

Najväčším potenciálom firmy sú jej zamestnanci. HORNBACH vytvára každoročne rad nových pracovných miest v tuzemsku iv zahraničí.

HORNBACH ako atraktívny zamestnávateľ

Partnerský vzťah medzi firmou HORNBACH a jeho zamestnancami je významným faktorom nášho úspechu. Opiera sa aj o skutočnosť, že už niekoľko rokov vytvárame trvalé kvalifikované pracovné miesta. Veľkú váhu HORNBACH prikladá výchove vlastného personálu a sústavné vzdelávanie súčasných zamestnancov. Týmto spôsobom sa snažíme zaistiť našu potrebu vedúcich pracovníkov a zároveň prevziať sociálnu zodpovednosť. Za týmto účelom sme zostavili program ďalšieho vzdelávania pre vedúcich zamestnancov, v ktorom sa môže jednotlivec vypracovať z predavača až na člena najvyššej úrovne manažmentu marketu.

Ako rodinná firma venuje HORNBACH osobitnú pozornosť vlastnému mladému personálu. Mladí ľudia si môžu vybrať z dvanástich učňovských odborov a siedmich duálnych študijných programov a spoločne s nami položiť základný kameň úspešného vstupu do pracovného života. Vďaka našej medzinárodnej pôsobnosti majú naši najusilovnejší študenti možnosť absolvovať štúdium aj vo Švajčiarsku, Rakúsku, Švédsku alebo Rumunsku.

Rozmanitosť

Rovnosť príležitostí a odmietanie akýchkoľvek podôb diskriminácie patrí medzi naše najdôležitejšie zásady pri rokovaní s našimi zamestnancami. Odlišný pôvod a rozdielne odborné znalosti formujú kolektív zamestnancov firmy HORNBACH. V deviatich krajinách, kde pôsobíme, pracujú ľudia 67 národností zo štyroch kontinentov. Etnický pôvod, pohlavie, vek, telesná postihnutia alebo náboženská príslušnosť nehrajú pri výbere uchádzačov žiadnu rolu. Rozhodujúce je len odborná spôsobilosť, ochota učiť sa nové veci a tímový duch.

Podiel na úspechu firmy

Úspech firmy je úzko spätý s odbornosťou a pracovnou angažovanosťou jej zamestnancov. Vaša ochota vyhrnúť si rukávy a prispieť k zlepšeniu koncernového výsledku bude odmenená podľa nášho modelu pre udeľovanie prémií. Ďalším stavebným kameňom, ako prinútiť zamestnancov k účasti na hospodárskom výsledku firmy, je možnosť obstarania zamestnaneckých akcií spoločnosti HORNBACH.

Moja predajňa

 Hornbach Bratislava

Galvaniho 9

82104 Bratislava 2

Tel.: +421-2-487 09 000

Otváracia doba:
Po–Pia: 07:00–21:00 hod.
So–Ne: 08:00–21:00 hod.