Strom ako domov

Obst Insekten

Stromy sú dominantou snáď každej záhrady a poskytujú potrebný tieň. Samozrejme za predpokladu, že dobre vyberiete miesto tak, že strom tieni váš pozemok, nie susedov.

Ak majú stromy slúžiť ako domov a ponuka potravy pre živočíchy, malo by sa jednať o druhy, prinášajúci bohatú a chutnú úrodu. Opäť je pravidlo, že čo najväčšia rôznorodosť je tou najlepšou variantou. Na záhradu tradične patria ovocné stromy, ktoré poskytujú potravu živočíchom v čase kvitnutia i úrody. Navyše v ich kôre žije veľa nočných motýľov. Tí sú veľmi významnou a často opomínanou skupinou opeľovačov a odmení sa vám bohatou úrodou ovocia i zeleniny. U okrasných stromov je dobré vyberať medzi domácimi druhmi listnatých i ihličnatých drevín. Na tieto domáce druhy sú opäť naviazané živočíchy z našej prírody, navyše tieto dreviny sú na naše podmienky zvyknuté a nevyžadujú toľko následnej starostlivosti. Napríklad ježkovia majú radi záhrady, na ktorých stojí aspoň jeden listnatý strom a potrpia si na klasiku - lipa, hrab, buk alebo dub. Záhrady ale narozdiel od voľnej krajiny znesú aj exotické druhy, ktoré záhradu príjemne obohatí. Je dobré vyberať medzi kvitnúcimi drevinami, napríklad včely určite ocenia jerlín japonský a ďalšie dreviny kvitnúce skoro na jar.


Druhová rozmanitosť drevín na záhrade je dôležitá pre hmyz, ktorý sa rád pasie nektárom aj ovocím čo najdlhšie po celý rok. Kombináciu listnatých a ihličnatých drevín ocenia aj vtáci. Každý druh vtákov má svoje preferencie, drozdy hniezdia radi v živých plotoch, hrdličky na ihličnatých stromoch, pinky stavajú klasické hniezdo vo vetvách listnatých stromov a kríkov. Mnoho druhov vtákov a tiež netopierov hniezdia v dutinách stromov. Pre nich sú dôležité búdky, ktoré môžu stromovú dutinu veľmi dobre nahradiť a byť tak bezpečným úkrytom, zimoviskom a miestom pre rozmnoženie. Dutiny stromov i búdky sú potom zaujímavým zimoviskom aj pre niektoré druhy hmyzu, napríklad pre užitočné samotárske včely. Všetky tieto živočíchy sú pre našu záhradu vítanými pomocníkmi a platí pravidlo, že čím rozmanitejšie druhy stromov a kríkov na záhrade máme, tým rozmanitejšie budú aj druhy živočíchov, ktorí nám na záhrade pomôžu s opeľovaním, likvidáciou škodcov.
Stromy sú ale domovom nielen v čase svojho rastu. Ak niekde v odľahlom kúte záhrady ponecháme malú hromadu lístia a konárov, onedlho sa z nej stane úkryt pre obojživelníky, plazy, hmyz, pavúky a malé cicavce. Lístie zhrabané pod kríkami je vítaným úkrytom pre hmyz a následné hodové siene pre ježkov. Tí nám na oplátku pomôžu s malými hlodavcami v záhonoch a postarajú sa o väčšinu hmyzích škodcov ai slimákov. Pre ježkov je dôležitou podmienkou mať prestupný plot, teda mať na záhradu z niekoľkých miest prístup o veľkosti cédečka.