MACHER | Stories 043: Husliarka 1/2

Réžia: Milan Škrobánek | Kamera: Ulf Miers

Pre Antoniu Meyerovú bolo jedno jasné už veľmi skoro: Chce vyrábať husle. Až neskôr zistila, že v jej rodine boli výrobcovia huslí už v 16. storočí. Náhoda? Alebo má niečo v génoch? Nech je to ako chce, Antonia miluje prácu pri výrobe nástrojov a tiež to, keď sa môže do každého úkonu zabrať, pričom na jednom jedinom nástroji môže pracovať až 600 hodín.

Len keď je okolo mňa pokoj, môžem sa ponoriť do tvorivého procesu“

Antonia Meyerová

Houslařka