0 Nákupný zoznam 0 Košík
HORNBACH Bratislava - Ružinov Otváracia doba
Galvaniho 9
821 04 Bratislava - Ružinov

servis-bratislavaruzinov@hornbach.com
+421 248 709 - 000
po - pi: 7:00 - 21:00 hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 hod.
Túto informáciu ste si vytlačili dňa 21. 2. 2024 o 3:47. Upozorňujeme, že ceny na svetových trhoch a krátkodobé reakcie môžu ceny kedykoľvek zmeniť a tak sa môžu líšiť od cien vo Vašom výtlačku. Ďakujeme za pochopenie.
Služby

Záruky

Záruky

Kvalita? Zaručená! Nezaručujeme iba trvalo nízke ceny, ale ponúkame aj veľa ďalších záruk - záruky HORNBACH, záruky našej značky aj zastupujúcich značiek.

Najdôležitejšie informácie o našich záručných podmienkach a zárukách v kocke.
 • 
				Záruka trvale nejnižších cien

  Všetko za trvale nízke ceny. Garantované!

  • Žiadne lákadlá: Všetko výhodne.
  • Žiadne akciové ceny: Vždy výhodne.
  • Žiadne zľavy: Ihneď výhodne.

  Viac informácií!

 • 
				Záruka výmeny

  Výmena / Vrátenie peňazí

  • Všetok tovar, okrem výroby na zákazku, rastlín a rýb.
  • Tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený v originálnom obale.
  • Až 28 dní.
  • Nezabudnite na pokladničný blok alebo faktúru.

 • 
				Záruka rastu

  Záruka rastu: Peniaze späť alebo náhrada!

  • Optimálna kvalita rastu a kvitnutia.*
  • 2 roky v prípade trvaliek, stromov, kríkov a ruží.

  *Pri oprávnenej reklamácii: peniaze naspäť alebo náhrada!

  Podrobnosti o záruke rastu nájdete tu. (PDF, 95 KB)

 • 
				Záruka mrazuvzdornosti

  Záruka odolnosti voči mrazu: záruka 5 rokov

  • 5 ročná záruka pri dlaždiciach s vykazujúcou odolnosťou voči mrazu, pri odbornom kladení.

HORNBACH záruka na prístroje

HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (poskytovateľ záruky) poskytuje na základe nasledujúcich ustanovení záruku za akosť na elektrické, benzínové a aku prístroje nasledujúcich značiek, ktoré boli zakúpené v HORNBACHu:

Bosch MTD Makita
Gardena Hikoki Nilfisk
AL-KO Kärcher Narex
Metabo Stabila DeWalt
1. Záručná doba

Záručná doba je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť od dátumu zakúpenia. Na potvrdenie dátumu zakúpenia si prosím uschovajte originál pokladničného dokladu či originál faktúry.

2. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje výhradne na výrobné a materiálové chyby pri používaní výrobku v Európskej únii a/alebo vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli:

 • nesprávnym alebo neodborným použitím,
 • použitím násilia alebo v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov,
 • poškodením v dôsledku nedodržania návodu na montáž alebo použitie,
 • neodborne vykonanou inštaláciou,
 • preťažením prístroja,
 • použitím nepovoleného náradia alebo príslušenstva,
 • nedodržaním ustanovení o údržbe a bezpečnosti,
 • preniknutím cudzích telies do prístroja.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie v dôsledku opotrebenia, ktoré vzniklo bežným používaním.

Záruka sa nevzťahuje na sprievodné ani následné poškodenie ani na možné náklady na montáž či demontáž v záručnom prípade a náklady na prenájom prístroja.

3. Záručné plnenie

V rámci záručnej doby môže poskytovateľ záruky preskúšať príslušný vadný výrobok, aby sa zistilo, či ide o záručný prípad. Ak skutočne ide o záručný prípad, poskytovateľ záruky výrobok opraví alebo vymení na svoje vlastné náklady. V prípade, že daný výrobok v čase záručného prípadu nie je už možné dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť poškodený výrobok za produkt podobný poškodenému výrobku. Vymenený výrobok či jeho súčasť prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručné plnenie (oprava či výmena) nepredlžuje záručnú dobu. Záručným plnením taktiež nevzniká nárok na novú záruku.

4. Uplatnenie záruky

V prípade uplatnenia záruky sa prosím obráťte na vašu najbližšiu predajňu HORNBACH.

Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky na nasledujúcej emailovej adrese a oznámte vaše požiadavky ohľadom zaslania, vyzdvihnutia či odborného posúdenia vadného tovaru: onlineshop@hornbach.sk alebo využite náš Kontaktný formulár.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia orignálu pokladničného dokladu či originálu faktúry.

5. Zákonné práva

Vaše zo zákona vyplývajúce práva ručenia a záruky na výrobok nie sú touto zárukou obmedzované.

Záruky zastupujúcich značiek

Avital
Záruky10
Záruky14
Záruky16

Záruka za akosť

Tento výrobok značky BUILDIFY bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH – Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu skriňových systémov BUILDIFY.

1. Záručná doba

Záručná doba je 5 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

2. Rozsah záruky

Táto záruka sa vzťahuje výlučne na súkromné objekty a použité materiály, kvalitu povrchu, funkčnú spoľahlivosť, funkčnosť použitého kovania a jeho profesionálnu montáž, ako aj odborné spracovanie podľa priemyselnej sériovej výroby, resp. noriem.

Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku

 • Rýchlo opotrebovateľné súčasti
 • neodbornej prepravy alebo montáže/demontáže
 • pôsobenia špicatých predmetov, resp. predmetov s ostrými hranami, ako napr. nože, ktoré sa používajú pri vybaľovaní tovaru
 • neodborného zaobchádzania s vlhkosťou alebo tekutinami a nevhodnými prostriedkami na ošetrenie, ako aj nevhodným pokusom o opravu alebo zlepšenie
 • pôsobenia životného prostredia, ako napr. extrémne sucho/vlhkosť vzduchu, svetlo a teplota,
  znečistenie spôsobené domácimi zvieratami
 • preťaženie podláh alebo závesných skriniek/regálov nad rámec povolených maximálnych hodnôt zaťaženia
 • úmyselného zničenia alebo neodborného použitia

Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

3. Plnenia zo záruky

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje náklady alebo ho na svoje náklady vymení. Výber plnenia záruky (oprava alebo výmena) je na uvážení poskytovateľa záruky. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

4. Uplatnenie záruky

V prípade uplatňovania záruky sa prosím obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk. Alebo sa prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy „onlineshop@hornbach.sk“ skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste si s ním dohodli obhliadku chybného výrobku na mieste.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

5. Zákonné práva

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.

Záruky15
Záruky11
Záruky17
Záruky2
Záruky20

Záruka za akosť

Tento výrobok značky Kovona System a.s. bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.HORNBACH - Baumarkt SK spol s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje záruku za akosť na kvalitu regálov značky Kovona podľa nižšie uvedených ustanovení.

1. Záručná doba

Záručná doba je 5 rokov. Začína plynúť od dátumu kúpy.

Záručná doba sa vzťahuje na funkčnosť jednotlivých dielov.

Pre preukázanie dátumu zakúpenia si, prosím, dobre uschovajte originál pokladničného bloku či originál faktúry.

2. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné chyby alebo chyby materiálu.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli následkom

 • nesprávne vykonanej montáže či pripojenie,
 • neodborného zaobchádzania alebo používanie,
 • násilného pôsobenia,
 • modifikácie výrobkov,
 • pôsobenia chemických vplyvov v rozpore s určením.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na sprievodné alebo následné poškodenia alebo možné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

3. Plnenie zo záruky

V rámci záručnej doby môže poskytovateľ záruky preskúšať príslušný chybný výrobok, aby zistil, či sa jedná o záručný prípad. Ak sa jedná o záručnej prípad, poskytovateľ záruky podľa svojej voľby opraví alebo vymení tovar na svoje náklady.

Ak v okamihu záručného prípadu nemožno tovar už dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť tovar za iný podobný výrobok. Vymenený tovar alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručná plnenia (oprava či výmena) nepredlžujú záručnú dobu. Záručným plnením tiež nevzniká nová záruka.

4. Uplatnenie záruky

V prípade uplatnenia záruky sa obráťte na najbližší predajňu HORNBACH. Tú nájdete na www.hornbach.sk.

Alebo sa spojte na nasledujúcej emailovej adrese s poskytovateľom záruky na dohováranie ohľadom zaslania, príp. vyzdvihnutia chybného tovaru: onlineshop@hornbach.sk.

Uplatnenie záruky je možné len po predložení originálu pokladničného dokladu alebo originálu faktúry.

5. Zákonné práva

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzená.

Záruky18
Záruky19
Záruky3
Záruky21
Záruky22
Záruky23
Záruky8
Záruky7
Piccante
Záruky5
Záruky25

Záruka za akosť

Tento výrobok značky Roth Lange bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.

HORNBACH - Baumarkt SK spol s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje záruku za akosť na kvalitu elektroinštalačného materiálu značky Roth Lange podľa nižšie uvedených ustanovení.

1. Záručná doba

Záručná doba je 5 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záručná doba na dokúpenie radu vypínačov predstavuje 10 rokov. Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

2. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové vady.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

 • nesprávnej montáže alebo zapojenia,
 • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
 • násilného poškodenia,
 • modifikácie výrobkov,
 • pôsobenia chemických vplyvov, ktoré sú v rozpore s určením.

Táto záruka sa nevzťahuje na vedľajšie alebo následné poškodenia, ako aj prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

3. Plnenia zo záruky

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok na svoje náklady opraví alebo ho vymení.
V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

4. Uplatnenie záruky

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk.

Alebo sa prostredníctvom nasledovnej mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste s ním dohodli zaslanie resp. vyzdvihnutie chybného výrobku: onlineshop@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

5. Zákonné práva

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.

Záruky4
Záruky12
Záruky27
Záruky26
Záruky28

Záruka kvality

Tieto výrobky - vodováhy Stabila - boli vyrobené podľa najmodernejších výrobných postupov a podliehajú neustálej a prísnej kontrole kvality.

Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), ručí za kvalitu a akosť vodováh Stabila podľa nasledujúcich ustanovení.

1. Záručná doba

Záručná doba na vodováhy Stabila je 10 rokov. Začína plynúť od dátumu nákupu.

Záručná doba sa vzťahuje na funkčnosť jednotlivých dielov.

Na preukázanie dátumu nákupu si uschovajte originál účtenky alebo originál faktúry.2. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné chyby alebo chyby materiálu.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vyplývajúce z

 • nesprávnej inštalácie alebo pripojenia,
 • nesprávne zaobchádzanie alebo používanie,
 • násilné akcie,
 • úprava výrobkov,
 • vystavenie chemickým vplyvom v rozpore s určeným použitím.
 • Okrem toho sa záruka nevzťahuje na náhodné alebo následné škody alebo prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

3. Plnenie v rámci záruky

V záručnej dobe môže poskytovateľ záruky preskúmať príslušný chybný výrobok, aby určil, či ide o záručný prípad. Ak ide o záručný prípad, poskytovateľ záruky podľa vlastného uváženia tovar opraví alebo vymení na svoje náklady.

Ak tovar v čase záručnej udalosti už nie je možné dodať, poskytovateľ záruky je oprávnený vymeniť tovar za iný podobný výrobok. Vymenený tovar alebo jeho časti sa stávajú majetkom poskytovateľa záruky.

Záručný servis (oprava alebo výmena) nepredlžuje záručnú dobu. Ani plnenie záruky nezakladá novú záruku.

4. Uplatnenie záruky

V prípade záručných reklamácií sa obráťte na najbližšiu p redajňu spoločnosti HORNBACH. Tú nájdete na adrese www.hornbach.sk.

Prípadne kontaktujte poskytovateľa záruky na nasledujúcej e-mailovej adrese, aby ste sa dohodli na odoslaní alebo prevzatí chybného tovaru: onlineshop@hornbach.cz.

Záruku je možné uplatniť len po predložení originálneho dokladu o kúpe alebo originálnej faktúry.

5. Zákonné práva

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za vady podľa platných právnych predpisov nie sú touto zárukou obmedzené.

Záruky282
jc schwarz
hore