Štuk je jemná omietka zo sadry, vápna, jemného piesku a spojiva, ktorá sa používa predovšetkým na stropy a steny. Je vhodná aj pre nanášanie na steny panelových bytov. Výrobcovia ponúkajú polotekuté aj suché štukové zmesi, ktoré sa po zmiešaní s daným množstvom vody aplikujú klasickým spôsobom. Slabá vrstva štuku zaplní drobné trhlinky a vzduchové otvory v stene. Nový povrch steny sa potom ľahko maľuje, a to už 24 hodín po úprave.

Existuje nespočetné množstvo hotových štukových omietok. Medzi najobľúbenejšie ale patrí tzv. keraštuk, čo je vnútorná aj vonkajšia omietková zmes. Je dodávaná v pastovitej konzistencii, ktorá umožňuje okamžité použitie. Omietka je po zaschnutí sivobiela a jej prekrytie maliarskym náterom nie je vždy nutné.
Keraštuk je vyrobený z ekologicky nezávadných surovín - zmesi jemného kremenného piesku, plaveného kaolínu, vápna a organického spojiva. Nanáša sa ručne oceľovým hladidlom. Je určený pre tenkovrstvové vonkajšie aj interiérové omietky, na menej exponované povrchy so základnou omietkou alebo na betónové panely. Na meter štvorcový plochy pri súvislej hrúbke vrstvy 1,5 milimetra vystačia 2-3 kilogramy materiálu. Predajca túto hodnotu nazýva výdatnosťou.

Odborníci nevylučujú ani použitie štuku na sadrokartón, ale zhodli sa na tom, že oveľa lepšiu službu urobí hustá farba nanesená na plochu, ktorá je ošetrená penetráciou.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Pripravte si podklad na štukovanie

Ideálne je zaobstarať si hotovú namiešanú štukovú omietku, ktorá sa používa nielen pre zhotovenie finálnych úprav stien, ale aj pre opravy starých omietok alebo na povrchy ako je hladký betón a pórobetón. Pri použití v menej náročných objektoch môže nahrádzať pre svoju belosť aj základný maliarsky náter.

Namiešaná štuková omietka sa ľahko aplikuje, je okamžite použiteľná, odpadá miešanie na "mieste činu" a vďaka svojej konzistencii zachováva konštantnú kvalitu hmoty. Je použiteľná nielen do interiérov, ale aj do exteriérov.

Štukové omietky delíme na vápenné, sadrové, sanačné a vápennocementové. Odlišné sú typy pre vnútorné a vonkajšie použitie a výber záleží aj na tom, či budeme pracovať manuálne alebo prácu zveríme príslušnému stroju.

Sadrový štuk možno naťahovať až do hrúbky dvoch centimetrov, takže s ním možno aj bez väčších ťažkostí porovnávať priehlbiny a prepadliny na stenách. Ak sa vo vašej izbe nachádzajú diery väčšieho charakteru, opravte ich klasickou sádrou.

Steny vrátane stropu sa najprv musia očistiť od starých náterov či tapiet, zbaviť nerovností a nanovo upraviť. Preto pred štukovaním netreba podceniť prípravu podkladu. Nevyhnete sa očisteniu, odmasteniu a vyrovnaniu. Tam, kde nestačia vyrovnávacie stierky, najmä na siporexových priečkach, pomôže perlinka - sieťová tkanina, ktorá povrch vyrovná a spevní. Nevyhnutný je penetračný náter.

01

Najskôr si vezmite maliarsky valček. Aby sa mal štuk čoho chytiť, valčekom stenu poriadne napenetrujte penetračným náterom.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop
02

Počas zasychania penetračného náteru si dobre rozmiešajte materiál. Pozor, pasta sa neriedi, je naozaj nutné, aby ste ju poriadne premiešali. Možete si pomôcť čímkoľvek, napríklad aj vŕtačkou.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop
03

Štuk máte pripravený, ide sa na to. Pomocou hladiacej lyžice rovnomerne natiahnite 2-3 mm hrubú vrstvu. Tá musí pred ďalším náterom zaschnúť.

Kým ešte máte dostatok elánu a síl, vrhnite sa na strop. Z toho bolia ruky najviac. Pomocou menšieho hladidla začnite štuk nanášať na okrajoch stropu. Veľkým oceľovým hladidlom potom štuk nanesiete na veľké plochy. Nanášajte vždy len tenkú vrstvu a naberajte len malé množstvo, pretože inak by vám štuk padal na zem.
Postupujte tak, že štuk najskôr vtláčajte do stropu a potom uhladzujte. Samozrejme opatrne, aby sa vám netrhal. Štuk nechajte zavädnúť a rovnako natiahnite druhú vrstvu, ktorá pôjde oveľa lepšie. Nikde sa nesmú objaviť prepadnuté či vystúpené miesta.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop
04

Vyskúšajte, či stena čiastočne uschla. Ak sa pri dotyku stále lepí, počkajte ešte.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop
05

Ak je už všetko v pohode, vyhlaďte stenu pomocou hladidla. Nezabudnite vyhladiť aj rohy.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop
06

Teraz už môžete aplikovať druhú vrstvu. Opäť nanášajte hmotu oceľovým hladidlom, avšak tentoraz by mala mať vrstva maximálne 2 mm.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop
07

Po zaschnutí druhej vrstvy si vezmite na pomoc ručné halogénové svietidlo. Pomocou svetla a tieňa totiž uvidíte zvyšné nerovnosti, ktoré je potrebné dohladiť.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop
08

Stenu si navlhčite a vyhladzujte pomocou plsteného hladidla. Svetlom si stále priebežne kontrolujte nerovnosti. Nerovné miesta navlhčite a zase vyhladzujte až do chvíle, kedy bude stena dokonalá.

Až uvidíte, že sa štuk začína miestami zosvetľovať, prichádza čas na premytie. Na to použite molitanový filc. Namočte ho vo vode a točte s ním po strope. Silu tlaku vyvíjajte podľa toho, či prechádzate po mäkkom štuku alebo tvrdšom. Opatrne, aby ste ho príliš nevymyli. Ak vznikne niekde prepadlina, naneste na ňu nový štuk a až zavädne, premyte ho do okolitej plochy. Nezabudnite štuk na strope napenetrovať v hrubšej vrstve. Omietka sa v týchto miestach musí vysporiadať so silnejším gravitačným zaťažením.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop
09

A máte hotovo. Až štuk dobre zaschne, prejdite po ňom zmetákom. Po nanesení štuku, vyhladení a dostatočnom vyschnutí môžete začať s maľovaním. Počítajte s tým, že zo začiatku bude farba vyzerať nerovnomerne a budú presvitať svetlejšie miesta. Je to normálne. Až múr dostatočne preschne, väčšinou v priebehu niekoľkých dní, škvrny zmiznú a farba zostane jednoliata.

Ako štukovať steny a strop
Ako štukovať steny a strop

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať