MACHER Stories 008: Pán kladív 1/2

Volá sa René Kohlstruck a už 20 rokov vyrába brnenia, rekvizity a rôzne časti výzbroje.