dcsimg

Zodpovednosť za človeka a životné prostredie

To, čo často označujeme ako trvalá udržateľnosť a novo spoločenská zodpovednosť firmy, znamená vo firme HORNBACH skrátka zodpovedné rokovania. V dobách otepľovanie planéty a novej energetickej koncepcie chceme prispieť k šetrnému využívaniu nášho životného prostredia:

 
Zodpovedné lesné hospodárstvo a FSC®

Obchodná firma nemá príliš veľké možnosti pre dosiahnutie zmeny a aktívnu angažovanosť v oblasti životného prostredia okrem podriadení vlastného sortimentu týmto podmienkam. Z tohto dôvodu sa snažíme, aby naše výrobky zodpovedali ekologickým a sociálnym štandardom.

Boj proti ilegálne ťaženému drevu patrí k našim najdôležitejším úlohám; tu HORNBACH zaujíma rolu priekopníka medzi hobbymarkety. Všetko drevo musí pochádzať z ekologicky obhospodarovaných lesov a sociálne zodpovedných firiem.

Pre firmu je dôležité upozorňovať zákazníkov na dreva s pečaťou zdravého lesného hospodárenia (FSC ®). Už od roku 1996 sme sa dobrovoľne zaviazali voči organizácii Greenpeace a Svetový fond na ochranu prírody (WWF), že nebudeme ponúkať drevo z nelegálnej ťažby. V roku 2003 sa stala firma HORNBACH-Baumarkt-AG vrátane všetkých svojich regionálnych spoločností členom skupiny zodpovedných podnikov WWF Wood Group. Spočiatku iba dobrovoľný záväzok vyústil k prevzatiu záruky pôvodu všetkých druhov dreva z certifikovaných zásob. V roku 2007 dostala firma HORNBACH ako prvý reťazec hobbymarketov s medzinárodnou pôsobnosťou certifikát FSC ® pre obchodné reťazce (FSC-C010062). Certifikát zabezpečuje kontrolu dodacieho cyklu od miesta pôvodu dreva až po konečný výrobok. Naše oddelenie riadenia kvality a ochrany životné prostredie založenej v roku 2002 pracuje na rozšírenie ponuky výrobkov s certifikátom FSC ®; už dnes disponujeme najrozsiahlejším sortimentom v odbore. Oddelenie sleduje aj dodržiavanie sociálnych noriem a noriem pre bezpečnosť práce, a to najmä na Ďalekom východe.

Za svoju angažovanosť sa firme HORNBACH dostáva pravidelného uznanie z radov združenia pre ochranu životného prostredia. V roku 2010 dostala firma prvý certifikát FSC ® Global Partner Award od organizácie FSC ® International. V roku 2011 nás Svetový fond na ochranu prírody označil za "najlepší hobbymarket".

Bližšie informácie o certifikácii FSC nájdete na: www.fscslovakia.sk.

Prípravky s glyfosátom vyradené z ponuky

Spoločnosť Hornbach proaktívne vyradila z ponuky svojich projektových marketov všetky prípravky na hubenie buriny obsahujúce glyfosáty a nahradila ich k prírode šetrnejšími biologickými prostriedkami. Glyfosáty sú najrozšírenejšie voľne dostupné herbicídy, najviac známe pod názvom Roundup. V marci roku 2015 však Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny zaradila glyfosáty medzi pravdepodobné karcinogény pre človeka (skupina 2A) s odôvodnením, že glyfosáty môžu spôsobovať rakovinu a u ľudí vedú ku vzniku non-hodgkinových lymfómov. V Hornbachu sa už tiež nestretnete s prípravkami na ochranu rastlín obsahujúcimi neonikotínoidy, ktoré sú v posledných rokoch dávané do súvislosti s výrazným úbytkom včelej populácie.

Viac informácií k herbicídnym prípravkom s glyfosátom sa dočítate tu. (PDF, 168 kB)

 
Úspora energie

Zákonné predpisy za účelom úspory energie nútia stavebníkov a vlastníkmi nehnuteľností tieto nové pravidlá dodržiavať. HORNBACH ako projektový hobbymarket je kompetentným partnerom na pomoc zákazníkom pri realizácii ich projektov z oblasti úspory energie a disponuje potrebným sortimentom. Veľký potenciál úspor energie predstavujú nové okná a dvere, zateplenie fasády či izolácie strechy a stropu podzemného podlažia. Náš sortiment zahŕňa okrem iného široký výber artiklov pre úsporu energie od efektívnych osvetľovacích zariadení až po úsporné zásuvky, od výrobkov pre úsporu vody až po dokonalú tepelnú izoláciu, ba dokonca nové peletové kotly či moderné vykurovanie tepelným čerpadlom.

Samotný HORNBACH zavádza vo svojich predajniach cielené opatrenia na úsporu energie. Za týmto účelom firma zaviedla novú osvetľovacie techniku , ktorá umožňuje využívať iba toľko svetla, koľko jednotlivé oddelenia skutočne potrebujú. HORNBACH však v prvom rade venuje hlavnú pozornosť využívaniu denného svetla, a preto začal v predajniach inštalovať svetlíky a priehľady. Ďalším prínosom úspory energie je nový systém riadenia budovy, ktorý sme od roku 2008 prevzali do našich novostavieb ako štandard. Systém dokáže optimalizovať spotrebu energie podľa potreby. K úsporám dochádza aj v rámci tepelnej energiu využitím odpadového tepla. Prispieva k tomu aj vylepšená tepelná izolácia vďaka novému fasádnemu systému.

Pomocou najrôznejších energeticky úsporných technológií môže HORNBACH výrazne znížiť ročné emisie CO2 v celej sieti predajní. Požadovanú hodnotu podľa vyhlášky o úsporách energie udržiavame 15 percent pod limitom.

Moja predajňa

 Hornbach Bratislava

Galvaniho 9

82104 Bratislava 2

Tel.: +421-2-487 09 000

Otváracia doba:
Po–Pia: 07:00–21:00 hod.
So–Ne: 08:00–21:00 hod.