FAQ

Podrobnosti k záruke trvale najnižších cien

Doba čítania: 7 min.
Podrobnosti k záruke trvale najnižších cien

Našim úsilím je byť prvou adresou pre domácich kutilov a remeselnícke prevádzky ak ide o stavebné projekty a renovácie v dome a v záhrade. Preto vsádzame na kompletný sortiment vo všetkých remeslách, na zásoby vo veľkých objemoch a na kvalifikovaný poradenský servis i servisné výkony.

HORNBACH: Číslo 1. pre vaše projekty!

Vďaka trvalo nízkym cenám sú v HORNBACHu aj vaše veľké projekty cenovo dosiahnuteľné.

Chceme našim zákazníkom ponúknuť možnosť rýchlo a pohodlne všetko nakúpiť na jednom mieste, bez toho aby museli porovnávať ceny, chodiť od jedného k druhému, všetko zhromažďovať a zložito vyhľadávať.

Záruka trvale nízkych cien

A preto vždy ponúkame férové ceny na najnižšej úrovni v obore a síce:

  • na všetky výrobky a nielen na niekoľko vybraných druhov výrobkov,
  • vždy a nielen pri zvláštnych akciách,
  • pre všetkých zákazníkov a nielen pre majiteľov zľavových kariet.

Naši odborníci na cenový prieskum sú denne na cestách a zisťujú ceny výrobkov našich riadnych konkurentov. Kedykoľvek tak objavíme cenu nižšiu než u nás a naše ceny upravíme.

Pri sortimente viac než 120 000 druhov výrobkov sa však môže stať, že niečo prehliadneme a našim konkurentom sa dočasne podarí ponúknuť nižšiu cenu. Pre tieto prípady existuje záruka trvale najnižších cien.

Ak nájdete u iného predajcu identický výrobok, tzn. výrobok s rovnakým EAN kódom, lacnejší, bude Vám ponúknutá rovnaká cena ako u daného predajcu, naviac znížená ešte o 10 % ako poďakovanie, že ste nás na tento cenový rozdiel upozornili.

Porovnanie konkurencie

Záruka trvale najnižších cien je založená na nasledujúcich princípoch:

Záruka trvale najnižších cien platí u reklamných a zľavových akcií konkurencie

Naša konkurencia stále propaguje akčné ceny, zľavové akcie či výhodné nákupy. Ak sú ceny v rámci takejto akcie konkurencie nižšie ako trvale nízke ceny, platí samozrejme naša záruka trvale najnižšej ceny.

Záruka trvale najnižších cien platí pre ceny serióznej konkurencie

Cenová záruka platí pre ceny konkurencie, ktorá prevádzkuje v Slovenskej republike svoj obchod riadne, na základe platných zákonov, riadne platí dane podľa platných právnych predpisov a zaisťuje tiež služby a servis (predajca s kamennou predajňou, s e-shopom, predajca s kamennou predajňou aj e-shopom). U predajcov s e-shopom sa prihliadne aj k cene dopravy. Predmetná záruka sa teda nevzťahuje na ceny príležitostných predajcov, zahraničných obchodných spoločností, ktoré nemajú v Slovenskej republike zriadenú organizačnú zložku či iné zastúpenie s právom podnikať v Slovenskej republike, či súkromných osôb, ktoré daný výrobok predávajú.

Záruka trvale najnižších cien platí pre identické výrobky

Identický výrobok pre nás znamená, že výrobok má identický EAN kód (má rovnakého výrobcu, rovnaké typové označenie atď. alebo ak sú identické všetky špecifické vlastnosti výrobku). Predpokladom uplatnenia záruky najnižších cien je, že sa jedná o porovnateľné jednotky resp. veľkosti balení.

Záruka trvale najnižších cien sa vzťahuje na ceny, ktoré sú alebo boli platné v rovnakom období

Ak teda porovnávame cenu HORNBACHu s cenou konkurenta, musí/museli byť obe ceny platné v rovnakom období, s tým že cena konkurencie musí /musela byť platná minimálne jeden deň.

Záruka trvale najnižších cien platí 28 dní odo dňa nákupu

Záruka trvale najnižších cien môže byť zo strany zákazníka uplatnená do 28 dní odo dňa nákupu výrobku.

Na aké množstvo výrobkov je možné poskytnúť cenovú záruku?

Cenová záruka sa poskytne len na výrobok v množstve obvyklom pre domácnost'.

Spracovanie cenovej záruky

Cenovú záruku uplatníte po predložení originálu účtenky alebo faktúry ako dokladu o nákupe.
V prípade požiadavky na cenovú záruku si vyhradzujeme individuálne posúdenie.

Záruka trvale najnižších cien sa nevzťahuje:

Záruka trvale najnižších cien sa nevzťahuje na špeciálne výrobky

Ako špecialista na projekt má HORNBACH v zásobe viac ako 120.000 výrobkov v podobe skladových výrobkov a výrobkov na objednávku. To sú naše štandardne predávané výrobky a pre každý takýto jednotlivý výrobok platí záruka trvale najnižších cien. Cenová záruka sa naopak nevzťahuje na zvláštne výrobky a výrobky na mieru, ktoré boli pre zákazníka špeciálne zhotovené. U výrobkov, ktoré pre zákazníka objednávame na zákazku a individuálne vypočítavame a dohadujeme cenu, poskytujeme rovnako najnižšiu možnú cenu. V prípade požiadavky na cenovú záruku si v tomto prípade týmto HORNBACH vyhradzuje jednotlivé overenie ceny výrobku predávaného konkurenciou.

Záruka trvale najnižších cien sa nevzťahuje na servisné služby

HORNBACH ponúka potrebné služby i pre projekty: od kvalifikovaného odborného poradenstva, montážnych služieb až po možnosti financovania - absolútne spoľahlivé a v najlepšej kvalite. Táto kvalita poskytovaných služieb sa však nedá porovnávať. Záruka trvale najnižších cien preto platí len pre výrobky ponúkane za tieto ceny, nie však pre servisné služby.

Záruka trvale najnižších cien neplatí pre nákup výrobkov zo strany konkurencie a distribútorov

Záruka trvale najnižších cien teda neplatí pre konkurenciu a distribútorov, ktorí zakúpený výrobok sami nespracovávajú. V opačnom prípade by tieto subjekty mohli mať snahu nakúpiť cestou záruky trvale najnižších cien obzvlášť výhodne veľké množstvá a v rámci ďalšieho predaja dosiahnuť zisk na úkor nášho zákazníka. Záruka trvale najnižších cien sa vzťahuje výlučne na množstvá výrobkov obvyklé pre domácnosti.

Záruka trvale najnižších cien neplatí pre výpredaje

V rámci záruky trvale najnižších cien nie je možné uplatniť znížené ceny u výpredajov, sezónnych predajov a odpredajov jednotlivých kusov.

Záruka trvale najnižších cien neplatí pre aukcie

Ceny, ktoré boli poskytované pri (internetových) aukciách, nie je možné porovnávať s trvale nízkymi cenami HORNBACHu platnými pre zákazníkov.

Záruka trvale najnižších cien sa nevzťahuje na ceny, ktoré platia výlučne pre obmedzený okruh zákazníkov, teda individuálne dohodnuté cenové ponuky

Záruka trvale najnižších cien sa vzťahuje na ceny našich konkurentov, ktorými je výrobok označený a za ktoré je ponúkaný na predaj zákazníkom. Vzťahuje sa teda na viditeľne označenú cenu u výrobku resp. regálu. Záruka trvale najnižších cien platí pre ceny, ktoré konkurent poskytuje všetkým zákazníkom, pričom tieto ceny musia byť platné minimálne po dobu jedného dňa. Ceny HORNBACHu sú platné pre všetkých a kedykoľvek. V prípade ak sú ceny konkurencie určené len vybraným zákazníkom, nechceme s nimi súťažiť. Individuálne cenové ponuky konkurencie sú preto zo záruky trvale najnižších cien vylúčené.

Záruka trvale najnižších cien neplatí pre cenové záruky

Základom záruky trvale najnižších cien je vždy len cena výrobku. Cena, ktorá vznikla, pretože konkurent poskytol na svoj výrobok cenovú záruku, nemôže byť dôvodom cenovej záruky HORNBACHu.

Záruka trvale najnižších cien neplatí pre nešpecifikované výhody a bonusy

V HORNBACHu platí zásada „Okamžite výhodne!”. Konkurenti naopak ponúkajú svojím zákazníkom čiastočne „bonus” alebo podobné zvýhodnenia, napr. na základe celkového ročného obratu. Takéto zvýhodnenia nie je možné priradiť k žiadnemu konkrétnemu výrobku, a teda nie je možné ani aplikovať záruku trvale najnižších cien.

Záruka trvale najnižších cien neplatí, ak je výrobok ponúkaný pod obstarávaciu cenu

Cenová záruka neplatí v prípade, že je výrobok ponúkaný za nižšiu ako nákupnú cenu. V Slovenskej republike je možné taký predaj výrobkov pod nákupnú cenu za podmienok ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka považovať za nekalosúťažné konanie, ktoré sa zakazuje, prípadne je možné ho považovať za zneužitie dominantného postavenia za podmienok stanovených v ustanovení § 8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Z tohoto dôvodu si v zvláštnych prípadoch vyhradzujeme právo odmietnuť poskytnutie cenovej záruky, ak by mala za následok predaj výrobku pod úroveň nákupnej ceny.

Záruka trvale najnižších cien neplatí pre transakcie v rámci HORNBACHu

HORNBACH má v obchodoch a na internete rovnaké ceny. Na základe lokálnych dodávateľských štruktúr a sortimentu sa môžu v ojedinelých prípadoch vyskytnúť v jednotlivých predajniach HORNBACHu odlišné ceny. Záruka trvale najnižších cien v týchto prípadoch neplatí.

V zásade si vyhradzujeme obmedzenie predaja.