FAQ

Vyhlásenie spoločnosti HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o k ochrane osobných údajov

Doba čítania: 53 min.
Vyhlásenie spoločnosti HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o k ochrane osobných údajov

Dovoľujeme si Vás nižšie informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide najmä o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „ Nariadenie EÚ“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe aj dobe spracúvania Vašich osobných údajov.

Toto vyhlásenie je uverejnené na našej webovej stránke www.hornbach.sk, môžete sa tak k nemu kedykoľvek v budúcnosti vrátiť.

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO 35 838 949.

Aké údaje o Vás ako prevádzkovateľ spracúvame a v akých situáciách?

A. Kedy spracovávame osobné údaje na základe Vášho súhlasu?
Na základe Vášho výslovného súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

1. Rozosielanie newsletterov a iných elektronických alebo obchodných oznámení, ak nie ste náš zákazník

 • osobné údaje: e-mailová adresa
 • právny titul: Váš súhlas
 • účel(y): marketing
 • Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru či iných elektronických obchodných oznámení, tak Vaše údaje spracúvame výlučne za účelom rozosielania našich elektronických obchodných oznámení.
2. Zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu vrátane ukladania e-účteniek
 • osobné údaje: meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, platobné údaje, obchodná história vrátane čiarových kódov e-účteniek
 • právny titul: Váš súhlas
 • Účel(y): poskytovanie služby zákazníckeho účtu, archivácia účteniek
 • Registráciou zákazníckeho účtu sa Vaše osobné údaje uložia do našej zákazníckej databázy. K zákazníckemu účtu sa môžete kedykoľvek prihlásiť cez našu webovú stránku https://www.hornbach.sk/customer a v rámci svojho nastavenia si prezerať svoje objednávky, zostavovať nákupný zoznam, spravovať svoje zákaznícke hodnotenia a odber našich obchodných oznámení či svoje pokladničné doklady z kamenných predajní HORNBACH ukladať ako elektronické pokladničné bloky (tzv. e-účtenky).
 • Upozorňujeme, že po úspešnom vykonaní registrácie sú zaregistrovaným osobám automaticky, tj. bez potreby ďalšieho súhlasu, zasielané elektronické obchodné oznámenia našej spoločnosti. V prípade, že nebudete mať záujem tieto oznámenia dostávať, môžete sa z ich odberu odhlásiť buď:
  a) odškrtnutím príslušného políčka v sekcií Moje údaje › Odber newsletteru v rámci nastavení Vášho zákazníckeho účtu; alebo
  b) prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu dpo.sk@hornbach.com; alebo
  c) kliknutím na internetový odkaz, ktorý je obsiahnutý v zaslanom obchodnom oznámení a ktorý slúži na tento účel.
3. Správa a uverejnenie zákazníckeho hodnotenia v našom e-shope
 • Osobné údaje: e-mailová adresa, všetky Vaše hodnotenia zaslané z tejto e-mailovej adresy, príp. meno a priezvisko / prezývka a telefónne číslo
 • právny titul: Váš súhlas
 • účel(y): ohodnotenie tovaru ponúkaného našou spoločnosťou, marketing
 • Na našom e-shope môžete uverejniť Vaše vlastné hodnotenie výrobkov ponúkaných našou spoločnosťou. Pre vloženie zákazníckeho hodnotenia je nevyhnutné, aby ste uviedli svoju platnú e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej si môžeme overiť, že sa nejedná o vymyslené hodnotenie / hodnotenie od vymyslenej osoby, pričom táto e-mailová adresa sa nezverejňuje ani nie je odovzdávaná tretím osobám. Vami vložené zákaznícke hodnotenie je uverejnené buď anonymne (Ak zadáte v rámci hodnotenia len svoju emailovú adresu) alebo pod menom / prezývkou (zadáte v rámci hodnotenia vedľa svojej e-mailovej adresy ešte svoje meno či prezývku). Zákaznícke hodnotenie môže byť zverejnené aj v e-shopoch ostatných spoločností patriacich do koncernu HORNBACH.
4. Kontaktovanie v súvislosti so sťažnosťou / negatívnym hodnotením obsiahnutým v zákazníckom hodnotení
 • osobné údaje: e-mailová adresa, všetky Vaše hodnotenia odoslané z tejto e-mailovej adresy, príp. meno a priezvisko / prezývka a telefónne číslo
 • právny titul: Váš súhlas
 • účel(y): vybavenie sťažnosti / negatívneho hodnotenia obsiahnutého v zákazníckom hodnotení
 • Ak budete súhlasiť, môže naša spoločnosť Vašu e-mailovú adresu a / alebo telefónne číslo použiť k Vášmu kontaktovaniu za účelom vybavenia sťažnosti / negatívneho hodnotenia obsiahnutého vo Vašom zákazníckom hodnotení. Vaša e-mailová adresa ani telefónne číslo, ktoré nám v tejto súvislosti oznámite, sa nijako nezverejňujú ani nie sú odovzdávané tretím osobám.
5. Uverejnenie fotografií / mien na našom facebookovom profile
 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, podobizeň
 • právny titul: Váš súhlas
 • účel(y): marketing
 • Fotografie, ktoré nám buď sami pošlete, či tie, ktoré si sami s Vašim vedomím zabezpečíme, môžeme uverejniť na našom profile na webovej stránke www.facebook.com, ak nám k tomuto udelíte svoj súhlas.
6. Účasť na neanonymnom prieskume
 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa
 • právny titul: Váš súhlas
 • účel(y): vyhodnotenie prieskumu, štatistické účely

7. Geolokalizácia na webových stránkach HORNBACH a v rámci mobilnej aplikácie HORNBACH

 • Osobné údaje: údaje o polohe zariadenia a o adrese užívateľa, IP-adresa
 • Právny titul: Váš súhlas
 • Účel(y): vyhľadanie najbližšej predajne a plánovanie trasy do tejto predajne
 • Geolokalizáciu zariadenia je možné vždy na našich webových stránkach, či v rámci našej mobilnej aplikácie neumožniť. Prostredníctvom geolokalizácie je na základe IP adresy technicky možné ohraničiť lokalitu, kde sa nachádza internetový užívateľ, resp. užívateľ aplikácie. Aby ste mohli bezprostredne vidieť ponuky a výrobky predajne HORNBACH, ktorá je k Vám najbližšie, sú získavané a používané údaje z Vašej IP adresy za účelom geolokalizácie. Uloženie IP adresy po skončení užívania sa pre účely geolokalizácie neuskutočňuje.


B. Kedy spracovúvame údaje bez Vášho súhlasu?
Bez vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch na základe týchto právnych titulov a pre špecifikované účely:

1. Návšteva našich webových stránok

 • osobné údaje: dátum a čas prístupu, URL (adresa) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa, príp. report o chybách
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti a v zaistení prevádzky našich webových stránok)
 • účel (y): tvorba spojení s našimi online službami, štatistické účely, analýzy webu k jeho optimalizácii, remarketing, rozpoznanie podvodných klikov a internetových robotov, skrátenie dlhých URL (adries), ochrana webových formulárov (napr. pomocou služby reCAPTCHA), hlásenie a odstraňovanie chýb
 • Váš internetový prehliadač pri Vašom prístupe na našu webovú stránku odosiela automaticky na náš server Vaše vyššie uvedené údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie internetového spojenia s našou webovou stránkou.
 • Naše webové stránky na Vaše zariadenia, prostredníctvom ktorých sa na tieto naše stránky pripájate, ukladajú v súlade s právnymi predpismi tzv. cookies súbory. Viac informácií o cookies nájdete v časti „Ako je to s cookies?“
2. Plnenie zmluvy o kúpe tovaru / poskytovaní služieb uzatvárané s Vami cez náš e-shop/webové stránky vr. vybavenia prípadných reklamácií
 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu, detaily Vašich objednávok (v prípade dohody o poskytnutí cenovej záruky)
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku (napr. kúpa, dohody o poskytnutí cenovej záruky atď.), vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie (vr. poistenia obchodu)
 • Osobné údaje spracúvame potom, čo údaje zadáte na našej webovej stránke do vstupného poľa nebo nám ich zašlete e-mailom.
3. Plnenie zmluvy o kúpe tovaru / poskytovaní služieb uzatvárame s Vami v našej kamennej predajni (okrem zmlúv uvedených nižšie) vrátane rezervácie tovaru (prostredníctvom e-shopu) za účelom vyzdvihnutia v kamennej predajni a vybavenia prípadných reklamácií

 • osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu, detaily Vašich nákupov a prípadných rezervácií (v prípade dohody o poskytnutí cenovej záruky a/alebo rezervácie tovaru prostredníctvom e-shopu za účelom vyzdvihnutia v kamennej predajni)
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel(y): realizácia zmluvného záväzku (napr. kúpa, dohoda o poskytnutí cenovej záruky, atď.) vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie (vrátane poistenia obchodu)
 • Osobné údaje v súvislosti s nákupom v našej kamennej predajni spracúvame, len ak tieto údaje oznámite nášmu zamestnancovi z dôvodu vystavenia daňového dokladu a zaevidovania tohto dokladu do našej účtovnej evidencie. Osobné údaje spracúvame ďalej za účelom poistenia s Vami uzatváraného obchodu.
4. Plnenie s Vami uzatváranej zmluvy o prenájme vozidla / o výpožičke prívesného vozíka vrátane vybavenia prípadných reklamácií

 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, príp. e-mailová adresa, IČO (v prípade, že je k dispozícii), príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu, číslo vodičského preukazu (v prípade prenájmu vozidiel), ŠPZ vozidla, za ktorý sa zapája vozík (v prípade výpožičky prívesného vozíka), číslo karty ProfiCard (u Profi zákazníkov), č. OP, GPS údaje (v prípade prenájmu vozidiel)
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti, oprávnený záujem našej spoločnosti (vo vzťahu k GPS údajom)
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie a ochrana majetku našej spoločnosti
 • Osobné údaje spracúvame len za účelom realizácie zmluvy
5. Vedenie Knihy vydania osobitnej registračnej značky
 • osobné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, údaje o vydanej osobitnej registračnej značke vozíka
 • právny titul: plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): realizácia výpožičky prívesného vozíka (pozri vyššie bod 4.)
 • Ak si objednáte u nás výpožičku prívesného vozíka, sme povinní podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s cieľom vydania dočasného evidenčného čísla prívesného vozíka, spracúvať Vaše uvedené osobné údaje.
6. Plnenie s Vami uzatváranej zmluvy o montážnom servise vrátane vybavenia prípadných reklamácií
 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
 • Osobné údaje spracúvame len za účelom realizácie zmluvy.
7. Plnenie s Vami uzatváranej zmluvy o dodaní tzv. Smart-Home-produktov (tj. produktov chytrej domácnosti)
 • osobné údaje: meno a priezvisko, miesto inštalácie Smart-Home-produktu, e-mailová adresa, heslo, hlásenia a dáta o používaní Smart-Home-produktu, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku (kúpa Smart-Home-produktu) vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie, zabezpečenie funkčnosti Smart-Home-produktu
8. Užívanie mobilnej aplikácie HORNBACH
 • osobné údaje: prednastavená predajňa, chybové hlásenia, IP-adresa, verzia aplikácie, údaje o zariadení, ďalej osobné údaje uvedené v bode 2. časti A. tejto sekcie (Kedy spracúvame údaje bez Vášho súhlasu?)
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti a v zaistení prevádzky aplikácie)
 • - účel (y): poskytnutie informácií o vybranej predajni, analýza aplikácie k jeho optimalizácii, remarketing, rozpoznanie podvodných klikov a internetových robotov, personalizovaná reklama, hlásenia a odstraňovanie chýb, príp. geolokalizácia
 • Lokalizáciu zariadenia možno vždy znemožniť v rámci nastavenia aplikácie.
9. Plnenie zmluvy o používaní karty ProfiCard a používaní služby Hornbach nákup na faktúru
 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO a DIČ, dátum narodenia, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu a osôb oprávnených na nákup na faktúru a prevzatie tovaru v prípade služby nákupu na faktúru, v prípade karty ProfiCard umožňujúcej nákup s odloženou splatnosťou kúpnej ceny ďalej odbor činnosti, bankové údaje a údaje o živnostenskom či inom podnikateľskom oprávnení
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel(y): vytvorenie databázy tzv. profizákazníkov, poskytovanie zliav na ceny služieb zákazníckeho servisu, umožnenie nákupu s odloženou splatnosťou kúpnej ceny (v prípade karty ProfiCard, ktorá tento nákup umožňuje), umožnenie nákupu na faktúru do výšky povoleného limitu
 • Osobné údaje spracúvame len za účelom uzavretia a realizácie zmluvy.
10. Plnenie zmluvy o poskytnutí darčekových poukazov
 • V úplne výnimočných prípadoch Vás v súvislosti s vydaním darčekového poukazu môžeme požiadať o uvedenie Vašich identifikačných údajov pri osobnom prevzatí darčekového preukazu a podpisu odovzdávacieho protokolu
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

11 . Rozosielanie newsletterov a iných obchodných oznámení, ak ste náš zákazník

 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, (v prípade založeného zákazníckeho účtu) ostatné údaje evidované v rámci zákazníckeho účtu
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej podnikateľskej činnosti)
 • účel(y): marketing
 • Ak ste náš zákazník, tak v súlade s recitálom 47 Nariadenia EÚ môžeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom priameho marketingu, konkrétne za účelom rozosielania obchodných oznámení našej spoločnosti. Toto spracovávanie ukončíme, akonáhle nám dáte najavo, že si tieto obchodné oznámenia už neželáte dostávať. Tak môžete urobiť buď:
  a) ak máte v našej spoločnosti založený zákaznícky účet, tak zaškrtnutím políčka na odhlásenie odberu v časti Moje údaje › Odber newsletteru v rámci nastavenia zákazníckeho účtu, na ktorý sa môžete prihlásiť cez webovú stránku https://www.hornbach.sk/customer; alebo
  b) prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu onlineshop@hornbach.sk; alebo
  c) kliknutím na internetový odkaz, ktorý je obsiahnutý v zaslanom obchodnom oznámení a ktorý slúži na tento účel.
12. Rozosielanie listinného katalógu HORNBACH
 • osobné údaje: meno a priezvisko / názov, adresa
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť
 • účel (y): ponuka tovaru a služieb HORNBACH, marketing
 • Ak ste na informačný pult na akejkoľvek našej predajni odovzdali kompletne vyplnený a Vami podpísaný formulár, naša spoločnosť Vám bude pravidelne, tj. 1x mesačne, po dobu 1 roka zdarma zasielať listinný katalóg s ponukou svojich produktov a služieb, a to poštou na Vami uvedenú adresu s tým, že všetky náklady spojené so zasielaním katalógu ponesie naša spoločnosť. Naša spoločnosť potom s týmto cieľom bude súčasne spracovávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje.
13. Oslovenie za účelom zákazníckeho hodnotenia na webovej stránke www.heureka.sk
 • osobné údaje: e-mailová adresa
 • právny titul: oprávnený záujem
 • účel(y): ohodnotenie tovaru ponúkaného našou spoločnosťou alebo služieb nášho e-shopu
 • Vašu e-mailovú adresu budeme spracovávať k Vášmu následnému osloveniu potom, čo si u nás v e-shope zakúpite tovar, s ponukou ohodnotiť tento tovar alebo služby nášho e-shopu na webe www.heureka.sk.
14. Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára
 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, príp. adresa, telefónne číslo alebo IČO, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť (v prípade, že ste náš zákazník či sa následne stanete naším zákazníkom), oprávnený záujem (v ostatných prípadoch)
 • účel (y): komunikácia so zákazníkmi či záujemcami o nami ponúkaný tovar
 • Údaje, ktoré vyplníte do kontaktného formulára budeme spracovávať výlučne za účelom nadviazania kontaktu s Vami a odpovede na Vašu správu a to po dobu uvedenú v časti „Ako dlho sú u nás Vaše osobné údaje uchovávané?“

15. Videoporadenstvo

 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, popis projektu, Vami požadovaná služba, podobizeň, hlas, obsah komunikácie a údaje o videohovore (najmä jeho termín)
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť (v prípade, ak ste náš zákazník alebo sa následne našim zákazníkom stanete), oprávnený záujem (v ostatných prípadoch)
 • účel(y): komunikácia so zákazníkmi alebo záujemcami o radu týkajúcu sa nimi požadovaných služieb
 • Údaje, ktoré vyplníte do webového formulára týkajúceho sa videoporadenstva, budeme spracovávať výhradne za účelom skontaktovania a realizácie spoločného videohovoru, a to po dobu uvedenú v časti „Ako dlho sú u nás Vaše osobné údaje uchovávané?“

16. Súčinnosť s orgánmi verejnej moci

 • osobné údaje: rôzne podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci
 • právny titul: plnenie právnej povinnosti
 • účel(y): rôzne podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci
17. Vedenie účtovníctva
 • osobné údaje: fakturačné údaje (meno a priezvisko, fakturačná adresa, IČO a DIČ)
 • právny titul: plnenie právnej povinnosti
 • účel(y): účtovná evidencia
18. Vymáhanie dlžných pohľadávok voči zákazníkom
 • osobné údaje: všetky údaje súvisiace so zmluvným záväzkom medzi našou spoločnosťou a našimi zákazníkmi v omeškaní
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v našom nároku na úhradu dlžných pohľadávok)
 • účel(y):
 • Osobné údaje tých zákazníkov, ktorí sa ocitnú v omeškaní s úhradou našich pohľadávok a ktorí napriek našim výzvam odmietajú plniť riadne a včas svoje zmluvné záväzky voči našej spoločnosti, spracúvame s cieľom vymôcť naše dlžné pohľadávky.
19. Poistenie obchodov s odloženou splatnosťou kúpnej ceny
 • osobné údaje: meno a priezvisko, obchodná firma, IČO, kontaktné údaje (vr. prípadnej kontaktnej osoby), údaje o konkrétnom predaji, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v našom nároku na poistenie našich pohľadávok)
 • účel (y): uzatvorenie poistenia, odstránenie poistných udalostí
 • Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame s cieľom uzatvorenia poistenia predajov, pri ktorých naši tzv. Profizákazníci žiadajú odložiť splatnosť kúpnej ceny, príp. s cieľom odstránenia poistných udalostí vzniknutých v súvislosti s takými predajmi.
20. Kamerový systém
 • osobné údaje: obrazový záznam
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti
 • účel(y): ochrana majetku a bezpečnosť zamestnancov
 • Kamerový systém so záznamom je prevádzkovaný vo všetkých našich predajniach a na parkoviskách.
21. Zákaznícka linka
 • osobné údaje: údaje, ktoré nám o sebe poskytnete, príp. údaje o objednávke, ktorou so zákazníckou linkou chcete riešiť
 • právny titul: podľa povahy Vášho dotazu
 • účel: podpora predaja
 • Zákaznícku linku možno kontaktovať ako telefonicky tak e-mailom príp. cez webové rozhranie.
22. Interakcia na profiloch našej spoločnosti na sociálnych sieťach
 • osobné údaje: obsah interakcií s užívateľmi sociálnych sietí (obsah uverejnených príspevkov, odporúčania atď.), demografické údaje o užívateľoch sociálnych sietí (údaje o veku, bydlisku, pohlavie, jazyku atď.)
 • právny titul: pri komunikácii s užívateľmi rôzne (závislé na obsahu komunikácie), oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti)
 • účel (y): komunikácia s užívateľmi cez sociálnu sieť, marketing, štatistické účely
23. Plnenie ostatných s Vami uzatváraných zmlúv
 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
24. Plnenie akýchkoľvek zmlúv uzatváraných s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom a / alebo inou kontaktnou osobou
 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaj o našom zmluvnom partnerovi, ktorého ste zástupcom, údaje zo vzájomnej komunikácie
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou
 • Osobné údaje spracúvame len za účelom realizácie zmluvy s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou.

25. Plnenie povinností v súvislosti s uvádzaním prekurzorov výbušnín na trh

 • Osobné údaje: obrazový záznam, údaje pokladničného bloku, vonkajší zjav osoby
 • Právny titul: splnenie zákonnej povinnosti a dôvody významného verejného záujmu na základe práva Únie
 • Účel: splnenie zákonnej povinnosti podľa Nariadenia 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

26. Spracovanie správ obdržaných v rámci nevýhernej marketingovej kampane

 • Osobné údaje: emailová adresa odosielateľa a obsah správy
 • Právny titul: oprávnený záujem
 • Účel: propagácia Hornbachu
 • Údaje, ktorá nám oznámite, budeme spracovávať iba za účelom Vašej účasti v danej nevýhernej marketingovej kampani a to po dobu uvedenú v časti „Ako dlho sú u nás Vaše osobné údaje uchovávané“.

Z akých zdrojov pochádzajú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame?

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na účely popísané v sekcii „Ako o Vás spracúvame údaje a v akých situáciach?“ pochádzajú z týchto zdrojov:

a) údaje ste nám poskytol / -a Vy napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy či v rámci súhlasu so spracúvaním osobných údajov; alebo

b) údaje nám poskytol náš zmluvný partner, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou; alebo

c) vo vybraných odôvodnených prípadoch údaje získavame z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, centrálny register exekucií.

Kto je príjemcom osobných údajov, ktoré o Vás ako prevádzkovateľ spracúvame?

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:

1. Odovzdanie s cieľom plnenia zmluvy (doručenie tovaru, montáž, autodoprava)

Ak to bude nutné k vykonaniu zmluvy uzatvorenej s Vami či s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, poveríme aj iné spoločnosti a jednotlivcov plnením úloh pre našu spoločnosť.

V rámci reklamačného konania môžu byť Vaše údaje odovzdané dodávateľovi tovaru, ktorý je povinný sa k reklamácií vyjadriť. Údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Pre doručenie tovaru objednaného Vami či naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, môžu byť Vaše údaje sprístupnené prepravným spoločnostiam a spoločnostiam poskytujúcim baliace služby.

Ak ste Vy alebo náš zmluvný partner, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, spolu s kúpou požadovali aj montáž, odovzdáme Vaše údaje potrebné k montáži príslušným montérom, prípadne výrobnej spoločnosti. Montáž je možné si objednať výhradne na našej predajni. V rámci objednávky montáže obdržíte informácie o inštalatérovi alebo výrobnej spoločnosti, ktorá montáž vykoná.

Ďalej Vám pri tovare objednanom v rámci e-shopu Vám ponúkame možnosť sledovania zásielky, vďaka ktorej si môžete kedykoľvek overiť stav svojej zásielky. Sledovanie zásielky pre nás zabezpečuje externý dodávateľ služieb.

Podobne, ak si na našej predajni objednáte zároveň autodopravu u nás zakúpeného tovaru, tak príslušným autodopravcom s ktorými spolupracujeme, poskytneme Vaše osobné údaje potrebné pre realizáciu objednanej autodopravy.

Ak si u našej spoločnosti objednáte dodávku Smart-Home-produktu, bude naša spoločnosť údaje, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie servisu takéhoto produktu, sprístupňovať prostredníctvom svojej materskej spoločnosti HORNBACH Baumarkt AG (Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, SRN) aj výrobcovi riešení Smart Homer (ms.GIS GmbH, Bahnhofplatz 1a, 2340 Mödling, Rakúsko).

V niektorých prípadoch (napr. v prípade reklamácie u cezhraničného obchodu) môžeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu odovzdať aj niektorej našej sesterskej spoločnosti nachádzajúcej sa v inej členskej krajine EÚ alebo EHP.

Vyššie uvedení poskytovatelia služieb dostanú len prístup k takým osobným informáciám, ktoré sú potrebné na splnenie príslušnej činnosti. Týmto poskytovateľom služieb je zakázané používať Vaše osobné informácie na iné účely. Ak je to zo zákona nutné, sú s týmito poskytovateľmi služieb uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

2. Odovzdanie za účelom realizácie platby

Odovzdávame Vaše platobné údaje v rámci realizácie platieb pri nákupe na našom e-shope príslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

Ak ste sa na vykonanie nákupu prihlásil ako zaregistrovaný zákazník (tj. prihlásenie do zákazníckeho účtu) a ak budete platiť on-line platobnou kartou, máte možnosť uložiť tento spôsob platby aj pre ďalšie nákupy (Aktivácia služby „Expresná platba“) a tak urýchliť svoje budúce nákupy. Poskytovateľ platobných služieb uloží v tomto prípade údaje o Vami zvolenej platobnej karte pre budúce platby, takže nemusíte pri ďalšom nákupe znovu zadávať číslo a typ karty, kód CVV2 / CVC2 a platnosť karty a ani nebudete platbu kartou potvrdzovať zadaním SMS od Vašej banky (deaktivácia 3D Secure). Službu Expresná platba môžete vo svojom užívateľskom účte kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť v časti „Moje údaje“.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

3. Odovzdanie poskytovateľom informačných systémov či dátových úložísk

Pri svojej obchodnej činnosti využívame niekoľko informačných systémov, ktoré nám umožňujú či uľahčujú evidenciu nami realizovaných obchodov, účtovníctvo a pod. Na ukladanie dát z týchto systémov či iných elektronických dát využívame služby dátových úložísk. K prevádzke našej mobilnej aplikácie a našich webových stránok taktiež využívame služby našej sesterskej spoločnosti so sídlom v Spolkovej republike Nemecko.

Na odstraňovanie chýb v našom e-shope, ako aj v našej aplikácii používame službu Bugsnag od spoločnosti Bugsnag Inc. 939 Harrison St, San Francisco, CA 94107, USA. V prípade vzniku nejakej chyby v našom e-shope alebo v našej aplikácií sú preto tejto spoločnosti odovzdané konkrétne chybové hlásenia, údaje o nastavení konkrétneho užívateľa (napr. používaný webový prehliadač, resp. verzia aplikácie) atď. Vaša IP-adresa je pred týmto odovzdaním anonymizovaná, aby ju spoločnosť Bugsnag Inc. nebola schopná priradiť k Vašej osobe.

Naša spoločnosť niektoré svoje dáta ukladá na serveroch spoločnosti Microsoft Ireland, so sídlom South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irsko. Servery, na ktorých sa tieto dáta ukladajú, sa nachádzajú v rámci EÚ, resp. EHP.

Prevádzkovatelia uvedených systémov a dátových úložísk tak majú prístup k nami takto evidovaným údajom, avšak tieto osoby nie sú oprávnené s týmito údajmi inak nakladať. Ak je to zo zákona nutné, sú s týmito osobami uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

4. Odovzdanie na účely zasielania listinných reklamných materiálov

Pre zasielanie listinných reklamných materiálov našej spoločnosti odovzdávame Vaše údaje externému poskytovateľovi služieb, ktorý pre nás distribúciu reklamných materiálov zabezpečuje. Neposkytujeme Vaše údaje tretím osobám za účelom externého reklamného použitia.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

5. Odovzdanie na účely zasielania elektronických obchodných oznámení

Elektronické obchodné oznámenia posielajú naši zamestnanci prostredníctvom softvéru od externého dodávateľa softvéru, ktorý má ako jeho prevádzkovateľ prístup k údajom spracúvaným v tomto softvéri, avšak nemá žiadne oprávnenie s týmito údajmi akokoľvek nakladať.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

6. Odovzdanie na účely ohodnotenia internetového obchodu hornbach.sk

HORNBACH poskytuje e-mailovú adresu zákazníka použitú v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu HORNBACH prevádzkovateľovi portálu heureka.sk (Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 – KARLÍN, Česká republika, IČO: 02387727) za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je internetový obchod dostupný na našej webovej stránke www.hornbach.sk zapojený.

Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania.

Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk odovzdané e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú bude naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, nie však dlhšie ako do doby, kedy zákazník voči nám vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Naša webová stránka www.hornbach.sk s cieľom umožniť ohodnotenie nášho e-shopu na webových stránkach cenových vyhľadávačov ukladá súbory cookies od spoločnosti Channel Pilot Solutions GmbH, so sídlom Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Spolková republika Nemecko, ktoré spracovávajú Vašu IP adresu a následne ju anonymizujú. K odovzdávaniu žiadnych Vašich osobných údajov tu nedochádza. Na ukladnie cookies a odmietnutie ich ukladania nájdete viac info v sekcií „Ako je to s tzv. cookies"? Sú pre túto funkcionalitu nevyhnutné.

7. Odovzdanie na účely vyhodnotenia prieskumov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s našimi neanonymnými prieskumami poskytujeme spoločnosti Netigate Deutschland GmbH, so sídlom Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main, Nemecko, ktorá pre nás tieto prieskumy zabezpečuje a vyhodnocuje. Táto spoločnosť je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov a osobné údaje, ktoré jej poskytujeme, je oprávnená použiť výhradne za účelom realizácie a vyhodnotenia našich prieskumov. Údaje ukladá anonymizované. V prípade, ak k účasti na prieskume budete pozvaný e-mailom, bude spracovávaná Vaša e-mailová adresa, to však len na účely pozvania k účasti na prieskume. Výsledky našich prieskumov slúžia výlučne pre naše interné účely. V dôsledku anonymity prieskumov sa neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu konkrétnej osoby ako účastníka nášho prieskumu. Ak by v rámci prieskumov mali byť spracovávané aj osobné údaje, bude k tomuto dochádzať výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu.

8. Poskytnutie osobných údajov orgánom verejnej moci

V zmysle platných právnych predpisov je spoločnosť HORNBACH povinná na základe požiadania príslušných orgánov verejnej moci v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie orgánom verejnej moci o spracovávaných osobných údajoch, napr. pre prípad vedeného trestného konania.

9. Webová analýza

Aby sme sa stále zlepšovali a optimalizovali obsah našej webovej stránky a užívateľský komfort, používame analytické technológie spoločnosti Webtrekk (Mapp) s produktom „Mapp Intelligence“, spoločnosti Google Inc. s produktom „AdWords Conversion Tracking“, spoločnosti Optimizely Inc. s produktom „Optimizely“, spoločnosti Web Art AG s produktom „Iridion Optimization Suite“, technológiu „Bing Ads“ od spoločnosti Microsoft Corporation a technológiu „Channel Pilot Solutions“ od spoločnosti Channel Pilot Solutions GmbH. V tejto súvilosti sa zhromažďujú a štatisticky vyhodnocujú session dáta (údaje o relácii) a údaje o interakcii návštevníkov. Za týmto účelom sa používajú cookies. Session dáta (údaje o relácii) a údaje o interakciách sa nikdy nespracúvajú v personalizovanej podobe, ale výhradne anonymne.

Čiastočne sa analytické údaje prenášajú na server zodpovedajúcej analytickej služby v členskom štáte EÚ alebo mimo EÚ (napr. USA), a tam sú ukladané. Informácie sú prípadne prenášané k tretím osobám, pokiaľ je to zo zákona prípustné, alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú z poverenia nášho poskytovateľa služieb. Ani my, ani služby analýzy webu nebudú prepájať údaje o Vašej IP adrese s inými údajmi, ktoré sme my alebo náš poskytovateľ služieb uložili. Naša webová stránka používa nasledujúce analytické služby.

 • Mapp Intelligence
  Naša webová stránka používa službu "Mapp Intelligence" od spoločnosti Webtrekk GmbH, so sídlom Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín. Táto spoločnosť získala v Nemecku certifikáciu pre ochranu osobných údajov v oblasti web controllingu potom, čo bola preverená konformita a bezpečnosť jej spracovávaných dát. Ak vstúpite na webové stránky našej spoločnosti, spoločnosť Webtrekk GmbH na Vaše zariadenie uloží súbor zvaný cookie, ktorý tejto spoločnosti umožňuje zhromažďovanie, ukladanie a vyhodnocovanie údajov o Vašom využívaní našej webovej stránky. Zhromažďované dáta sa anonymizujú tak, že dochádza ku skráteniu IP adresy návštevníkov webu. Nemožno Vás teda spätne identifikovať ako návštevníka našich webových stránok. Skrátená IP-adresa sa potom používa na účely identifikátora relácie (session) a pre geolokalizáciu (na úrovni miest). Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Webtrekk GbmH nájdete tu: https://mapp.com/your-data-safe-and-secure-with-mapp-cloud/. Ak si želáte znemožniť do budúcna zbieranie a ukladanie dát cez službu Mapp Intelligence, kliknite na tento odkaz: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp. Tým sa na Vašom zariadení uloží súbor cookie s názvom "webTrekkOptOut", ktorý toto zbieranie a ukladanie dát vylúči. Tento súbor cookie má platnosť 5 rokov. Prosím vezmite súčasne na vedomie, že ak zmažete všetky súbory cookie vo Vašom zariadení, odstráni sa aj tento súbor cookie, teda pre znemožnenie zbierania a ukladania dát cez softvér Mapp Intelligence ho budete musieť stiahnuť znova. Ak používate pre návštevu našich webových stránok viac zariadení či rôzne webové prehliadače, uistite sa, že súbor cookie s názvom "webTrekkOptOut" ste aktivovali na všetkých zariadeniach a prehliadačoch.
 • Google Adwords a Conversion Tracking
  Naša webová stránka používa službu "Google Adwords" a v rámci nej Conversion Tracking od spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google"). Aby sme upozornili na naše služby, zapíname Google Adwords reklamné oznámenia a v ich rámci užívame Google Conversion-Tracking na účel personalizovanej online reklamy. Anonymizácie IP adries sa u Google Tag Manageru riadia podľa interného nastavenia tak, aby bola anonymizácia IP adries vždy dosiahnutá. Reklamy sa na webových stránkach zapojených do reklamnej siete Google zaraďuj podľa vyhľadávania. Máme teda možnosť naše reklamy kombinovať s určitými vyhľadávanými pojmami. S pomocou cookies môžeme reklamy zapnúť na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našej webovej stránke.

  Pri kliku na reklamu sa na počítači užívateľa prostredníctvom Google uloží súbor zvaný cookie. Bližšie informácie k týmto súborom cookie nájdete tiež v pokynoch Google k webovým štatistikám a v ustanoveniach Google o ochrane osobných údajov.

  S pomocou tejto technológie získava Google a my ako jeho zákazník informácie o tom, že používateľ klikol na reklamu, ktorá viedla na našu webovú stránku. Takto získané údaje sú použité výlučne na štatistické vyhodnotenie za účelom optimalizácie reklamy. Nezískavame takto žiadne údaje, ktoré by nám umožňovali identifikovať konkrétne osoby. Štatistiky, ktoré získavame od Google, obsahujú celkové čísla používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a príp., či títo boli ďalej vedení na webovú stránku opatrenú tagom Conversion. Z týchto štatistík môžeme vyčítať, u ktorých vyhľadávaných výrazov sa obzvlášť často kliká na naše reklamy a ktoré reklamy vedú k nadviazaniu kontaktu zo strany užívateľa cez kontaktný formulár.

  Ak si to však neželáte, môžete ukladanie cookies, ktoré sú pre túto technológiu potrebné, zakázať, a to napríklad v nastavení Vášho webového prehliadača.

  Máte ďalej možnosť v rámci nastavenia reklamy zvoliť si zobrazovanie určitých typov reklám Google či deaktivovať personalizované reklamy na Google. Prípadne môžete užívanie cookies deaktivovať prostredníctvom tretích poskytovateľov.

  My a Google budeme však naďalej získavať štatistické údaje koľko užívateľov kedy našu webovú stránku navštívilo. Ak si neželáte byť zahrnutí ani do štatistiky, môžete tak urobiť pomocou sprievodných programov pre Váš webový prehliadač.

  Spoločnosť Google je súčasťou obchodnej skupiny vedenej spoločnosťou Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Optimizely
  Naša webová stránka používa službu analýzy webu optimizely od spoločnosti Optimizely Inc., so sídlom 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA, ktorá je používaná pre A/B- a multivariate- Tests. AK nesúhlasíte so zaznamenávaním údajov z interakcie prostredníctvom tejto služby, môžete pre vyjadrenie nesúhlasu použiť nasledujúci link: http://www.hornbach.sk/?optimizely_opt_out=true
 • Iridion Optimization Suite
  • Naša webová stránka používa za účelom užívateľsky orientovanej tvorby a optimalizácie našich webových ponúk software „Iridion Optimization Suite“ od spoločnosti Web Arts AG, so sídlom Seifgrundstraße 2, 61348 Bad Homburg, Spolková republika Nemecko. S pomocou tohto softwaru sú vykonávané štatistické analýzy užívateľského správania a na základe týchto analýz sú upravované obsahy a zobrazenia našich webových ponúk.
  • Údaje získané v súvislosti s týmito analýzami sú anonymizované tak, že dochádza ku skráteniu IP adresy užívateľov. Nemožno Vás teda spätne identifikovať ako návštevníka našich webových stránok. Získavanie dát a ich ukladanie prostredníctvom softwaru „Iridion Optimization Suite“ môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odmietnuť, a to kliknutím na nasledujúci opt-out odkaz: https://www.hornbach.de/cms/de/de/datenschutz.html?iridion=notrack
  • Odmietnutie softwaru (tzv. opt-out) sa uloží vo Vašom aktuálnom prehliadači vo forme tzv. súboru cookie. V prípade, že tento súbor cookie vymažete alebo zmeníte internetový prehliadač či koncové zariadenie, musí byť vyššie uvedený opt-out odkaz znovu aktivovaný.
 • Bing Universal Event Tracking (UET)
  Na našich webových stránkach používame technológiu Bing Ads od spoločnosti MicrosoftIreland, so sídlom South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Írsko (ďalej len "Microsoft"). Prostredníctvom tejto služby sú zhromažďované a ukladané údaje, z ktorých sa s použitím pseudonymov vytvárajú užívateľské profily. Táto služba nám umožňuje sledovať aktivity užívateľov na našich webových stránkach, ak sa títo užívatelia na naše webové stránky dostali prostredníctvom oznámenia služby Bing Ads. Ak sa na naše webové stránky dostanete cez oznámenia služby Bing Ads, uloží sa na Vaše zariadenie súbor zvaný cookie. Na našich webových stránkach je integrovaný tag Bing UET. Jedná sa o kód, prostredníctvom ktorého spojenie s uvedeným súborom cookie dochádza k ukladaniu niektorých iných ako osobných údajov o užívaní webovej stránky. Medzi tieto údaje patria okrem iného doba zotrvania na webovej stránke, aké oblasti webovej stránky boli vnímané a cez aké oznámenia sa užívatelia dostali na webovú stránku. Informácie o Vašej identite sa neevidujú.

  Evidované informácie sa prenášajú na server spoločnosti Microsoft a tam sú ukladané zásadne po dobu 180 dní. Evidovanie údajov, ktoré sú produkované prostredníctvom cookies a ktoré sa týkajú Vášho používania našej webovej stránky, ako aj spracovanie týchto údajov môžete znemožniť, a to deaktiváciou ukladania cookies vo Vašom prehliadači (v rámci jeho nastavenia bezpečia a súkromia). Týmto však môže byť za určitých okolností obmedzená funkčnosť webovej stránky.

  Spoločnosť Microsoft môže v niektorých prípadoch prostredníctvom tzv. Cross-Device-Tracking sledovať Vaše užívateľské správanie na viacerých Vašich elektronických zariadeniach a tým teda môže zobrazovať personalizovanú reklamu na jej webových stránkach či v jej aplikáciách. Toto správanie môžete však znemožniť pod odkazom http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out. Prípadne môžete užívanie cookies deaktivovať prostredníctvom tretích poskytovateľov (napr. www.networkadvertising.org/choices).

  Bližšie informácie k službám Bing nájdete na webovej stránke https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2. Informácie k ochrane osobných údajov v spoločnosti Microsoft nájdete v príslušných ustanoveniach vyhlásení spoločnosti Microsoft tu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
 • Channel Pilot Solutions
  Na účely vyhodnocovania cenových vyhľadávačov užívame cookies spoločnosti Channel Pilot Solutions GmbH. Spoločnosť Channel Pilot Solutions GmbH prostredníctvom týchto cookies za účelom rozpoznania podvodných klikov a internetových robotov spracováva Vašu IP-adresu, ktorú bezprostredne potom anonymizuje.

  Ak si však neželáte, aby Vaše údaje boli používané pri týchto analýzach, môžete urobiť jedným klikom na tlačidlo "OPT-OUT FUNKTION nutzen" na webovej stránke https://optout.cptrack.de/. Týmto klikom sa vo Vašom zariadení uloží súbor cookies, ktorý bude signalizovať, že si neželáte byť v budúcnosti spoločnosťou Channel Pilot Solutions GmbH sledovaní.

10. MS Office 365 / Microsoft Teams
Naša spoločnosť používa službu Office 365 od spoločnosti Microsoft Ireland, so sídlomSouth County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irsko,

K realizácií videohovoru za účelom poskytovania videoporadenstva taktiež využívame platformu Microsoft Teams od spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko, a tiež služby našej sesterskej spoločnosti so sídlom Spolkovej republike Nemecko, ktorá zmluvne zabezpečuje využívanie predmetnej platformy Microsoft Teams. Pri využívaní platformy Microsoft Teams môžu byť niektoré osobné údaje odovzdané aj mimo EU (napr. spoločnosti Microsoft Corporation so sídlom v USA), pričom takéto sprístupnenie bude vždy podliehať príslušným bezpečnostným opatreniam podľa čl. 46 Nariadenia EU.

11. Odovzdanie IP-adresy u skrátených URL (adries) a na účely ochrany internetových formulárov
Na skrátenie dlhých URL (adries) používame na našich webových stránkach službu „Checkdomain“ od spoločnosti Checkdomain GmbH, so sídlom Große Burgstraße 27/29, 235 52 Lübeck. Pri použití takto skráteného odkazu sa Vaša IP-adresa odovzdá na server spoločnosti Checkdomain GmbH. Akékoľvek takto uložené údaje sa vymažú najneskôr do 7 dní. Viac informácií (vrátane možnosti znemožniť spracovanie Vašich dát cez Checkdomain nájdete tu: https://www.checkdomain.de/agb/datenschutz/#heading-29.

S cieľom ochrany internetových formulárov používame aj službu reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (ďalej len „Google“). Táto služba vyžaduje odovzdanie Vašej IP-adresy a prípadne ďalších dát, ktoré sú pre ňu nevyhnutné. Na tieto údaje sa aplikujú ustanovenia spoločnosti Google o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o týchto opatreniach pozri: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Spoločnosť Google je súčasťou obchodnej skupiny vedenej spoločnosťou Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

12. Odovzdanie za účelom vymáhania našich dlžných pohľadávok a v prípade incidentov v našich predajniach
Ak sa voči nám ocitnete v omeškaní s plnením Vašich zmluvných povinností a nebudete reagovať na naše výzvy na ich riadne splnenie, môžeme Vaše osobné údaje odovzdať spoločnosti, ktorá pre našu Spoločnosť zabezpečuje vymáhanie dlžných pohľadávok.

Osobné údaje návštevníkov našich predajní môžu byť sprístupnené tzv. detektívom v prípade krádeže či iného incidentu na našej predajni, ak je tento incident zachytený na videozázname alebo ak je návštevník pristihnutý priamo pri takomto incidente.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

13. Odovzdanie poisťovni
Predaje nášho tovaru, pri ktorých naši tzv. profizákazníci a používatelia služby nákup na faktúru žiadajú odložiť splatnosť kúpnej ceny, si poisťujeme. S týmto cieľom poisťovni môžeme odovzdávať niektoré Vaše osobné údaje, to však výlučne na účel uzatvorenia poistenia takéhoto predaja, popr. na účel odstránenia poistnej udalosti vzniknutej v súvislosti s takýmto predajom.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


Čo sa týka tzv. sociálnych pluginov, tak s cieľom ochrany Vášho súkromia pri návšteve našich webových stránok nepoužívajú naše webové stránky sociálne pluginy poskytovateľov sociálnych sietí. Zakomponovali sme do našich webových stránok iba grafické odkazy na poskytovateľov sociálnych sietí (napr. www.facebook.com). Tým nemá Váš prehliadač možnosť vytvoriť priame spojenie so serverom poskytovateľov sociálnych sietí. Naša spoločnosť však nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a procesy stránok, na ktoré tieto odkazy odkazujú.

Ak však s nami interagujete na profile našej spoločnosti na sociálnych sieťach, má samozrejme príslušný poskytovateľ sociálnej siete prístup aj k Vašim údajom, pričom tento poskytovateľ sa môže nachádzať aj v krajinách mimo EÚ, v ktorých môže byť osobným údajom poskytovaná nižšia úroveň ochrany ako v rámci EÚ. Upozorňujeme, že sociálne siete spravidla používajú cookies, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenia užívateľov siete. Znemožnenie ukladania týchto cookies do budúcnosti je možné vykonať kliknutím na nasledujúci odkaz http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/, príp. tak možno urobiť v nastavení jednotlivého webového prehliadača. Viac informácií o cookies nájdete tu.

Ako dlho sú u nás Vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje sú u nás spravidla uchovávané po dobu realizácie nášho vzájomného zmluvného vzťahu s Vami či s naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, a ďalej potom počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nášho alebo aj Vášho súvisiaceho nároku.

Ak však Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, potom sú takéto Vaše osobné údaje u nás uchovávané najdlhšie po tú dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, t. j. spravidla po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby.

Osobné údaje spracúvané za účelom zriadenia a vedenia zákazníckeho účtu uchovávame po dobu poskytovania tejto služby, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu napr. zmazaním účtu. Zákaznícky účet môžete zmazať buď Vy sami, alebo s zmaže automaticky, pokiaľ sa do tohto účtu neprihlásite pod dobu štyroch rokov. V prípade automatického zmazania však dostanete najprv upozornenie e-mailom. E-účtenky evidované v rámci Vášho zákazníckeho účtu uchovávame po dobu existencie Vášho účtu, najdlhšie však do okamihu, kedy konkrétnu e-účtenku zmažete Vy sami.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu s cieľom zasielania elektronických obchodných oznámení (viac pozri situácia B.11 v kapitole Aké o Vás ako správca spracúvame údaje a v akých situáciách?), uchovávame ich po dobu realizácie nášho zmluvného vzťahu s Vami či s naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom či inou kontaktnou osobou, a po jeho ukončení ďalej po dobu 3 rokov, najdlhšie však do okamihu, keď proti takémuto spracúvaniu vznesiete námietky (k námietke viac viď situácie B.11. v kapitole Aké o Vás ako správca spracúvame údaje a v akých situáciách? a kapitola Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez Vášho súhlasu?).

V prípadoch, kde nám to ukladá záväzný právny predpis, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, predpísaný čas. Vaše osobné údaje uchovávame tiež na obdobie vedenia prípadných súdnych sporov.

Záznamy z kamerového systému uchovávame 120 hodín a v prípade akéhokoľvek incidentu (napr. krádeže) ďalej po dobu trvania akýchkoľvek nárokov súvisiacich so zachyteným incidentom.

Záznamy zo zákazníckej linky uchovávame podľa obsahu telefonátu / e-mailu po dobu 3 rokov (v prípade správ týkajúcich sa poškodeného či neúplného tovaru s ohľadom na dobu premlčania s tým prípadne spojených nárokov), po dobu 1 roka (v prípade správ týkajúcich sa hlavne správania našich zamestnancov, požiadaviek na zasielanie informácií, vrátenia tovaru, (cenovej) záruky, chybnej platby, kariet ProfiCard, remeselných služieb, nových zákaziek, dodania zákaziek, logistiky, outbound marketingu) či po dobu 8 týždňov (u ostatných správ) od prijatia Vašej požiadavky.

Ak ste nás kontaktovali inak ako prostredníctvom zákazníckej linky (napr. prostredníctvom kontaktného formulára a/alebo webového formulára týkajúceho sa videoporadenstva) a ak sa nejedná o plnenie zmluvy či prevedenie opatrení pred uzavretím zmluvy, budeme Vaše osobné údaje spravidla uchovávať po dobu vybavenia Vašej požiadavky a následne počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek súvisiaceho nároku. Pre úplnosť dopĺňame, že počas vieohovoru pri poskytovaní videoporadenstva nebudeme vytvárať žiaden audiovizuálny záznam z tohto videohovoru.

IP-adresy sa spravidla ukladajú len dočasne pre vytvorenie internetového spojenia. Ak sa používajú pre optimalizáciu webu či na reklamné účely, sú následne anonymizované a naďalej spracúvané iba v anonymnej forme.

Údaje súvisiace s našimi povinnosťami ohľadne uvádzania prekurzorov výbušnín na trh sú spracúvané po dobu 12 mesiacov.

Údaje o polohe zariadenia návštevníka našich webových stránok a/alebo používateľa našej mobilnej aplikácie, ktoré sú spracúvané v prípade, že k tomu tento návštevník a/alebo používateľ udelil súhlas, nie sú ukladané, ale sú použité iba na načítanie zobrazenia najbližšej predajne HORNBACH.

Ak používate naše produkty chytrej domácnosti (tzv. Smart-Home-produkty), máte možnosť rozhodnúť, že údaje z nich majú byť vymazané. Hlásenia Vašich prístrojov sú však ukladané maximálne po dobu 7 dní a užívateľské dáta po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku zákazníka a/alebo prevádzkovateľa.

Ak ste nás kontaktovali emailom v rámci niektorej našej nevýhernej marketingovej kampane, Vaše osobné údaje spracovávame do doby, pokiaľ Váš email štatisticky zaevidujeme pre účely vyhodnotenia marketingovej kampane. Váš email je u nás spracúvaný max. po dobu 72 hodín.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov a kde ich môžete uplatniť?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte voči nám nasledujúce práva:

1) Právo na prístup
Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Z pozície prevádzkovateľa Vašich osobných údajov Vám poskytneme aj kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov.

2) Právo na opravu
Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

3) Právo na výmaz
Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • b) odvolal / -a ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
 • c) vzniesol / -a ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takéto spracúvanie alebo ste vzniesol / -a námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • d) Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
 • e) Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako prevádkovateľa vzťahuje;
 • f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • a) popreli / -a ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
 • b) spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • c) naša spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • d) vzniesol / -a ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia EÚ, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5) Právo na prenositeľnosť údajov
V prípadoch spracúvania založených na súhlase alebo zmluve a spracúvaných automatizovane máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám ako Prevádzkovateľovi poskytli / -a, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

6) Právo na odvolanie súhlasu
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel, na ktorý ste nám udelili / -a súhlas, kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. K odvolaniu súhlasu v jednotlivých prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov nájdete viac informácií v sekcii „Možno udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať? Ak áno, tak ako / kde?“.

7) Právo namietať
Môžete voči nám kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu a na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

8) Právo podať sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete so svojimi žiadosťami, otázkami či sťažnosťami kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese dpo.sk@hornbach.com či telefonicky na tel. č. +421 299 992 992.

Uplatnenie Vašich vyššie uvedených práv je bezplatné, ak z právnych predpisov nevyplýva niečo iné.

Je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?

Udelenie akéhokoľvek súhlasu, špecifikovaného v sekcii Aké o Vás spracúvame údaje a v akých situáciách?, je úplne dobrovoľné a slobodné. Udelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov nie je podmienkou na získanie akéhokoľvek tovaru ponúkaného našou spoločnosťou.

Možno udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať? Ak áno, tak ako / kde?

Akýkoľvek Vami nám udelený súhlas, špecifikovaný v sekcii Aké o Vás spracúvame údaje a v akých situáciách?, môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať, a to nižšie uvedenými spôsobmi:

Súhlas so zasielaním elektronických obchodných oznámení našej spoločnosti možno odvolať buď:

1. kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom obchodnom oznámení; alebo
2. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu dpo.sk@hornbach.com.

Súhlas so zasielaním listinných reklám našej spoločnosti možno odvolať buď:
1. odvolaním súhlasu na e-mailovú adresu dpo.sk@hornbach.com alebo
2. zaslaním odvolania súhlasu poštou na adresu HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, 821 04 Bratislava.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súvislosti s registráciou a vedením zákazníckeho účtu možno odvolať buď:
1. zakliknutím políčka "Zmazať zákaznícky účet HORNBACH" v sekcii Moje údaje v nastavení zákazníckeho účtu, na ktorý sa môžete prihlásiť cez webovú stránku https://www.hornbach.sk/customer; alebo
2. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu dpo.sk@hornbach.com

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súvislosti s uverejnením Vášho zákazníckeho hodnotenia tovaru ponúkaného našou spoločnosťou môžete kedykoľvek odvolať buď:
1. 1. ak máte u nás registrovaný zákaznícky účet, tak zmazaním hodnotenia v sekcii Moje hodnotenia v rámci nastavení zákazníckeho účtu, na ktorý sa môžete prihlásiť cez webovú stránku https://www.hornbach.sk/customer; alebo
2. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu dpo.sk@hornbach.com.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súvislosti s uverejnením Vašej fotografie či iných údajov na našom profile na webovej stránke www.facebook.com možno odvolať zaslaním odvolaním súhlasu buď e-mailom na e-mailovú adresu dpo.sk@hornbach.com alebo poštou na adresu nebo poštou na adresu HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, 821 04 Bratislava.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súvislosti s neanonymnými prieskumami našej spoločnosti možno odvolať zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu dpo.sk@hornbach.com či telefonicky na čísle +421 299 992 992.

Prípadné Vaše odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov však nebude mať účinky na spracúvanie, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez Vášho súhlasu?

Proti takémuto spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku.

Čo robí naša spoločnosť pre bezpečnosť Vašich osobných údajov?

Naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracúvaniu Vašich osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti ich strate a zničeniu.

So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať ako s dôvernými. Aj preto Vám odporúčame úplne zavrieť okno prehliadača potom, čo ukončíte prezeranie našich webových stránok.

U platieb pomocou platobných kariet je na základe vyžiadania tzv. kontrolného čísla platobnej karty pri objednávke použitá dodatočná bezpečnostná vlastnosť. Používame technológiu 3D-Secure Code. Pre bližšie informácie o technológii 3D – Secure Code kliknite tu. Kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť našej platformy a intenzívne riešime otázky dátovej bezpečnosti.

Ak by ste však narazili na možné bezpečnostné medzery, čo najrýchlejšie nám ich prosím oznámte! Na našu e-mailovú adresu onlineshop@hornbach.sk nám tak prosím pošlite čo najpodrobnejšiu špecifikáciu príslušnej slabiny, presnú URL a tiež popis, ako ste na slabinu narazili (ideálne vrátane kópie obrazovky atď.). Ďakujeme Vám.

Ako je to s tzv. Cookies?

Naše webové stránky tiež používajú cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do počítača a ktoré slúžia k tomu, aby bola prezentácia na internete celkovo užívateľsky prijateľnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies váš počítač nijako nepoškodia a neobsahujú žiadne vírusy.

Bližšie informácie ku cookies nájdete tu.

Automatické rozhodovanie

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenom v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.

Máte ešte otázky?

Pre Vaše otázky a poskytnutie informácií k Vašim údajom alebo na ochranu osobných údajov zo strany spoločnosti HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o je Vám vedľa nášho poverenca pre ochranu osobných údajov tiež v obvyklej pracovnej dobe k dispozícii naše zákaznícke centrum na tel. č.: +421 299 992 992 alebo na e-maile: onlineshop@hornbach.sk.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné ku dňu 1. 10. 2022.

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO 35 838 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 26847/B