Nákupný zoznam 0 Košík 0

S novou funkciou samoobslužného nakupovania Self-Scan máte na svoje projekty ešte viac času! Jednoducho si stiahnite aplikáciu HORNBACH, spustite skenovanie, načítajte čiarový kód výrobku a zaplaťte pri pokladni.

Penetračný náter na betón Betex 2v1 modrý 0,8 kg
Penetračný náter na betón Betex 2v1 modrý 0,8 kg
Obrázok 1 z 1

Penetračný náter na betón Betex 2v1 modrý 0,8 kg

7,99 € * / ks
(9,99 € * / kg)

Farebný odtieň
Veľkosť balenia
Veľkosť balenia

Art. 8411065
 • Vhodné pre podklad: Betón, Murivo, Omietky
 • Druh výrobku: Podlahový poter, Základný náter
 • Vhodné pre: Podlahy, Panely
Množstvo (ks)
Množstvo (kg)
7,99 € *
Nechať si doručiť domov
Prepravné náklady 3,90 €
Dodanie do cca 1-2 prac. dní
Vyzdvihnúť v predajni Bratislava – Ružinov
Vyzdvihnutie zdarma
na vyzdvihnutie za 4 hodiny
7 ks okamžite k dispozícii
Farby
Bezpečnostné upozornenia
Signálne slovo

Pozor

Výstražné upozornenia (H vety)

(H226) Horľavá kvapalina a pary.
(H312 + H332) Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
(H315) Dráždi kožu.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H335) Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
(H373) Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite.
(P261) Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
(P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
(P304+P340) PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
(P305+P351+P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P312) Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
(P501) Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych a štátnych zákonných ustanovení.

Doplnkové znaky nebezpečenstva (EUH vety)

(EUH 208) Obsahuje 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Informácie o výrobku

 • Signálne slovo Pozor
 • Výstražné upozornenia (H vety) (H226) Horľavá kvapalina a pary., (H312 + H332) Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí, (H315) Dráždi kožu., (H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí., (H335) Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., (H373) Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • Bezpečnostné odporúčanie (P vety) (P102) Uchovávajte mimo dosahu detí., (P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite., (P261) Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., (P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., (P304+P340) PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať., (P305+P351+P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., (P312) Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., (P501) Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych a štátnych zákonných ustanovení.
 • Doplnkové znaky nebezpečenstva (EUH vety) (EUH 208) Obsahuje 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 • Druh výrobku Podlahový poter, Základný náter
 • Vyhotovenie Betónová farba, Podlahová farba, Farba na garážovú podlahu
 • Vhodné pre Podlahy, Panely
 • Vhodné pre podklad Betón, Murivo, Omietky
 • Základná farba Modrá
 • Farebný odtieň Modrá
 • Dá sa tónovať v centre miešania farieb Hornbach Nie
 • Aplikácia Štetcom, Valčekom
 • Krycia schopnosť 2 - vysoká krycia sila
 • Odporúčaný počet náterov 2
 • Výdatnosť pri jednom nátere 8 m²/l
 • Veľkosť balenia 0,8 kg
 • Veľkosť balenia 0,8 l
 • Stupeň lesku Matný
 • Vlastnosti Odolné proti úderom a chôdzi, Odolné proti úderom a nárazom, Tlmí striekanie a odkvapávanie, Vysoko odolné proti oderu
 • Použitie Obsahujúce rozpúšťadlá
 • Vzhľad Vzhľad betónu
 • Odolnosť voči poveternostným vplyvom a voči UV žiareniu Ano
 • Oblasť použitia Exteriér, Interiér
 • Doba schnutia cca 8 h
 • Pokyn k prvotnému ošetreniu podkladu Natieraný podklad musí byť suchý, súdržný, očistený, dobre vyzretý (obvykle 4-6 mesiacov) a stavebne odizolovaný proti zemnej (spodnej) vlhkosti. Staré nátery dôkladne odstráňte.
 • Odporúčanie základného náteru Nie
 • EAN 8591235039498

Certifikáty a služby

Dátové listy

Popis

Penetračný aj vrchný syntetický náter na betón určený na zhotovenie matných náterov pre vnútorné aj vonkajšie použitie, napr. podlahy pivníc, garáži, terás, balkónov, múrikov, stĺpikov. Výrobok je vysoko odolný voči poveternosti, má dobré mechanické vlastnosti, čiastočnú odolnosť voči niektorým rozpúšťadlám a chemikáliám ako sú nafta, motorový olej a kyselina sírová.

Zákaznícke hodnotenia


Túto informáciu ste si vytlačili dňa 13.08.2020 v 16:47 h. Prosím vezmite na vedomie, že kvôli náhlym pohybom cien na svetových trhoch sa ceny na tomto výtlačku môžu líšiť od aktuálnych cien v deň nákupu v predajniach alebo na eshope.
hore

HORNBACH používa Cookies. Pokiaľ si ďalej budete prezerať naše stránky, súhlasíte s využívaním Cookies. Dozvedieť sa viac

x