Návod

Ako položiť kamenný koberec

Doba čítania: 5 min.
Ako položiť kamenný koberec

Hľadáte moderný a prírodný materiál? Dajte si na podlahu kamenný koberec. V tomto návode sa dozviete, ako s kamenným kobercom pracovať a ako túto (nielen) podlahovú krytinu správne položiť. Pustite sa do projektu!

Na tento projekt budete potrebovať:

Materiál

Príprava

Kamenný koberec sa nanáša samostatne a možno ho spracovať dokonca bez spojenia s podkladom (napr. na pevne zafixovanú fóliu, umelohmotné podklady atď.). Týmto spôsobom ho v prípade potreby možno bez poškodenia podkladu opäť odstrániť (napr. v nájomných bytoch či na veľtrhoch). Existujú kamenné koberce, ktoré sa upravujú na oblasť použitia (interiér, exteriér, resp. oblasť schodísk a pri použití ako stenový obklad). Z tohto dôvodu existujú rozdiely v druhu spracovania.

Podklad musí byť drsný a rovný a tiež suchý, únosný, bez prachu a trhlín. Drobivé či uvoľnené vrstvy je nutné odstrániť. Povrch podkladu nesmie byť príliš nasiakavý ani hladký - čím väčšie zdrsnenie, tým lepšia priľnavosť.
Ak to bude potrebné, naneste ukončovacie lišty pre oddelenie pracovnej oblasti.

Tipy:

  • Skladovanie:

Materiál pred spracovaním skladujte v suchu po dobu cca 24 hodín. Vlhké kamene (napr. po daždi, vyzrážanej vode) sa nesmú spracovávať. Teplota skladovania by mala byť aspoň 15 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a materiál chráňte proti pôsobeniu mrazu.

  • Natieranie penetračným náterom:

Aby ste zaručili optimálnu priľnavosť kamenného koberca, tak by ste mali plochu pred spracovaním natrieť penetračným náterom.

Rozmiešanie

  • Rozmiešajte materiál určený na spracovanie.
  • Vysypte jeden balík mramorových kamienkov (obsah balíka je spravidla: 1 m2) do 40-litrového vedra na maltu.
  • Následne pridajte dodané spojivo podľa údajov od výrobcu. Ponechajte si cca 400 ml spojiva ako prednáter alebo ako čerstvý adhézny náter.
  • Teraz dôkladne miešajte pomocou vhodného náradia (napr. vŕtačky alebo miešadla) do tej doby, kým nebudú všetky mramorové čiastočky pokryté tenkou vrstvou bieleho povlaku.
  • Zvyšok spojiva teraz naneste na podklad. Pritom natrite iba toľko plochy, koľko budete schopní spracovať počas nasledujúcich 10 až 15 minút (cca ¼ m2).

Krok za krokom

Pokládka

01

Otvorte obal kombinovaného vrecka bez použitia špicatých či ostrých predmetov, aby sa nepoškodil obsah.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
02

Opatrne odstráňte deliaci prúžok kombinovaného vrecka. Teraz sa spustia reakcie obidvoch komponentov, živice a tvrdidla. Materiál je preto nutné spracovať ihneď.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
03

Kombinované vrecko si žiada dôkladné hnetenie a to po dobu cca 3 minút, tiež v rohoch a na okrajoch. Následne ihneď spracujte, pretože inak by obsah (zmes živice a tužidla) predčasne vytvrdol a už by ho nebolo možné použiť.

Pri spracovaní materiálu dbajte na rovnomerné doby miešania a odstátia materiálu, aby bola farba jednotná. Ak by sa predsa len pri spracovaní vyskytli rozdiely vo farbe, je dobré túto oblasť resp. tento rozdiel vo farebnosti bezprostredne rozmiešať s priliehajúcimi oblasťami. Ak by zostali tieto rozdiely viditeľné, nie je už dodatočná úprava farby možná.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
04

Najprv oblasť zmiešania vyložte pevnou fóliou. Potom vysypte jeden balík mramorových kamienkov (obsah balíku = 1 m²) do vedra na maltu (40 litrov).

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
05

Rozstrihnite dobre rozmiešaný kombinovaný sáčok v rohu pomocou nožníc.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
06

Nalejte celý obsah do vedra na maltu s mramorovými kamienkami.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
07

Mramorové kamienky dôkladne premiešajte so zmesou živice a tvrdidla, dokiaľ nebudú kamienky rovnomerne pokryté povlakom. Táto zmes postačí na 1 m².

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec

Tip:

Pre zlepšenie protišmykovosti môžete voliteľne nasypať do čerstvého kamenného koberca sklársky piesok. Ten slúži pre zlepšenie protišmykovosti na pochôdznych plochách (napr. vstupné podesty v exteriéri).

08

Vyznačte si na podlahu kriedou prvý meter štvorcový, napr. 0,5 m x 2,0 m (= 1 m²). Tým tak získate cit pre hrúbku vrstvy a spotrebu. Vylejte zmes na podlahu.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
09

Kolík na dištančnej stierke určuje výšku kamenného koberca. To zaručuje rovnomerné rozprestretie.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
10

Naneste malou hladiacou lyžicou cca 6 mm vrstvu na čerstvý prednáter. Rozprestrite zmes okamžite po ploche 1 m² rovnomerne a v dostatočnej hrúbke pomocou dištančnej stierky. Dištančnou stierkou jazdite čo najpomalšie a v kolmom smere. Tak bude zaručená spotreba a správna hrúbka vrstvy.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
11

Teraz môžete plochu zhutniť a uhladiť niekoľkými ťahmi pomocou lyžice. Dbajte pritom na rovnomerný tlak a náradie držte zľahka naklonené hranou dole tak, aby doliehalo takmer naplocho a pružne, ale pod tlakom kĺzalo cez špičky zŕn a kamienky dobre stláčalo.

Dôležité: hladiacu lyžicu pravidelne čistite. Najprv umyte hladiacu plochu suchou tkaninou, potom mierne potrite tkaninu navlhčenou vodou a čistiacim prostriedkom či alkoholom, aby povrch dobre kĺzal a nezostali na náradí žiadne kamienky. Iba čistá hladiaca lyžica zaistí rovnomerný povrch.

12

Po každom metri štvorcovom skontrolujte proti svetlu, či bol koberec nanesený rovnomerne a uhladený do roviny. Nesmú vyčnievať žiadne kamienky ani byť vidieť väčšie medzery. Úprava nasledujúci deň už nebude možná! Po 12 hodinách je plocha bezpečne pochôdzna, po uplynutí 4 až 7 dní ju možno už plne zaťažiť.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec
13

Ak sa počíta s vysokým zaťažením podlahy, je nutné naniesť na povrch spevňujúcu vrstvu. Po vytvrdnutí plochy sa po uplynutí cca 12 hodín nanesie pomocou mäkkého maliarskeho valčeka spevňujúca povrchová vrstva (napr. Ravello). Tento postup slúži pre mechanické spevnenie povrchu. Opticky sa nič nezmení. V exteriéri je odporúčaná spevňujúca vrstva na povrch.

Po uplynutí 12 hodín je plocha s opatrnosťou pochôdzna a po uplynutí 4 až 7 dní ju možno už plne zaťažiť.

Spotreba: rovnomerne rozprestrite 1 kg na cca 3 metre štvorcové.

Ako položiť kamenný koberec
Ako položiť kamenný koberec