Spoločenská zodpovednosť

obr spolocenska zodpovednost

Rešpekt, zodpovednosť, spoľahlivosť, úprimnosť, uveriteľnosť, dôvera - to pre nás v HORNBACHu nie sú len prázdne slová.

O udržateľnosti nehovoríme, udržateľnosťou žijeme, či už ide o obchodnú, ekologickú alebo sociálnu sféru nášho zodpovedného podnikania.

HORNBACH je rodinný podnik orientovaný na budúcnosť, máme jasne nastavený systém hodnôt. Z týchto, po desaťročia udržiavaných a rozvíjaných hodnôt sa vytvoril pevný základ stratégie podniku, HORNBACH - Fundament, základ nášho dennodenného rokovania a našej sociálnej zodpovednosti. Sú v ňom pevne zakotvené základné hodnoty, ako jednať s našimi zákazníkmi ale aj s našimi zamestnankyňami a zamestnancami.

Skupina HORNBACH prezentuje témy spoločenskej udržateľnosti, ktoré rezonujú medzi zamestnancami a zákazníkmi, vo svojom magazíne. Jedná sa napríklad o udržateľné inovácie realizované našimi zamestnancami, alebo o výrobky od ľudí s postihnutím, ktoré nájdete v ponuke HORNBACHU. Dočítate sa tu ale aj o obyčajnej radosti a láske k zahradničeniu.

Rozhovor s Albrechtom Hornbachom na tému udržateľnosti