Epizóda 1:

Simulátor behu v lese

YouTube Preview

„Posledná nádej, umelý trávnik.“

Simulátor behu v lese
Simulátor behu v lese Krok za krokom
1. Podstavec
Príprava materiálu

(1) Priprav podstavec podľa nákresu. Oblý výrez pripravíš najlepšie tak, že položíš dosku na zem a pomocou xky vyznačíš na doske kružnicu. Potom ju vyrež pomocou lupienkovej píly. Rovnako si vyznač na doske zárezy, do ktorých vsadíš drevené hranoly a vyrež ich lupienkovou pílou. Napokon vyvŕtaj dve diery na závitovú tyč. Teraz môžeš použiť podstavec ako šablónu na 1 ďalších jedenásť dielcov. Pravý a ľavý podstavec sú zrkadlovo symetrické.

(2) až (4) Drevený hranol (z rovnakého dreva) uprav na požadovanú dĺžku.

(5) Kolieska (12 kusov) uspôsob tak, aby slúžili ako Príprava „transportné kolieska“ . Preto odstráň vonkajší kryt a použi len podstavca kolieska.

(6) Uprav závitové tyče (4 kusy) na požadovanú dĺžku a opatri každú z nich dvomi maticami a podložkami.

Simulátor behu v lese Krok za krokom Simulátor behu v lese Krok za krokom
1. Podstavec
Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 1

Priprav si tri drevené hranoly na požadované miesta.

Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 2

Naskrutkuj predpripravené podstavce k dreveným hranolom. Najskôr priskrutkuj dva podstavce z jednej strany hranola a potom priskrutkuj každý ďalší hranol s odstupom 6 cm od kraja do pravého uhla. Pri skrutkovaní postupuj skrutkovaním od dosky podstavca smerom do hranolov. Môžeš použiť napríklad skrutky do dreva so zapustenou hlavou, 4 mm x 40 mm.

Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 3

Postav zhotovený podstavec na svoje konečné miesto. Vonkajší rozmer podstavca je 120 cm.

Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 4

Na každej strane budú tri dosky podstavca priečne spojené s dvoma drevenými hranolmi na oboch stranách. Po vsadení hranolov do zárezov si over, či všetko do seba zapadá. Priskrutkuj priečne hranoly pomocou skrutiek do dreva, napr. 6 mm x 90 mm. Diery na skrutky si najskôr predvŕtaj.

1. Podstavec
Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 5

Keď budeš mať podstavec zmontovaný, môžeš k nemu pripevniť kolieska. Ku každej z troch dosiek podstavca pripevni štyri kolieska. Vsaď závitovú tyč do jednej vyvŕtanej diery, potom ju prestrč cez koliesko a postupne prejdi druhou a napokon treťou doskou podstavca.

Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 6

Po oboch vonkajších stranách podstavca za xuj závitovú tyč pomocou podložky a matice.

Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 7

Rovnako postupuj pri vsádzaní ďalších dvoch závitových tyčí.

2. Bežecký bubon
Príprava materiálu

(1) Priprav kruhové výrezy preglejky s hrúbkou 1,8 cm.Výrezy musíš pripraviť z dostatočne veľkých kusov surového materiálu. Tým, že jednotlivé výrezy poskladáš do požadovaného tvaru, môžeš použiť rozmery dosiek preglejky, ktoré sú bežnev predaji.

(2) Uprav 6 mm hrubú preglejku na požadovanú šírku. Použiješ ju ako spodnú dosku vnútornej strany kruhu.

(3) Aby si počas behu mal ten správny feeling, môžeš použiť umelý trávnik. Celková šírka bežeckého bubna predstavuje 116 cm, preto uspôsob trávnik tejto šírke. Umelý trávnik bežne dostať v kobercovej podobe.

Simulátor behu v lese Krok za krokom0
2. Bežecký bubon

Kruhové výrezy spoj technikou spájania dreva čapovaním. Takto vznikne veľmi stabilná konštrukcia. Vždy pripájaj tri spojené kruhové výrezy k jednému stabilnému kruhu. Dohromady priprav tri kruhy.

Simulátor behu v lese Krok za krokom1
Krok 1

Polož dosku na podlahu a z vytýčeného stredu zakresli pomocou špagátu a xky kružnicu. Obe zakreslené kružnice zodpovedajú vonkajšiemu a vnútornému priemeru bežiaceho bubna.

Simulátor behu v lese Krok za krokom2
Krok 2

Vyznačené drevené výrezy si podľa schémy zhotov tak, aby sa prekrývali a spolu tvorili požadovanú formu kruhu. Pomocou šnúrky a xky vyznač tvar kruhu na doskách.

Simulátor behu v lese Krok za krokom3
Krok 3

Vyznač si na drevených výrezoch čapové spoje dreva. Rohy môžeš zaoblene vyrezať pílou. Tým si ušetríš vŕtanie dier, ktoré by si potreboval v prípade, ak by si použil pílové listy.

Simulátor behu v lese Krok za krokom4
Krok 4

Aby do seba oba kruhové výrezy zapadali, spoj ich zverákom alebo ich provizórne zoskrutkuj. Potom ich zľahka zdvihniz podlahy a podlož ich tak, aby si ich mohol vyrezať pomocou lupienkovej píly. Keď máš prvý kruh kompletne vyrezaný, môžeš ho použiť ako šablónu na vyrezanie ďalších kruhových výrezov.

2. Bežecký bubon
Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 5

Spoj prvý kruh dohromady. Vyhlaď povrch pilníkom na drevoa prilož k nemu druhý kruh. Druhý kruh by mal byť vykrútený voči prvému a zárezy by sa nemali prekrývať, aby bola konštrukcia pevnejšia. Tretí kruh musí byť opäť vykrútený voči prvým dvoma z vonkajšej strany ho musíš tiež vyhladiť pilníkom na drevo. Pre istotu kruhy ešte nespájaj skrutkami.

Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 6

Polož tri spojené kruhy na podstavec, ktorý stojí pevne nakolieskach. Upevni dno vo vnútornej strane kruhu pomocou 5 pneumatickej sponkovačky. Drevo ohni tak, aby si ho prispôsobil zaoblenosti kruhu. Najskôr si priprav jednotlivé časti nadno vnútornej strany, aby si vedel vypočítať zvyšok. Veľkosťposledného dielca dna vnútornej strany si adekvátne prispôsoba pripevni.

Simulátor behu v lese Krok za krokom
Krok 7

Pripevni súvislo trávnik ku dnu pomocou sponiek. Dávaj pozor, aby na trávniku neboli vydutiny, o ktoré by si potom pri behu mohol zakopnúť. Takto budeš mať ideálne bežecké podmienky.

3. Fotoroleta
Príprava materiálu

(1) Zaobstaraj si štvoruholníkovú rúru (hliník), 4 cm × 4 cm × 200 cm.

(2) Vyrež dvojmo čelnú dosku z 1,8 cm hrubej preglejky do formy ako na náčrte.

(3) Krytie vyrež tiež z 1,8 cm hrubej preglejky.

(4) Drevenú lištu vyrež štvormo v zadanej veľkosti. Bude slúžiťako bočná opora.

(5) Kovový uholník potrebuješ dvojmo. Pomocou neho pripevníš kostru k stene. Podľa kvality steny uholník k stene priskrutkuj alebo uchyť kolíkmi.

(6) Ako obrázok môžeš použiť vlastné fotogra e, ktoré pripevníš k rolete. Keďže fototapeta zvyčajne pozostáva z viacerých dielov, musíš ich najskôr zlepiť.

Simulátor behu v lese Krok za krokom
3. Fotoroleta
Simulátor behu v lese Krok za krokom1
Krok 1

Oba drevené výrezy môžeš upraviť na požadovanú veľkosť pomocou lupienkovej píly. Najlepšie bude, ak si najskôr pripravíš jeden diel, a ten použiješ ako vzor pre ďalšie výrezy. Vďaka tomu budeš mať všetky diely úplne rovnaké. Po vyrezaní dielov môžeš vyvŕtať diery s Ø 6 mm, ako sú zobrazené na nákrese. Keďže oba diely budú priskrutkované na kraji štvoruholníkovej rúry, nesmú byť diery v rovnakej výške.

Simulátor behu v lese Krok za krokom2
Krok 2

Prevŕtaj rovnakým postupom diery na oboch štvoruholníkových rúrach s Ø 6 mm. Obe čelné dosky priskrutkuj vycentrovane ku koncom štvoruholníkových rúr. Použi na to závitové skrutky 6 mm x 90 mm s vhodnými podložkami a maticami. Potom priskrutkuj drevené lišty k štvoruholníkovým rúram. Čelná doska a drevená lišta musia byť pevne spojené so štvoruholníkovou rúrou.

Simulátor behu v lese Krok za krokom3
Krok 3

Teraz môžeš pripevniť horný kryt. Na to budeš potrebovať skrutky do dreva 4 mm x 40 mm. Priskrutkuj horný kryt zvrchu k čelnej doske a k drevenej lište. Zakresli si miesto priskrutkovania na kryte, aby si tra l presne do stredu dreva.

Simulátor behu v lese Krok za krokom4
Krok 4

Celú konštrukciu budeš musieť pripevniť o stenu, aby zostala stabilne stáť. Preto pripevni zvrchu na kryt dva kovové uholníky. Keď budeš mať presne nastavenú výšku konštrukcie a zároveň aj primontovanú sťahovaciu roletu, môžeš priskrutkovať kovový uholník k stene.

3. Fotoroleta
Simulátor behu v lese Krok za krokom1
Krok 5

Požadovanú výšku dosiahneš tak, keď ku konštrukcii primontuješ dva nastaviteľné statívy.

Simulátor behu v lese Krok za krokom3
Krok 6

Zaťaž fototapetu na spodnom okraji pomocou kovovej tyče, ktorú pripevníš na tapetu zo zadnej strany, obalíš ju tapetou a zalepíš lepiacou páskou. Natiahni roletu na dĺžku tapety a polož tapetu na roletu. Upevni ju len z hornej strany. Použi lepiacu pásku, ktorá dobre drží na povrchu natiahnutej rolety. Z dolnej strany zostane tapeta neupevnená. Tak sa na nej počas zrolovania nevytvoria žiadne záhyby. Ak nechceš behať stále pri tom istom pozadí, zhotov si hneď za sebou dve alebo tri rôzne rolety. Konštrukcia je na to uspôsobená.

3. Fotoroleta
Simulátor behu v lese Krok za krokom1
Krok 7

Priskrutkuj ešte držadlá použitej rolety k spodnej časti krytua vsaď roletu do konštrukcie. Ak chceš zažiť viac zábavy, primontuj ku konštrukcii dohromady tri rolety. Tak budeš môcť zmeniť motív pozadia kedykoľvek. Preferovaný motív tak budeš mať ľahko po ruke.

4. Rozprašovač vône
Simulátor behu v lese Krok za krokom1
4. Rozprašovač vône

Pri montáži rozprašovača vône budeš musieť zapojiť svoju fantáziu. Budeš na to potrebovať tieto veci: Stolový ventilátor, priesvitnú rúru a kovovú mriežku. To, ako tieto diely poskladáš, závisí od samotných častí, ktoré použiješ. Vôňu, ktorú bude prístroj rozprašovať, si môžeš zvoliť podľa vlastnej fantázie.

Materiál:
 • Skrutky so 6-hrannou hlavou
 • Fototapeta
 • Závitová skrutka
 • Závitová tyč
 • Lepidlo na drevo
 • Drevený hranol
 • Umelý trávnik
 • Matica
 • Koliesko
 • Skrutka
 • Preglejka s hrúbkou 18 mm
 • Preglejka s hrúbkou 6 mm
 • Podložka
 • Kovový uholník
Náradie:
 • Akumulátorový skrutkovač
 • Kobercový nôž
 • Pneumatická sponkovačka
 • Pilník
 • Kotúčová píla
 • Kompresor
 • Vidlicový kľúč
 • Štetec
 • Lupienková píla
 • Uhlová brúska
 • Skladací meter
Ešte zostáva zaobstarať:
 • Statív na fotoaparát
 • Kovovú mriežku
 • Okennú roletu 296 x 300 cm
 • Stolový ventilátor
 • Transparentrohr

Epizóda 2:

Anti-kúpele

YouTube Preview

„Dve kefy, postrekovače a skleník.“

Anti-kúpele
Anti-kúpele Krok za krokom
1. Základná doska
Príprava materiálu

(1) Pripravte drevené hranoly pre podstavec základnej dosky. Ak nie sú k dispozícii v celkovej dĺžke, môžete ich poskladať pozdĺžne vedľa seba.

(2) na (3) Preglejkové dosky s hrúbkou 18 mm upravte na potrebnú veľkosť. Budú sa skrutkovať ako podlahové dosky na drevené hranoly.

(4) (5) (6) (7) Prirežte drevené hranoly na stanovené dĺžky.

(8) Obstarajte jazierkovú fóliu stanovenej veľkosti.

Anti-kúpele Krok za krokom
1. Základná doska

Konštrukcia základnej dosky sa riadi vonkajšími rozmermi použitého skleníka. Rozmery môžete zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak použijete iný skleník. Prípadne vzhľadom na to môže byť potrebné upraviť aj ďalšie rozmery nasledujúcich jednotlivých dielov.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 1

Najprv skontrolujte, či je podlaha, na ktorú budete skleník stavať, rovná a či skleník unesie. Drevené hranoly sa potom orientujú vzájpmne rovnobežne a v pravom uhle. Dávajte pozor na šírku. Tá zodpovedá vonkajšej šírke skleníka. Drevené hranoly musia byť hore v rovnakej rovine. V prípade potreby si môžete drevené hranoly podložiť, aby ste vytvorili rovnú plochu.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 2

Priskrutkujte podlahové dosky na drevené hranoly. Dosky potom budú zakrývať celú plochu. Na zoskrutkovanie sú vhodné vruty so zápustnou hlavou do dreva, 4 mm × 40 mm.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 3

Vo vonkajších rozmeroch skleníka sa teraz naskrutkuje rám. Dbajte na zachovanie pravého uhla, aby bolo možné skleník nasadiť. Umiestnite rám do stredu základnej dosky. Umiestnite potom dva rovnobežné rady s podkladovými drevami (6) tak, aby vnútorná vzdialenosť činila 75 cm. Priskrutkujte drevá k základnej doske.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 4

Teraz položte jazierkovú fóliu s presahom na rám a zatlačte ju 5 do hrán rámu. Fólia sa pripevňuje iba na hornej hrane rámu, aby zostala vodotesná.

1. Základná doska
Anti-kúpele Krok za krokom1
Stupeň 5

Dva drevené hranoly slúžia ako vodiace lišty pre prepravný vozík. Rozchod a šírka vozíka musia byť kompatibilné.

2. Skleník
Anti-kúpele Krok za krokom1
4. Rozstrekovacie moduly

Skleník postavte presne podľa návodu od výrobcu. Na miestach určených pre kefové moduly zatiaľ nemontujte strešné okná. Budú opatrené prírezom dreva. Podľa konštrukcie skleníka môžete vynechať aj obidve dvere na štítových stranách.

3. Kefový modul
Príprava materiálu

(1) Musíte upraviť prírez dreva podľa strešného okna. Nahradí sa ním sklenená tabuľa. Je potrebné vyvŕtať otvor s Ø 7,5 cm a umiestnenie musí byť také, aby zvislé zarovnanie presne zodpovedalo vodiacej lište pre prepravný vozík. Priemer otvoru musí zodpovedať používanému vŕtačkovému skľučovadlu a možno ho v prípade potreby upraviť.

(2) Do prírezu dreva taktiež vyvŕtajte otvor s Ø 7,5 cm.

(3) Zhotovte obidva prírezy dreva.

(4) Do prírezu dreva urobte otvor, do ktorého vojde používaná vŕtačka. Na príslušnom mieste na vŕtačke, ktorá prechádza krycou doskou, môžete ohnúť drôt a získaný tvar môžete použiť ako šablónu pre otvor. Dierovkou a pilníkom potom vytvorte otvor.

(5) Vŕtačka sa pri skúšobnom chode musí nastaviť na správne otáčky. Príliš rýchlym otáčaním vznikajú odstredivé sily a ohýba sa kefová tyč.

Pripojenie a vypínač si nechajte nainštalovat elektrikárom. Vedenia smú byť položené iba mimo skleníka a musia zodpovedať elektrickým bezpečnostným predpisom.

(6) Pre kefovú tyč je potrebné opatriť dva prírezy dreva drážkou. Dĺžku tyče je potrebné vymerať na mieste. Najlepšie je urobiť to, keď okno stojí vodorovne a vŕtačka je zabudovaná. Merajte potom až po vodiacu lištu pre prepravné vozíky a odpočítajte 5 cm.

(7) Pri určovaní dĺžky závitovej tyče potom vezmite predtým zistený rozmer a pripočítajte k nemu ešte hĺbku zapustenia do vŕtačkového skľučovadla a do vodiacej lišty.

(8) Roztrieďte žinky podľa farby.

Anti-kúpele Krok za krokom
3. Kefový modul
Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 1

Zmontuje sa kryt na upevnenie vŕtačky. Predvŕtajte diery pre vrut so zápustnou hlavou do dreva, 4 mm × 40 mm.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 2

Vŕtačka musí byť v kryte usadená tak, aby sa skľučovadlo mohlo voľne otáčať. V smere úniku je kefová tyč zvisle nad vodiacimi lištami pre prepravný vozík. Vodiaci otvor potom vyvŕtajte s Ø 11 mm.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 3

Dbajte na to, aby strešné okno bolo aretované vo vodorovnej polohe.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 4

Kefová tyč sa zloží zoskrutkovaním dvoch prírezov dreva a závitovej tyče. Ak nemáte závitovú tyč potrebnej dĺžky, môžete použiť aj dve kratšie tyče (jednu na hornom a jednom na spodnom konci).

3. Kefový modul
Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 5

Obidva prírezy dreva sa opatria drážkou, ako je vidieť na nákrese. Môžete na to použiť hornú frézku.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 6

Kefovú tyč potom zostavte a zoskrutkujte tak, aby závitová tyč hore a dole v stanovenej dĺžke prečnievala.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 7

Po radoch na tyč pricvaknite žinky.

4. Rozstrekovacie moduly
Príprava materiálu

(1) (2) (3) Porovnateľné prírezy dreva sú pri 3 rozstrekovacích moduloch rovnako veľké. Anti-kúpele sú najzábavnejšie, keď namontujete a budete používať rôzne rozstrekovacie moduly. Na oboch koncoch sa prírezy opatria skosením, aby ich bolo možné nainštalovať podľa sklonu strechy. Riaďte sa sklonom strechy vášho skleníka.

(4) Na spojenie prírezov dreva sa použijú pánty od klavíra. Napríklad nožnicami na plech si pánty môžete upraviť na potrebnú dlžku.

(5) Pre rozstrekovací modul 1 naplánujte 2 hadicové zavlažovače. Dĺžku môžete kedykoľvek upraviť. Hadicu možno skrátiť.

(6) (7) Prírezy dreva sa musia individuálne upraviť podľa používanej zavlažovacej pištole. Po stranách vyvŕtajte otvory pre sťahovacie pásky. Taktiež predvŕtajte otvory pre skrutky.

(8) (9) (10) Zavlažovacie pištole, štvorhranné zavlažovače a záhradné sprchy sú v anti-kúpeľoch zárukou zábavy. Na pripojenie sa používajú hadicové spojky a záhradné hadice.

Anti-kúpele Krok za krokom
4. Rozstrekovacie moduly
Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 1

Zavlažovacia hadica sa dvakrát upevní na vnútornej ploche rozstrekovacieho modulu. Podľa už namontovaného modulu odrežte hadicu na potrebnú dĺžku a nasaďte hadicové spojky. Kvôli upevneniu hadice sa do prírezov dreva vyvŕtajú otvory a hadica sa jednoducho pripevní sťahovacími páskami. Nastrčte záhradné hadice na obidve zavlažovacie hadice a po montáži modulu ich veďte von k rozvodu vody.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 2

Držiak skonštruujete podľa používanej zavlažovacej pištole. Vybrazený príklad sa hodí pre rôzne pištole a jeho rozmery sú exibilné. Zavlažovac iu pištoľ možno nasadiť tak, aby mierila na určitý cieľ, iba použitím držiaka.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 3

Pre štvorhranný zavlažovač sú potrebné len otvory pre sťahovacie pásky. Nie je potrebné žiadne ďalšie upevnenie.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 4

Držiak je identický s predchádzajúcimi držiakom a otáča sa len v smere montáže.

4. Rozstrekovacie moduly
Anti-kúpele Krok za krokom1
Stupeň 5

Princíp montáže vyobrazených rozstrekovacích modulov je jednoduchý. Ak sklon strechy činí napríklad 45°, skosenie na drevených spojoch sa odreže pod uhlom 22,5°. V prípade iných sklonov strechy sa skosenie musí upraviť. Zadné strany spojte - najlepšie je použiť klavírový pánt. Prírezy dreva tak môžete spojiť nezávisle od skosenia.

5. Prepravný vozík
Príprava materiálu

(1) Prirežte si dosku pre prepravné vozíky na vhodný rozmer. Šírka vozíka a vzdialenosť medzi vodiacimi lištami musia byť kompatibilné.

(2) Do prírezu dreva pozdĺžne vyfrézujte drážku pre závitovú tyč so šírkou 8 mm a hĺbkou 4 mm.

(3) Po stranách sú na prepravnom vozíku potrebné dva hliníkové uholníky. Prirežte ich na dĺžku 70 cm.

(4) Použité kolieska sa musia hodiť k obom vodiacim lištám, aby prepravný vozík nebol vyšší než vodiace lišty.

(5) Stavebné vedro sa naplní štrkom a slúži ako protiváha, keď je prepravný vozík ťahaný dopredu.

(6) (7) (8) (9) Záves vedra sa skonštruuje z prírezov dreva, 2 karabíny a závitovej skrutky.

(10) (11) Pre dva stĺpiky môžete použiť prírezy dreva alebo 4 drevené hranoly. Musia byť dostatočné stabilné pripevnené 5 k základnej doske.

(12) Skrutka s okom sa zaskrutkuje do nosného stropu.

(13) Vratné kladky sa namontujú na konštrukciu protiváhy.

(14) (15) Používanie lanového zdviháka vyžaduje veľmi stabilnú montáž a upevnenie na základnej doske.

(16) Zvoľte lano s priemerom minimálne 2,5 mm.

Anti-kúpele Krok za krokom
5. Prepravný vozík
Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 1

Vyrežte na doske štyri priehlbiny na kolieska. Potom zložte osové drevené diely a závitové tyče a priskrutkujte ich k spodnej strane dosky. Nasaďte na závitové tyče kolieska a priskrutkujte ich zvonku maticami a podložkami. Musí byť zaistené voľné otáčanie koliesok.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 2

Po stranách namontujte po jednom hliníkovom uholníku.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 3

Zostavte záves s nasadenou karabínou. Zoskrutkujte prírezy dreva vrutmi so zápustnou hlavou do dreva 4 mm × 40 mm.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 4

Teraz priskrutkujte aj vratnú kladku.

5. Prepravný vozík
Anti-kúpele Krok za krokom1
Stupeň 5

Z princípu zostavenia je vidieť, ako sa jednotlivé diely navzájom spájajú.

Anti-kúpele Krok za krokom3
Stupeň 6

Aby prepravný vozík zostal na konci sušiacej jednotky stať, je potrebný koncový vypínač. Páka je lanom prepojená s vypínačom na lanovom zdviháku.

6. Sušiaca jednotka
Príprava materiálu

(1) Zvislé prírezy dreva sú potrebné dvakrát.

(2) Vodorovné prírezy dreva sa od zvislých líšia iba dĺžkou.

(3) Sušiaca jednotka vyžaduje na oboch stranách základnú dosku, aby bola zaistená stabilita.

(4) Prírezy dreva sú potrebné na spojenie zvislých dielov s vodorovnými. Dĺžka a šírka zodpovedajú vnútornému prierezu zvislých a vodorovných dielov. Pre každý spoj potrebujete dva prírezy dreva.

(5) Fúkač lístia má akumulátorový pohon a mal by vpredu mať okrúhle prípojenie pre ofukovaciu rúrku.

(6) Fúkač lístia sa zapína a vypína pomocou bovdenov, ktoré musíte pripojiť k vypínaču. Tu je nutné individuálne riešenie zodpovedajúce danému fúkaču lístia. Majte však na pamäti, že akákoľvek úprava na prístroji môže viesť k zániku záruky.

(7) až (13) Z jednotlivých dielov sa skonštruuje zapínací a vypínací mechanizmus pre dúchadlo.

Anti-kúpele Krok za krokom
6. Sušiaca jednotka
Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 1

Vnútorné steny zvislých prírezov dreva sa uprostred opatria vetracími otvormi. Vhodné sú otvory s Ø 10 mm a vo vzdialenosti 5 cm od seba. Do vonkajšej steny príde s vhodným priemerom kruhový otvor na zastrčenie fúkača lístia. Otvor môžete vytvoriť napríklad kruhovou rezačkou. Hore musí být prvok zošikmený v uhle 45°. Základné dosky predvŕtajte tak, aby bolo možné ich zvislým dielom zaskrutkovať do stien. Najlepšie je použiť vruty z ušľachtilej ocele. Zoskrutkujte steny pomocou vrutov so zápustnou hlavou do dreva, 4 mm × 40 mm.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 2

Priečny diel sa namontujte podľa rovnakého princípu.

Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 3 a 4

Zvislé a vodorovné diely sa spájajú pomocou vsadených prírezov dreva. Priskrutkujte tak obidva diely vždy na oboch stranách.

Anti-kúpele Krok za krokom
Anti-kúpele Krok za krokom
Stupeň 5

Teraz vsaďte fúkač lístia do otvorov. Použitím rúrkového oblúka možno fúkač nakloniť nahor, čím získa väčšiu stabilitu.

6. Sušiaca jednotka
Anti-kúpele Krok za krokom1
Stupeň 6

Dvakrát skonštruujte vypínač na ovládanie sušiacej jednotky. Tieto vypínače sa namontujú na oboch stranách tesne pred sušiacom modulom na oboch vodiacich lištách. Prepravný vozík tu zatlačí páku nahor a prostredníctvom bovdenu aktivuje dúchadlo. Bovden je pripevnený k vodiacej lište a reaguje na zatiahnutie. Fúkače lístia sa zapnú vytlačením spínacích pák nahor.

7. Rozvod vody
Príprava materiálu

(1) Ako kryt rozvodu poslúži vedro na maltu. Má tú výhodu, že unikajúca voda nepredstavuje žiaden problém a že vzhľadom na veľkosť možno pripevniť všetky prívody aj odvody. Aby vedro zostalo stáť, môžete ho stabilizovať tak, že ho naplníte vodou. Zaistite tiež odsávanie vody. Môžete kvôli tomu pripojiť domácu vodáreň.

(2) Vytvorte prívod vody. V studenej vode sa otužíte, ale s teplou vodou je to zábavnejšie.

(3) a (4) Rozvod k rozstrekovacím modulom možno realizovať pomocou dvojcestných ventilov alebo dvojcestných rozdeľovačov.

(5) Riadenie zavlažovania umožňuje automatizáciu rozvodu vody. Aktiváciou ventilu môžete zapínať určité rozstrekovacie moduly. Potrebný zapínací mechanizmus si musíte zostaviť individuálne zo sortimentu dodávateľa.

(6) Hadicové vedenia vedú k jednotlivým rozstrekovacím modulom. Zaistite, aby hadice boli položené bez zlomov. Niekoľko hadíc možno sťahovacími páskami spojiť do väčších jednotiek.

Anti-kúpele Krok za krokom
Materiál:
 • dvojcestný ventil
 • dvojcestný rozdeľovač
 • stavbárske vedro
 • záhradný zavlažovač
 • riadenie zavlažovania (voliteľne)
 • vŕtačka
 • zavlažovacia pištoľ
 • záhradná sprcha
 • záhradná hadica
 • záhradná obuv
 • skleník
 • závitová tyč
 • domáca vodáreň
 • sťahovacia páska
 • drevený hranol
 • karabína
 • klavírový pánt
 • akumulátorový fúkač lístia
 • vedro na maltu
 • skrutka s okom
 • koliesko
 • skrutka
 • lano
 • lanový zdvihák
 • potiahnutá preglejková doska
 • preglejková doska, 18 mm
 • jazierková fólia
 • vratná kladka
 • štvorhranný zavlažovač
 • uhlová lišta
 • ťažná pružina
Náradie:
 • akumulátorový skrutkovač
 • meracie pásmo
 • stavebný uholník
 • ceruzka
 • vŕtačka
 • odlamovací nôž
 • pilník
 • ručná okružná píla
 • dierovka
 • otvorený kľúč
 • píla na kov
 • horná frézka
 • dierovka
 • sponkovačka
 • vodováha
 • skladací meter
Ešte zostáva zaobstarať:
 • bovden/lanko
 • žinky roztriedené podľa farby

Epizóda 3:

Rybárska oáza

YouTube Preview

„Cesta do stredu obývačky.“

Rybárska oáza
Rybárska oáza Krok za krokom
1. Základné teleso
Príprava materiálu

(1) (2) (3) (4) Prirežte si drevené hranoly na potrebné dĺžky pre základné teleso.

(5) (6) Podlaha sa prireže na potrebné rozmery z preglejky.

Rybárska oáza Krok za krokom
1. Základné teleso
Rybárska oáza Krok za krokom
Krok 1

Poskladajte drevené hranoly na definitívnom mieste montáže tak, aby boli voči sebe rovnobežné. Riaďte sa plánovanými vonkajšími rozmermi. Ak je podlaha nerovná, je potrebné hranoly vyrovnať podložkami.

Rybárska oáza Krok za krokom
Krok 2

Teraz podlahové dosky zoskrutkujte, ako je to znázornené na výkrese. Najlepšie je použiť skrutky so zápustnou hlavou do dreva, 4 mm × 40 mm.

Rybárska oáza Krok za krokom
Krok 3

Pre zadný stenový prvok najskôr priskrutkujte priečny trám. Potom nasaďte jednotlivé zvislé drevené hranoly na čelnú stranu ležiaceho dreveného hranola a priskrutkujte ich. Teraz priskrutkujte diagonálne vzpery po strane zvislých drevených hranolov. Obidva konce sa predtým zrežú pod uhlom 45°.

Rybárska oáza Krok za krokom
Krok 4

Namontuje sa taktiež predný stenový prvok.

1. Základné teleso
Rybárska oáza Krok za krokom
Krok 5

Teraz nasaďte obidva postranné trámy a zoskrutkujte ich s predným a zadným stenovými prvkom. Na drevené spoje drevenými hranolmi potrebujete vruty do dreva s dĺžkou 15 cm.

1. Základné teleso / klapky
Príprava materiálu

(1) (2) (3) Prirežte si drevené hranoly na potrebné dĺžky pre klapky. Klapky sú na tom istom mieste ako základné teleso a neskôr nimi budú hýbať lanové zdviháky.

(4) (5) (6) (7) (8) (9) Postranné obloženie vhodnej veľkosti vyrobíte z obalených preglejkových dosiek s rozmerom 18 mm. Do dosiek sa predvŕtajú otvory na vruty.

(10) Ku klapkám budete potrebovať kĺbové závesy. Na zadnej klapke sa priskrutkujú priamo na drevené hranoly. V prípade prednej klapky kĺbové závesy prídu na obloženie a do drevených hranolov je potrebné ich zaskrutkovať dlhšími vrutmi.

(11) Ťažné lano môžete pripevniť pomocou skrutky s okom.

Rybárska oáza Krok za krokom0
1. Základné teleso / klapky
Krok 1

Položte drevené hranoly na lemovanie zadnej klapky presne na spodný diel. Pred ďalšou prácou si drevené diely môžete zafixovať skrutkovými zvierkami. Potom s rovnomernými rozstupmi vsaďte drevené medzikusy a priskrutkujte ich. Spojte zmontovanú zadnú klapku a spodný diel na zadnej strane kĺbovými závesmi. Po montáži môžete skrutkové zvierky odstrániť. Potom namontujte ešte prednú klapku.

Rybárska oáza Krok za krokom1
Krok 2

Teraz môžete zvonku obložiť bočné plochy. Predvŕtajte potiahnuté preglejkové dosky kvôli zoskrutkovaniu. Predvŕtanie je dôležité najmä okolo okrajov, aby materiál nepraskol. Predná klapka sa kĺbovými závesmi spojí so spodným dielom tak, aby ju bolo možné vyklápať dopredu.

Rybárska oáza Krok za krokom1
Krok 3

Na záver sa ešte krycia plocha obloží potiahnutými obalenými preglejkovými doskami. Medzi zadnou a prednou klapkou nechajte voľnú škáru, aby sa klapky ľahko otvárali. Kvôli zdvíhaniu klapiek na každom zdvíhacom bode zaskrutkujte hák. Háky umiestnite s posunom, aby sa uľahčilo vešanie závesných hákov pre lanové zdviháky.

Rybárska oáza Krok za krokom1

Tip:

Než na háky zavesíte klapky, mali by sa najprv ručne otestovať. Ak nimi možno ľahko hýbať v požadovanom smere, nestojí nič v ceste ani elektrickému ovládaniu.

2. Podstavec

Príprava materiálu

Podstavcom si rozšírite obytnú plochu. Možno tu namontovať ďalšie obytné zariadenie.

(1) (2) (3) Prirežte si drevené hranoly na potrebné dĺžky pre podstavec. Dĺžky samozrejme môžete upraviť podľa individuálnej situácie v miestnosti. Tu uvedené rozmery sú myslené iba ako námet.

(4) (5) (6) Prirežte si potiahnuté preglejkové dosky na potrebné dĺžky pre kryt a postranné obloženie.

(7) Na spojenie podstavca so základným telesom použite uhlové spojky.

Rybárska oáza Krok za krokom

Montáž

Pri montáži sa rozostavia 3 × 3 stĺpiky, vždy s dvomi priečnymi drevenými dielmi. Výšku stĺpikov zvoľte tak, aby hore ešte bolo možné položiť drevené hranoly užšou stranou nadol. Majte na pamäti, že medzi klapkou a podstavcom je potrebná medzera na vyklápanie.

3. Zdvíhacia technika

Príprava materiálu

(1) (2) (3) (4) (5) Pripravte upevnenie vratnej kladky. Dbajte na to, aby bola úplne bezpečne zakotvená na ploche steny. Diely musia vyhovovať predpokladanému zaťaženiu.

(6) (7) Ku každej klapke a taktiež na zdvíhanie a spúšťanie loďky potrebujete jeden lanový zdvihák.

Rybárska oáza Krok za krokom
Rybárska oáza Krok za krokom Rybárska oáza Krok za krokom

Montáž

Pri montáži lanových zdvihákov a pri používaní súvisiacich dielov je nutné prísne dbať na bezpečnosť. Ukotvite diely tak, aby nikto nemohol prísť k ujme. V prípade potreby si potrebné diely nechajte namontovať odborníkom.

3. Zdvíhacia technika
Funkčná schéma

Rybárska oáza sa skladá z pohyblivých dielov, ktoré môžete podľa svojich predstáv otvárať a zatvárať alebo spúšťať a zdvíhať. Aby všetko fungovalo stlačením tlačidla, potrebujete niekoľko lanových zdvihákov s vratnými kladkami a taktiež príslušné diely na obsluhu. V schematickom nákrese vidíte polohu lanových zdvihákov, ktoré sú namontované s ohľadom na bezpečnostné normy.

Rybárska oáza Krok za krokom1
4. Vybavenie

Príprava materiálu

Vybavenie vašej rybárskej oázy záleží len od vás. Tu uvedené príklady slúžia len ako námet. Zostavte si všetko podľa vlastných predstáv a využite tiež možnosť osadenia priestoru skutočnými rastlinami a použitia skutočnej vody v jazierku. Potom bude rybárska oáza naozajstným prírodným zážitkom.

(1) Potiahnuté preglejkové dosky sú potrebné na vnútorné obloženie zadnej klapky. Na ne potom príde fototapeta.

(2) Motív fototapety dodá vami stvárnenej krajine hĺbku. Využite túto možnosť a vyberte vhodný motív.

Rybárska oáza Krok za krokom

(3) Trávnatý koberec je potrebný vo väčšom množstve. Obložte ním všetko, čo má vyzerať prírodne. Získate tak optimálny základ pre ďalšie vybavenie.

(4) Bez vody by krajina bola len polovičatá. Vyberte praktické hotové jazierka, ktoré neskôr môžete naplniť vodou.

(5) Drevené hranoly vám možno zvýšili ešte z konštrukcie základného telesa. Využite ich teraz na skonštruovanie podstavcov pod jazierka.

(6) Na skonštruovanie podstavcov pod jazierka budú podľa veľkosti hotových jazierok potrebné preglejkové dosky. Veľkosť vyberte takú, aby ste smerom von okolo jazierka ešte mali okraj. Ten potom môžete využiť na rozostavenie rastlín.

4. Vybavenie

Krok 1

Podstavec pod jazierko skonštruujete tak, že škrupinu jazierka položíte na príslušnú preglejkovú dosku a nakreslíte vonkajší obrys na drevo. Škrupinu jazierka potom odložte na stranu a nakreslite vnútorný okraj, ktorý je potrebné vyrezať.

Krok 2

Na vnútornej čiare vyvŕtajte otvor s veľkosťou 10 mm na zavedenie dierovky. Teraz môžete dierovkou vyrezať tvar jazierka. Keďže jazierko zvyčajne nemá symetrický tvar, musí sa preglejková doska otočiť. Nakreslený obrys teraz je na spodnej strane.

Krok 3

Z drevených hranolov vyrobte vhodné nohy, na ktoré preglejkovú dosku položíte. Hĺbka by mala zodpovedať hĺbke jazierka. Ako dno možno použiť výrez z dosky. Vodou naplnené jazierko potom bude stáť stabilne a nebude sa môcť prehnúť.

Krok 4

Po ustavení krajiny môžete na miesto usadiť škrupinu jazierka. Podľa rovnakého princípu môžete pripraviť aj druhé jazierko. Použite potom však inú výšku, aby to vyzeralo prirodzenejšie.

Rybárska oáza Krok za krokom Rybárska oáza Krok za krokom
Rybárska oáza Krok za krokom Rybárska oáza Krok za krokom
Rybárska oáza Krok za krokom

Tip:

Skonštruujte ešte podstavce, vďaka ktorým môžete krajinu nainštalovať v rôznych výškach. Príroda ostatne tiež nie je úplne rovná a vyhladená.

Teraz sa môžete uplatniť ako záhradník krajinár a položiť trávnatý koberec. Na požadovaných miestach ho pricvaknite k drevu. Na trávnatý koberec prídu rastliny a ďalšie vybavenie, ako napríklad stan alebo loďka. S loďkou možno zároveň manipulovať za použitia lanového zdviháka. Môžete tak chodiť na „rybárske výpravy“.

Materiál:
 • fototapeta
 • drevený hranol
 • umelý trávnik
 • dierovaná doštička
 • PE hotové jazierko
 • rastliny
 • skrutky s okom
 • záves
 • skrutky
 • lanový zdvihák
 • potiahnutá preglejková doska
 • preglejka, 18 mm
 • lepidlo na tapety
 • vratná kladka
 • uhlová spojka
Náradie:
 • akumulátorový skrutkovač
 • meracie pásmo
 • ceruzka
 • vŕtačka
 • odlamovací nôž
 • pneumatická nastreľovacia pištoľ so sponkami
 • ručná okružná píla
 • kefa na lepidlo na tapety
 • vedro na lepidlo na tapety
 • kompresor
 • rebrík
 • otvorený kľúč
 • dierovka
 • tapetovacia kefa
 • vodováha
Ešte zostáva zaobstarať:
 • kačka
 • loďka
 • stan
 • dekoračné predmety (napr. lístie)

Epizóda 4:

Pivný potok

YouTube Preview

„Odmena na konci cesty.“

Pivný potok
Pivný potok Krok za krokom
1. Základná skriňa
Príprava materiálu

(1) (2) (3) Prirežte drevo na základnú skriňu s uvedenými rozmermi. Hrany po rezaní obrúste brúsnym papierom.

(4) (5) (6) Prirežte drevené hranoly na potrebné dĺžky.


Krok 1

Prirezané drevené časti sa pomocou drevených hranolov vzájomne zoskrutkujú. Začnite dvoma bočnými stenami a zoskrutkujte ich zvonku s vo vnútri umiestneným dreveným hranolom. Použite na to vruty so zápustnou hlavou do dreva, 4 mm × 40 mm.

Krok 2

Ďalšie bočné steny zoskrutkujte podľa toho istého princípu. Nakoniec na to všetko príde krycia doska.

Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
2. Montážny prvok
Príprava materiálu pre zadnú stranu skrine

(1) (2) (3) Prirežte drevo na montážny prvok v uvedených rozmeroch.

(4) Držiak žľabu musí byť kompatibilný s menovitou svetlosťou používaného žľabového systému.


Montáž zadnej steny skrine

Vyrežte do zadnej steny skrine uprostred otvor, ako je znázornené na obrázku. Tento otvor bude potrebný pri montáži sklzného žľabu na fľaše. Potom môžete zo zadnej strany priskrutkovať štyri police. Výška montáže oboch stredných políc je variabilná. Slúžia na vystuženie skrine. Na záver ešte namontujte drevený hranol s držiakom žľabu.

Pivný potok Krok za krokom
2. Montážny prvok
Príprava materiálu pre spúšťací mechanizmus

(1) až (9) Prirežte drevo na spúšťací mechanizmus v uvedených rozmeroch.

(10) (11) (12) Prirežte obidve závitové tyče na uvedené rozmery. Najlepšie to ide oblúkovou pílou na kov. Orezané konce obrúste plochým pilníkom, aby bolo možné naskrutkovať maticu.

(13) U-profil sa pripraví s potrebnými otvormi.

(14) Buben na nápoje sa skladá z kanalizačnej rúrky.

Pivný potok Krok za krokom

(15) Na rotáciu bubna budete potrebovať popruh s dĺžkou 220 cm. Môžete na to použiť popruh na vyťahovanie rolety.

(16) Zavesené závažie zaisťuje pohon. Popruh na závažie sa musí po niekoľkých aktiváciách opäť namotať nahor otáčaním bubna.

(17) Tlačná pružina po rotácii bubna zasunie kolík opäť do otvoru na bubne a zastaví ho.

2. Montážny prvok
Pivný potok Krok za krokom Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Montáž spúšťacieho mechanismu

Krok 1

Srdcom spúšťacieho mechanizmu je bubon na nápoje. Ten vyrobíte z kanalizačnej rúrky. Dutina sa vyplní montážnou penou. Po stvrdnutí montážnej peny sa vyrežú dva pravouhlé otvory na umiestnenie fliaš s nápojmi. Ako os môžete použiť závitovú tyč, ktorá na koncoch rúrky prebieha dvomi doštičkami. Po zhotovení bubna na nápoje sa zmontujú prírezy dreva. Zoskrutkujte drevené diely vrutmi so zápustnou hlavou do dreva 4 mm × 40 mm. Potom musíte do bubna ešte vyvŕtať protiľahlé otvory (Ø 10 mm) tak, aby závitová tyč (10) mohla po rotácii bubna do otvoru zapadnúť. Presnú polohu oboch otvorov zistíte po zostavení spúšťacieho mechanizmu. Vyznačte si polohu na bubne tak, že ho uvediete do potrebnej pozície. Potom môžete otvory presne vyvŕtať.

Krok 2

Spúšťací mechanizmus sa priskrutkuje na zadnú stenu. Sklzný žľab na nápoje sa zasunie do otvoru na zadnej stene. Popruh k bubnu na nápoje pripevnite vrutom do dreva.

Krok 3

Do krycej dosky vyrežte vhodný otvor pre spúšťaciu páku. Najlepšie bude rozmery merať až po namontovaní spúšťacieho mechanizmu. Aj otvor pre popruh zhotovíte až teraz podľa polohy popruhu. Potom bude všetko optimálne zladené. Potom spredu naskrutkujte kryciu dosku. Aby popruh nebol vedený priamo pozdĺž steny, môžete z dvoch prírezov dreva zhotoviť lištu na vedenie popruhu a pripevniť ju skrutkou.

3. Výsledková tabuľa
Príprava materiálu

(1) Predná strana výsledkovej tabule ponúka rôzne možnosti stvárnenia. Ako je to vyobrazené na príklade, môžete farebne stvárniť niekoľko úrovní a zozadu sa môžu rozsvecovať namontované LED lišty. Na príslušných miestach treba vyvŕtať otvory pre LED diódy, napr. 14 otvorov s Ø 10 mm vo vzdialenosti 2,5 cm.

(2) Prirežte štyri drevené hranoly na zodpovedajúce dĺžky.

(3) Zásuvková lišta musí byť vytvorená tak, aby bolo možné zapojiť potrebné LED diódy so sieťovými zdrojmi.

Pivný potok Krok za krokom

(4) Obidva držiaky na hliníkovou rúrku sa zmontujú podľa uvedeného popisu.

(5) Na zapínanie a vypínanie LED diód budete potrebovať svetelné vypínače, ktoré sa montujú bez krytu. Vpredu na vypínačoch umiestnite predĺženie so sťahovacou páskou, ktoré budú ovládať kolísku vypínača pri vyjdení spúšte. Keď spúšť spadne dolu, vypínače sa opäť vypnú.

(6) Použite vhodné LED lišty, ktoré môžete individuálne upevniť na zadnej strane.

(7) Keď spúšť dosiahne najvyšší bod, rozsvieti sa signalizačné svetlo. Vypínač namontovaný na zadnej strane sa opäť vypne zatiahnutím za šnúru.

3. Výsledková tabuľa
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Krok 1

Zmontujte spúšť so zhotovenými prírezmi dreva. Profesionálny výsledok dosiahnete použitím pokosovej píly. Zoskrutkujte diely pomocou skrutiek so zápustnou hlavou do dreva, napr. 4 mm × 40 mm. Kvôli ľahšiemu skrutkovaniu si na pomoc vezmite hliníkovú rúrku. Najprv hliníkovú rúrku obložte listom papiera a potom štyrmi bočnými dielmi a obopnite ich napríklad sťahovacími páskami alebo upínacím popruhom. Potom si môžete predvŕtať otvory na skrutky a všetko zoskrutkovať. List papiera zabezpečí potrebnú vôľu medzi spúšťou a rúrkou. Potom môžete zospodu ešte nalepiť gumovú doštičku (3) a priskrutkovať drevený prúžok (2).

Krok 2

Držiak na hliníkovú rúrku je potrebný dvakrát. Zmontujte ho s prvkami uvedených rozmerov. Po stranách sa vyvŕtajú otvory na skrutky na upevnenie rúrky.

Krok 3

Pri montáži zobrazovacej tabule najprv zmontujte obidva držiaky s uholníkmi a hliníkovou rúrkou a to potom namontujte na zobrazovaciu tabuľu. Gumové podložky pritom smerujú dovnútra, aby bola spúšť odpružená.

4. Vahadlo
Príprava materiálu

(1) Prirežte si štyri drevené hranoly na potrebné rozmery. Otvor pre závitovú tyč vytvoríte tak, že prevŕtate štyri drevené hranoly súčasne. Potom bude všetko zladené.

(2) (3) Prirežte aj drevené hranoly na uvedené rozmery. Presnú dĺžku môžete upraviť podľa horného priemeru stavbárskeho vedra.

(4) Gumový prúžok je potrebný ako odpruženie. Pri zostavovaní vahadla môžete sami vyskúšať, ako je prúžok potrebné ohnúť, aby zodpovedal vašim úderom.

(5) Dierovaná doštička chráni vahadlo pred poškodením.

Pivný potok Krok za krokom

(6) Zvislé a vodorovné drevené hranoly najjednoduchšie spojíte uhlovými spojkami.

(7) Prirežte si závitovú tyč na vhodnú dĺžku. Najľahšie to ide oblúkovou pílou na kov. Hrdzu obrúste pilníkom, aby bolo možné naskrutkovať maticu.

(8) Stavbárske vedro predstavuje takpovediac kryt vahadla. Optimálny je objem 20 litrov.

4. Vahadlo
Krok 1

Najprv zoskrutkujte zvislé a vodorovné drevené hranoly do jednej jednotky. Môžete použiť napríklad vruty so zápustnou hlavou do dreva 4 mm × 30 mm. Potom diely zoskrutkujte uhlovými spojkami.

Krok 2

Teraz budete potrebovať betón. Najlepšie to pôjde poterovým betónom, ktorý môžete kúpiť ako suchý betón. Najprv do samostatného vedra alebo nádoby na maltu príde uvedené množstvo vody. Riaďte sa pritom údajmi uvedenými na obale. Potom sa nasype suchá hmota a rozmieša sa tak, aby vo výslednej hmote neboli hrudky. Môžete na to použiť buď miešadlo alebo špirálové miešadlo s vŕtačkou.

Krok 3

Potom do vedra umiestnite zmontované prvky a nalejte jednu vrstvu betónu. Aby hmota ani pri častom a silnom zaťažovaní nepraskla, pridajte ešte výstuž. Môže to byť drôt alebo iné kovové diely. Ideálne je aj toto urobiť po vrstvách. Vrstvy betónu pri nalievaní zakaždým prejdite hladidlom, aby v betóne neboli žiadne vzduchové bubliny. Keď bude vedierko naplnené až po spodnú hranu vodorovného prvku, môžete povrch hladidlom uhladiť. Potom betón nechajte stvrdnúť.

Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom

Krok 4

Teraz nainštalujte samotné vahadlo. Je pritom potrebné zoskrutkovať obidva drevené hranoly a v strede vyvŕtať osový otvor. Potom možno vahadlo zoskrutkovať so závitovou tyčou.

Krok 5

Hore na dorazovú plochu ešte nasaďte dierovanú doštičku a priskrutkujte ju vrutmi so zápustnou hlavou do dreva, napr. 4 mm × 20 mm. Otvory vždy predvŕtajte, aby drevo neprasklo. Odpruženie zaistíte inštaláciou gumového prúžku. Ten možno raz alebo dvakrát prehnúť. Vyskúšajte, aké silné odpruženie budete potrebovať. Gumový prúžok môžete na drevené diely prilepiť, aby nevykĺzol.

Krok 6

Teraz postavte vedro na miesto nárazu. Nijak sa neupevňuje. Zostane stáť pôsobením vlastnej hmotnosti.

5. Žľab
Príprava materiálu

Do akej miery bude pivný potok zábavný, závisí od dĺžky žľabu. V prípade dlhšieho žľabu sa na nápoj, ktorý k vám putuje, môžete dlhšie tešiť. Podľa veľkosti priestoru, ktorý máte k dispozícii, si obstarajte vhodné žľaby. Vhodné sú strešné odkvapové žľaby. Ak chcete pracovať s menej zvyčajným materiálom, najlepšie je použiť medené odkvapy. Podľa výšky miestnosti je potrebné skonštruovať stropné závesy, na ktoré sa namontujú držiaky žľabu. Dôležité: Snažte sa dodržať spád cca 2 %, pri ktorom voda tečie ideálne pri preprave fliaš.

Pivný potok Krok za krokom
5. Žľab
Krok 1

Najprv podľa výšky miestnosti namontujte potrebné stropné závesy. Každý žľab vyžaduje minimálne dva stropné závesy. Upevnite závesy podľa konštrukcie vášho stropu. Musia byť stabilne ukotvené. Najprv nechajte závesy o niečo dlhšie, než bude potrebné, a skráťte ich, až keď bude jasný spád, a tým aj výška montáže. Začnite prvým žľabom pri jarmočnej atrakcii merajúcej silu. Tam sa nachádza najvyšší montážny bod. Odteraz budete na montáž potrebovať pomocníka. Ideálnou pomôckou je hadicová vodováha. Pomocou nej môžete na veľké vzdialenosti presne vymerať rovnakú výšku. Ak váš žľab má dĺžku napríklad 3 metre, budete potrebovať výškový rozdiel 6 cm. V tomto príklade potom držiak žľabu namontujete o 6 cm nižšie. Ak žľab mení smer, môžete odbočujúci žľab namontovať, ako je znázornené v príklade. Horný žľab zostáva na svojom konci otvorený. Pri odbočujúcom žľabe musíte vziať do úvahy tok vody. Voda musí do druhého žľabu vstupovať prietokovou rýchlosťou. Tu musíte sami vyskúšať, aká musí byť presná poloha.

Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom

Krok 2

Ešte nainštalujte ochranu proti rozstreku. Môžete použiť plech zo žľabového systému.

Krok 3

Ak potrebujete žľaby pospájať v pozdĺžnom smere, môžete použiť špeciálne žľabové spojky. Súčasťou je aj tzv. vydutinová spojka. Tá sa najprv zastrčí do vydutiny žľabu.

Krok 4

Potom žľab natupo pripojte.

Krok 5

Teraz príde samotná žľabová spojka zvonku okolo žľabu. Spoj utesníte gumovým tesnením.

Krok 6

Koniec žľabu sa uzavrie žľabovým dnom. Ak hľadáte ľahký postup, môžete dno na vnútornej strane utesniť silikónom. Je to síce rýchle, ale nie trvalé riešenie. Lepšie je dno prispájkovať. Na to sú potrebné znalosti spájkovania. Ďalšou možnosťou je falcovanie. Aj na to však sú potrebné špeciálne znalosti. Riaďte sa pritom údajmi uvedenými v návodoch k daným technikám spájania.

6. Pult/skriňa
Príprava materiálu

(1) (2) (3) Prirežte si potrebné drevené hranoly na vhodnú dĺžku. Otvor pre závitovú tyč vytvoríte tak, že prevŕtate štyri drevené hranoly súčasne. Potom bude všetko zladené.

(4) Bočnú stenu vyrobíte dvakrát z potiahnutej preglejkovej dosky. Predvŕtavajú sa otvory na skrutky. Dávajte pozor, aby vyvŕtané otvory boli v rovnakej vzdialenosti od okrajov.

(5) Orezaná potiahnutá preglejková doska pre prednú stranu sa opatrí dvomi otvormi, ktorými sa budete môcť pozerať do akvárií. Rozmery otvorov sú orientačné. Tiež môžete počkať, kým budú akvária nainštalované, a potom sa môžete rozhodnúť pre vhodné výrezy.

(6) (7) (8) Ešte si odrežte vkladacie steny a dno v uvedených rozmeroch.

Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom

Krok 1

Najprv z drevených hranolov zmontujte potrebné rámy. Drevené diely môžete zoskrutkovať šesťhrannými skrutkami do dreva, napr. 4 mm × 160 mm. Hlavy skrutiek musíte zapustiť, aby nevyčnievali nad povrch dreva. Na zapustenie sa hodí sukovací vrták. Potom nainštalujte dno a diely vnútorných strán, čím rámy v rovnomerných vzdialenostiach pospájate.

Krok 2

Keď bude základná štruktúra stáť, môžete namontovať obidve bočné steny a prednú stranu. Vhodné sú vruty so zápustnou hlavou do dreva 4 mm × 40 mm.

6. Pult/skriňa
Dostavba

Príprava materiálu

(1) Prirežte si štyri drevené hranoly na potrebnú dĺžku.

(2) Krycia doska sa po prirezaní opatrí dvomi otvormi na prívod vody.

(3) Ako zásobníky na vodu sú potrebné dve akváriá. Môžete ich naplniť vrstvou akváriového piesku, aby fľaše dopad li na dno mäkko.

(4) Jazierková fólia je potrebná pre prepad. Voda z akvárií pretečie a je zachytená vaňou z jazierkovej fólie.

(5) Pôsobivý vzhľad môžete dosiahnuť prídavným LED osvetlením.

(6) (7) Obidva prírezy dreva zhotovte z potiahnutej preglejkovej dosky s hrúbkou 18 mm.

Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
Pivný potok Krok za krokom
6. Pult/skriňa
Krok 1

Položte do pultu jazierkovú fóliu a na horných okrajoch ju pevne pricvaknite. Pricvaknite ju iba na hornom okraji, aby neprestala tesniť.

Krok 2

Potom vsaďte štyri drevené hranoly. Neskrutkujú sa.

Krok 3

Na tieto drevené hranoly sa položí dno. To môžete zoskrutkovať s drevenými hranolmi. Potom ešte priskrutkujte zadný panel.

Krok 4

Než prácu na pulte dokončíte, môžete ešte nainštalovať LED osvetlenie. Potom nasaďte a priskrutkujte kryciu dosku.

Krok 5

Na záver sa vsadia obidve akváriá.

Pivný potok Krok za krokom Pivný potok Krok za krokom
7. Čerpadlo

Pre nevyhnutný kolobeh vody potrebujete 2 čerpadlá, najlepšie 2 domáce vodárne. Keďže záchytná vaňa z jazierkovej fólie ide cez celú dĺžku pultu, môžete obidve nasávacie hadice umiestniť na jeden koniec pultu. Zaistite vhodné upevnenie, aby hadice neskĺzli. Hadicové spojenie potom vedie späť k jarmočnej atrakcii merajúcej silu. Keď bude všetko nainštalované, môžete všetko otestovať. Na to je najskôr potrebné položiť fľaše s nápojmi na sklzný žľab a potom spustiť kolobeh vody. Potom si precvičte svaly a buchnite do jarmočnej atrakcie merajúcej silu tak, aby sa prvá fľaša dala do pohybu. Do pohybu sa potom môžete dať aj vy a odobrať nápoj pri pulte. Do ktorého akvária však fľaša spadne, je ponechané na náhodu.

Pivný potok Krok za krokom
Materiál:
 • akváriový piesok
 • akvárium
 • stavbárske vedro
 • montážna pena s pištoľou
 • plech
 • odkvapový žľab
 • tlačná pružina
 • poterový betón
 • farba (rozprašovacia nádobka)
 • objímka
 • závitová tyč
 • guma
 • domáca vodáreň
 • sťahovacia páska
 • drevený hranol
 • kanalizačná rúrka
 • lata
 • LED lišta
 • svetelný zdroj
 • dierovaná doštička
 • hadica pre domácu vodáreň
 • žľabové dno
 • držiak žľabu
 • hrdlo žľabu
 • žľabová spojka
 • rozdvojenie žľabu
 • popruh na vyťahovanie rolety
 • skrutky
 • potiahnutá preglejková doska
 • preglejka, 18 mm
 • zásuvková lišta
 • jazierková fólia
 • U-profil hliníkový
 • štvorhranná rúrka hliníková
 • uhlová spojka
Náradie:
 • akumulátorový skrutkovač
 • meracie pásmo
 • nožnice na plech
 • ceruzka
 • vŕtačka
 • odlamovací nôž
 • pilník
 • pokosová píla
 • ručná okružná píla
 • rebrík
 • otvorený kľúč
 • píla na kov
 • stavbárske vedro
 • miešadlo
 • hadicová vodováha
 • skrutkovač
 • dierovka
 • sponkovačka
 • vodováha
 • skladací meter
Ešte zostáva zaobstarať:
 • staré železo ako výstuž
 • činkové závažie

Epizóda 5:

Vznášajúce sa kreslo

YouTube Preview

„Tak ďaleko, kam ťa zavejú fúkače lístia.“

Vznášajúce sa kreslo
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
1. Základová doska
Príprava materiálu

(1) Zaobstaraj si koberec želaného rozmeru. Vyrež do koberca dve diery ako na obrázku.

(2) Vystrihni ochrannú dosku zo sieťotlačovej dosky. Vyrež do rohov dosky dve diery s priemerom 7 cm, 13 cm od okrajov. Vyvŕtaj do základovej dosky diery na skrutky. Odstup medzi jednotlivými dierami: cca 15 cm. Vzdialenosť od okraja: 5 cm.

(3) Vystrihni rám zo sieťotlačovej dosky. Pílou vyrež vnútornú stranu rámu.

(4) Zadováž si jazierkovú fóliu adekvátnej veľkosti. Vyrež na každom okraji do fólie 3 diery s priemerom cca 5 cm.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom

Krok 1

Polož rám na fóliu tak, aby okraje fólie trčali v rovnakej miere na všetkých stranách. Obaľ rám trčiacimi okrajmi fólie a upevni ich lepiacou páskou o rám.

Krok 2

Rovnako postupuj na všetkých stranách. Na spodnej strane nechaj trochu vôle na prispôsobenie fólie.

Krok 3

Polož na rám ochrannú dosku a priskrutkuj ju k nemu. Môžeš napríklad použiť skrutky do dreva so zapustenou hlavou, 4 mm x 40 mm. Ten istý typ skrutiek sa hodí aj na ďalšie spojenia drevených častí. Koberec môžeš pripevniť pomocou obojstrannej pásky. Diery musia byť vyrezané presne nad sebou.

2. Fúkač lístia
Príprava materiálu

(1) Zadováž si fúkač lístia. Čím výkonnejší bude, o to viac zábavy ťa čaká.

(2) Zadováž si vypínač, podľa typu fúkača lístia.

(3) Na fúkač napoj rúru ohnutú do 67° uhla.


Krok 1

Pripevni plechovú konzolu spolu s oceľovým lankom tak, aby sa pomocou neho dal ovládať vypínač. V prípade potreby otvor kryt a prepoj oceľové lanko s vypínačom.

Krok 2

Pozor: Pri narušení vonkajšieho krytu prístroja zaniká za daných okolností záruka od výrobcu.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
3. Vznášadlová páka
Príprava materiálu

(1) až (5) dielec si priprav z 2 cm sieťotlačovej dosky. Vyvŕtaj do jednotlivých dielcov diery, ako sú zobrazené na obrázku.

(3) Priprav na bokoch otvory, cez ktoré budeš viesť oceľové lanko (podľa nákresu).

(6) Zhotov vznášadlovú páku z poriska sekery. Prevŕtaj porisko a po oboch stranách pripoj oceľové lanko, ktoré prevlečieš otvorom.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom

Princíp fungovania

Na pripevnenie vznášadlovej páky budeš potrebovať schránku, do ktorej vložíš páku a napojíš oceľové lanká. Tie pripojíš k fúkaču lístia tak, aby sa dali regulovať pomocou vypínača.

3. Vznášadlová páka
Krok 1

Oba otvory na oceľové lanká priprav tak, aby boli v rovnakej výške ako otvory na vznášadlovej páke.

Krok 2

Zoskrutkuj dohromady jednotlivé drevené dielce.

Krok 3

Pretiahni oceľové lanko cez bočný dielec krytu.

Krok 4

Pripevni oceľové lanko k vznášadlovej páke. Pripevni vznášadlovú páku závitovou tyčou, ktorá bude slúžiť ako os páky. Závitovú tyč upevni pomocou matice s podložkou. Napoj oceľové lanko k vznášadlovej páke. Tip: Pripevni oceľové lanko k vznášadlovej páke pomocou lepiacej pásky, aby sa neuvoľnilo.

Krok 5

Pripoj druhé oceľové lanko k páke rovnakým spôsobom.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom

Krok 6

Pripoj zadnú stranu krytu a upevni ju pomocou matice s podložkou o závitovú tyč aj na druhej strane.
Priskrutkuj hore na kryt dielec, ktorý bude obmedzovať vôľu páky.

Dôležité: Obe oceľové lanká musia byť pripojené k fúkačom lístia.

4. Pohonový agregát
Príprava materiálu

(1) Priprav si bočnú dosku so zošikmenou hornou a dolnou stranou.

(2) Priprav si dno stojana.

(3) Zadováž si pohonové fúkače (fúkače lístia). Urob rovnaký vypínač ako pri fúkači lístia. Napoj fúkaciu rúru.


Princíp fungovania

Oba pohonové agregáty pozostávajú z rovnakých stojanov, na ktoré sú napojené fúkače lístia. Pomocou agregátov sa vznášadlové kreslo dostane do pohybu. Riadenie kresla spočíva v obsluhe pohonových pák na pravej a ľavej strane.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
4. Pohonový agregát
Krok 1

Zoskrutkuj dohromady oba stojany z horeuvedených drevených dielcov. Navŕtaj diery na skrutky do jednotlivých dielcov. Na zoskrutkovanie môžeš použiť skrutky do dreva so zapustenou hlavou, 4 mm x 40 mm.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom

Krok 2

Najprv vsaď spodné dúchadlo do stojana. Dúchadlo musíš otočiť o 180°, aby sa dalo zo spodnej strany priskrutkovať. Dĺžku skrutiek zvoľ podľa tvaru krytu. Skrutky môžu byť pripevnené len k vonkajšej časti krytu.

Krok 3

Napokon pripevni horné dúchadlo k stojanu pomocou skrutiek.

5. Kormidlo
Príprava materiálu

(1) (2) (3) dielce si priprav z 2 cm sieťotlačovej dosky a navŕtaj do nich diery (ako na nákrese).

(3) Priprav na bokoch otvory, cez ktoré budeš viesť oceľové lanko (podľa nákresu).

(4) Zhotov kormidlo z poriska sekery. Prevŕtaj porisko a po oboch stranách pripoj oceľové lanko, ktoré prevlečieš otvorom.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
5. Kormidlo
Krok 1

Oba otvory na oceľové lanká priprav tak, aby boli v rovnakej výške ako otvory na kormidle.

Krok 2

Zoskrutkuj dohromady jednotlivé drevené dielce.

Krok 3

Prevleč oceľové lanko cez zadný otvor na kormidle. Pripevni kormidlo závitovou tyčou, ktorá bude slúžiť ako os páky. Napoj oceľové lanko k závitovej tyči na kormidle. Tip: Pripevni oceľové lanko ku kormidlu pomocou lepiacej pásky, aby sa neuvoľnilo.

Krok 4

Aby kormidlo pružilo, pripevni zo zadnej strany ťažnú pružinu. Rovnakým postupom napoj predné oceľové lanko ku kormidlu.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom
Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom

Krok 5

Pripevni prednú časť krytu pomocou matice a podložky.

Dôležité: Obe oceľové lanká musia byť pripojené k pohonnému agregátu.

Záverečná montáž
Ukotvi kreslo podľa možností k základovej doske. Možnosti ukotvenia sa líšia podľa zvoleného kresla.

Tip: Ukotvi kreslo napevno až po vyskúšaní chodu stroja. Kreslom môžeš vyvážiť celkovú konštrukciu prístroja.

Pripoj oba pohonné agregáty k obom stranám kresla a k základovej doske pomocou skrutiek.

Upevni obe kormidlá ku kreslu tak, aby boli ľahko ovládateľné. Pripoj oceľové lanká k pohonným agregátom.

Tip: Dávaj pozor, aby si oceľové lanká nezalomil.

Vznášajúce sa kreslo Krok za krokom

Pripevni oba fúkače lístia na dané miesta a vsaď zahnuté rúry do vopred pripravených otvorov.

Priskrutkuj dúchadlá pomocou montážnej dierovanej pásky k základovej doske.

Pripevni vznášadlovú páku s napojenými oceľovými lankami do prednej časti základovej dosky.

Materiál:
 • Akumulátorový fúkač lístia
 • Porisko sekery
 • Obojstranná lepiaca páska
 • Závitová tyč
 • Montážna dierovaná páska
 • Matica
 • Páska na opravy
 • Rúra ohnutá do 67° uhla
 • Skrutka
 • Preglejková doska
 • Jazierková fólia
 • Podložka
Náradie:
 • Akumulátorový skrutkovač
 • Kobercový nôž
 • Pilník
 • Kotúčová píla
 • Dierovacia píla
 • Fixka
 • Vidlicový kľúč
 • Uhlová brúska
 • Skladací meter
Ešte zostáva zaobstarať:
 • Oceľové lanko
 • Kreslo
 • Koberec
 • Ťažnú pružinu