MACHER Stories 016: Oldtimerové motokáry 1/2

Volá sa Frank Bankonin a stavia motokáru podľa vzoru Alfa Romeo Tipo B z roku 1931.