dcsimg

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov firmy HORNBACH-Baumarkt AG

Vaše osobné údaje zisťujeme a používame výlučne v rámci ustanovení slovenského zákona o ochrane osobných údajov. V tomto texte vás chceme podrobnejšie informovať o spôsobe, rozsahu a účele zisťovania a používania osobných údajov. Toto oznámenie si môžete kedykoľvek zobraziť na našej internetovej stránke.

Zisťovanie a používanie neosobných údajov pre interný systém a na štatistické účely
Váš internetový prehliadač odovzdá pri vstupe na naše internetové stránky z technických dôvodov údaje automaticky na náš server. Ide pritom, okrem iného o dátum a čas vstupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, vyvolané údaje, množstvo odoslaných údajov, typ a verziu prehliadača a taktiež aj IP adresu. Tieto údaje sa ukladajú oddelene od iných údajov, ktoré zadávate pri využívaní našej ponuky. Priradenie týchto údajov ku konkrétnej osobe nie je možné. Údaje neobsahujú žiadne informácie, ktoré by pripúšťali väzbu na jednotlivé osoby. Zisťujú a používajú sa výlučne na štatistické a analytické účely, ako napr. na zlepšovanie ponuky, a potom sú vymazané.

Zisťovanie a používanie osobných údajov
Osobné údaje (napr. meno, e-mailovú adresu) zisťujeme a používame iba vtedy, ak tieto údaje zadáte do vstupného poľa, alebo prostredníctvom e-mailu pri dopyte, alebo pri požiadavke na určité plnenie či ponuku a pošlete nám ich, resp. ak so zisťovaním a používaním týchto údajov súhlasíte. Poskytovanie týchto údajov je dobrovoľné.

Geografická lokalizácia
Aby ste mohli bezprostredne vidieť ponuky a artikle predajne HORNBACH, ktorá je najbližšie vášmu bydlisku, je vaša IP adresa zisťovaná a používaná na takzvanú geografickú lokalizáciu. Pomocou IP adresy je technicky možné vymedziť stanovište internetového užívateľa. Túto techniku využívame na to, aby sa vám pri vstupe na naše internetové stránky hneď zobrazila úvodná stránka vašej predajne HORNBACH. Vaša IP adresa sa zisťuje a používa výlučne na tento účel a po ukončení vašej prítomnosti na internete sa opäť vymaže. K uloženiu IP adresy po opustení stránok teda nedochádza.

Kmeňové údaje
Na základe nariadenia kompetentných miest smieme v jednotlivých prípadoch tieto údaje (kmeňové údaje) odovzdávať, ak sú potrebné kvôli trestnému stíhaniu, odvracaniu nebezpečenstva, plneniu zákonných úloh orgánov na ochranu ústavy alebo vojenskej bezpečnostnej služby či kvôli hájeniu práv duševného vlastníctva.

Užívateľské údaje
Vaše osobné údaje zisťujeme a používame, ak je to potrebné, kvôli umožneniu aplikácie našej internetovej ponuky (užívateľské údaje). K nim patria najmä údaje potrebné na vašu identifikáciu a údaje o začiatku a konci využívania ponuky. Na reklamné účely a podľa potreby na zostavenie internetovej ponuky sú vaše údaje používané len s vaším výslovným súhlasom. Máte právo kedykoľvek vysloviť proti využívaniu vašich údajov námietku.

Odovzdávanie osobných údajov tretej osobe
Osobné údaje sa odovzdávajú iným príjemcom na základe súhlasu zákazníka, s cieľom poskytovať služby pri vydávaní informačných spravodajcov či zostavovať ponuky služieb od našich externých dodávateľov. Naši zmluvní partneri sú povinní pracovať s vašimi údajmi dôverne a podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Okrem týchto prípadov sa osobné údaje tretím osobám neodovzdávajú.

Právo na odvolanie
Máte právo udelený súhlas na zisťovanie a používanie osobných údajov s budúcou účinnosťou kedykoľvek odvolať. Odvolanie nám môžete zaslať poštou alebo e-mailom na adresu service@hornbach.com.

Právo na informácie
Máte právo na informácie o údajoch, ktoré sú v súvislosti s vašou osobou alebo s vaším pseudonymom uložené. Na požiadanie môžu byť informácie zaslané aj elektronicky. Kvôli tomu sa na nás môžete obrátiť poštou alebo e-mailom na adresu service@hornbach.com.

Vymazanie údajov
Uložené osobné údaje sa vymazávajú v prípade, že odvoláte svoj súhlas, ak ich znalosť podmienená uložením nie je už na splnenie sledovaného cieľa nutná, alebo ak je či bude uloženie zo zákonných dôvodov neprípustné.

Používanie cookies/využívanie služby Webtrends Analytics
Naša webová stránka využíva na štatistické účely a užívateľskú úpravu našich internetových ponúk webovú analytickú službu „Webtrends Analytics“ firmy Webtrends Inc. Táto analytická služba používa tzv. „cookies“, malé textové súbory, ktoré sa ukladajú z našej webové stránky na váš počítač a umožňujú analyzovať používanie webovej stránky (cookies nám napr. pomáhajú zistiť početnosť vstupov na stránku a všeobecnú navigáciu). Informácie o vašom využívaní tejto webovej stránky zistené pomocou cookies (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané na server firmy Webtrends Inc. v členskom státe EU alebo mimo EU (napr. v USA) a tam sa uložia. Tieto výlučne anonymné informácie používa firma Webtrends Inc. na vyhodnotenie využívania našej webovej stránky, na zostavovanie hlásení o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním našej webovej stránky a internetu vôbec. Firma Webtrends Inc. odovzdáva tieto informácie aj tretím osobám, ak to predpisuje zákon alebo ak tretia osoba tieto údaje spracúva na základe požiadavky firmy Webtrends Inc. Ani my, ani firma Webtrends Inc. nespája vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré Webtrends alebo my ukladáme. Cookies našej webovej stránky nezisťujú žiadne osobné údaje o vás a sú úplne anonymné. Cookies nespôsobia vo vašom počítači žiadne škody a taktiež neobsahujú žiadne vírusy. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softwaru vášho prehliadača. Upozorňujeme vás však na to, že v tom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Moja predajňa

 Hornbach Bratislava

Galvaniho 9

82104 Bratislava 2

Tel.: +421-2-487 09 000

Otváracia doba:
Po–Pia: 07:00–21:00 hod.
So–Ne: 08:00–21:00 hod.