Je lepšia kartušová alebo piesková filtrácia?

Existujú pieskové filtrácie pre sladkú aj slanú vodu. Pre obe varianty filtrácie pracujú na rovnakom princípe: Výkonné čerpadlo nasáva vodu do viaccestného ventilu.

Voda potom zhora preteká vrstvou kremičitého piesku, ktorý zachytáva hrubé aj drobné nečistoty. Zo spodnej časti filtrácie odteká úplne čistá voda späť do bazéna. Pre ľahšiu údržbu je mnohokrát priamo za čerpadlom umiestnené sito na hrubé nečistoty. Filtrovanie vody cez pieskový základ navyše pomáha udržiavať vhodné pH vody, a tým znižuje množstvo potrebnej údržbovej chémie.

Je nutné vopred povedať, že filtrácia je nevyhnutná pre akýkoľvek bazén, s výnimkou nafukovacích minibazénov, ktoré vypustíte a umyjete hadicou. Bez filtračnej jednotky sa z vášho vysnívaného bazéna postupne stane nevzhľadná nádrž, z ktorej maximálne naberiete vodu na polievanie, telo do nej ale ponoríte s istým rizikom.

Môžete síce voliť medzi filtráciou pieskovou a kartušovou, avšak zo všetkých spotrebiteľských testov aj zo skúseností vychádza víťazne piesková. Ak si kupujete nový nadzemný bazén, býva už súčasťou setu.

3 najčastejšie otázky pri výbere pieskovej filtrácie

Kartušová filtrácia

  • Kartušová filtrácia je vhodná len pre malé nafukovacie bazény.
  • Kartuše sa pomerne rýchlo zanášajú, je nutné ich často preplachovať.
  • Výhodou je relatívne nízka obstarávacia cena.

Pri úplnom zanesení nečistotami je nevyhnutné kartuše kompletne vymeniť, čo sa podľa odborníkov môže opakovať až 6x za sezónu. Čistenie pomocou kartuší je síce kvôli nedostatočnému výkonu už skôr prežitkom, bohato ale postačí pre lacnejšie typy nadzemných, spravidla nafukovacích bazénov s objemom do ôsmich metrov kubických.

Kartuše pracujú na princípe prečerpávania vody cez komoru, v ktorej je umiestnená kartušová vložka z vystuženého filtračného papiera, do ktorej sa zachytávajú mechanické nečistoty. Kartušová filtrácia sa väčšinou dodáva s menšími bazénmi. Dá sa samozrejme zaobstarať aj ako samostatná technológia k vylepšeniu už existujúceho bazéna.

Piesková filtrácia

  • Je pre čistenie bazénov obľúbenejšia než jej kartušová sestra.
  • Jednoduchá údržba a dlhá životnosť.
  • Nevýhodou sú vyššie obstarávacie náklady a komplikovanejšie inštalácia.

Pri výbere vhodnej pieskovej filtrácie je potrebné sa zamerať aj na možnosti pripojenia k bazénu. Menšie nadzemné bazény preferujú pripojenie na hadice s priemerom 32 alebo 38 milimetrov, zabudované bazény sú štandardne vybavené rozvodmi rúr alebo hadíc s priemerom 50 milimetrov.

Piesková filtrácia má zaslúžene navrch. Náplň pieskovej filtrácie stačí počas sezóny raz týždenne prepláchnuť, kompletná výmena je nutná zhruba za 2 až 3 roky. Záleží na intenzite využívania bazéna. Piesková filtrácia pracuje na prírodnom princípe filtrovania vody cez pieskovú náplň, kde sa nečistoty zachytávajú kremičitým pieskom. Filtrovanie vody v bazéne tak zaberie podstatne menej času ako s kartušami. Doba, počas ktorej by mala byť voda prefiltrovaná, je podľa odborníkov jedna až dve hodiny, v horúcich letných dňoch tri až štyri hodiny. Pieskové filtrácie tak sú vhodným riešením pre nadzemné i zapustené bazény.

Plnohodnotná filtrácia je kompaktným zariadením pozostávajúcim z filtračnej nádoby, štvor- alebo šesťcestného ventilu a vlastného čerpadla. Pri filtráciách pre menšie bazény sa odporúča použiť ako filtračné médium kremičitý piesok, ktorý svojou zrnitosťou najlepšie vyhovuje konštrukčným prvkom umiestneným vo filtračnej nádobe. Nezanedbateľný je aj komfort obsluhy. Celá operácia vyprania piesku trvá cca 5 minút bez rozoberania a skladania. Všetky pieskové filtrácie umožňujú vysávanie dna bazéna jednoduchým pripojením buď ručného alebo poloautomatického vysávača.

Bazén

Aký výkon by mala mať piesková filtrácia?

Ak máte vybraný typ filtrácie a súboj vyhrala piesková, je potrebné zaoberať sa jej výkonom. To je najdôležitejšie kritérium pri výbere konkrétneho typu.

Silu potrebnú pre vyčistenie vody prostredníctvom pieskovej filtrácie vypočítate jednoducho: Stačí vydeliť objem bazéna štyrmi. Vyjde vám číslo, ktorému sa hovorí kubíkový výkon čerpadla. Výkon dobre vybraného čerpadla musí byť minimálne rovnaký, ale radšej o niečo vyšší ako výsledné číslo. Ak k filtrácii plánujete pripojiť externé zariadenia, ako napr. bazénový vysávač či solárny ohrev, poraďte sa radšej o výške nutného výkonu s odborníkom.

Berte do úvahy, že výkon čerpadla sa znižuje aj so vzdialenosťou od bazéna. Filtračné zariadenie by preto malo byť čo najbližšie pri súkromnej vodnej nádrži, aby sa predišlo tlakovým stratám. Zároveň je ale nevyhnutné dodržať bezpečnostnú vyhlášku, ktorá určuje minimálnu vzdialenosť medzi bazénom a filtráciou na tri metre.

Ako pieskovú filtráciu inštalovať?

Inštalácia pieskovej filtrácie je zložitejšia, nesmie chýbať pripojenie k odpadu alebo odtokový kanál pre preplachovanie. K inštalácii pieskovej filtrácie je lepšie prizvať si odborníka. Síce to stojí nejaké peniaze, ale ušetríte si veľa komplikácií.

Je jedno, či sa do akcie pustíte sami alebo či povoláte špecialistu, pred začiatkom inštalácie je potrebné dbať na to, aby povrch, na ktorý filtráciu umiestňujeme, bol rovný, posypaný hrubou vrstvou piesku alebo vybetónovaný. Piesková filtrácia musí byť vždy umiestnená pod úrovňou hladiny vody a chránená proti vetru, dažďu aj priamemu slnku. Je potrebné vykopať odtokový kanál pre odvádzanie vody po preplachovanie.

Pred príchodom zimy dôkladne prepláchnite pieskové filtre, najlepšie dvakrát. Mobilnú filtračnú jednotku odneste do pivnice alebo do garáže a nezabudnite skontrolovať, či v hadiciach nezostala žiadna voda, inak hrozí ich poškodenie mrazom.