MACHER | Stories 049: Večný macher 2/2

Text: Jendrik Hillebrecht | Réžia: Jendrik Hillebrecht | Kamera: Simon Hollmann

Spoločne zabrať a vzájomne sa podporiť: Ludwig je dôchodca a každú voľnú chvíľku trávi v zdieľanej dielni. Vek tu nehrá žiadnu úlohu. Čo sa počíta, to je radosť z remesla, úcta a vzájomná súdržnosť

Je to ako vo veľkej rodine, keď smie vnuk pomáhať dedovi"

Ludwig Mordhorst

Chcete vedieť viac?

Aké to je, stáť ešte v 87 rokoch každý deň v dielni, a čo to pre neho znamená, to rozpráva Ludwig tu.