FAQ

Údaje o prevádzkovateľovi

Doba čítania: 1 min.
Údaje o prevádzkovateľovi

Tu nájdete všetky dôležité údaje o prevádzkovateľovi.

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
Sídlo firmy:
Galvaniho 9
821 04 Bratislava
IČO 35838949
DIČ 2020262684
IČ DPH SK2020262684

Bankové spojenie pre platby spojené s e-shopom: Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3/P. O. BOX 42 - SR 850 05, Bratislava
IBAN: SK 75 1100 0000 0029 4903 4767
BIC: TATRSKBX

Spoločnosť HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, odd. Sro, vložka č. 26847/B.

Telefón: +421 299 992 992
E-mail: onlineshop@hornbach.sk

https://www.hornbach.sk
Konatelia spoločnosti: Ing. Jaroslav Paděra
Ing. Lada Šmolková, Stanislava Hradilová