Nákupný zoznam 0 Košík 0
Bitumenový tmel DEN BRAVEN strešný 310 ml
Obrázok 1 z 1
Bitumenový tmel DEN BRAVEN strešný 310 ml
Den Braven

Bitumenový tmel DEN BRAVEN strešný 310 ml

3,20 € * / ks
(10,32 € * / l)

Art. 4214003
 • Druh: Lepidlo tvrdnúce za studena
 • Použitie: Exteriér
 • Vlastnosti: Odolné proti UV žiareniu, Odolné proti mrazu, Flexibilný
Množstvo (ks)
Množstvo (l)
3,20 € *
Nechať si doručiť domov
Prepravné náklady 3,90 €
Dodanie do cca 5 prac. dní
Vyzdvihnúť v predajni Bratislava – Ružinov
Vyzdvihnutie zdarma
na vyzdvihnutie za 4 hodiny
95 ks okamžite k dispozícii
Dlažba, Vnútorná oblasť
Výstražné upozornenia (H vety)

(H226) Horľavá kvapalina a pary.
(H336) Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
(H372) Spôsobuje poškodenie orgánov.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite.
(P271) Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
(P273) Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
(P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
(P303+P361+P353) PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
(P304+P340) PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
(P403+P233) Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
(P501) Zlikvidujte v súladu s úradnými predpisy.

Doplnkové znaky nebezpečenstva (EUH vety)

(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky

Informácie o výrobku

 • Druh Lepidlo tvrdnúce za studena
 • Obsah (ml) 310 ml
 • Použitie Exteriér
 • Vhodné pre Betón, Kov, Tehla
 • potrebná náradie Pištoľ na kartuše
 • Farba Čierna
 • Vlastnosti Odolné proti UV žiareniu, Odolné proti mrazu, Flexibilný
 • Teplota spracovania 5 °C - 40 °C
 • Signálne slovo Nebezpečenstvo
 • Výstražné upozornenia (H vety) (H226) Horľavá kvapalina a pary., (H336) Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., (H372) Spôsobuje poškodenie orgánov., (H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Bezpečnostné odporúčanie (P vety) (P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., (P102) Uchovávajte mimo dosahu detí., (P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite., (P271) Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., (P273) Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., (P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., (P303+P361+P353) PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou., (P304+P340) PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať., (P403+P233) Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., (P501) Zlikvidujte v súladu s úradnými predpisy.
 • Doplnkové znaky nebezpečenstva (EUH vety) (EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky
 • EAN 8711595026086, 2004214003008

Dátové listy

Popis

Tmel pre drobné opravy a lepenie živičných strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie zakončovacích plechov, oplechovanie komínov, atík. Dotmelovanie parapetových a štítových krytín, priechodov odkvapových zvodov a prechodov striech. Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátovaním. Podtmelovanie hrebeňových krytín. Odolný UV.

Zákaznícke hodnotenia


Túto informáciu ste si vytlačili dňa 22.09.2020 v 01:20 h. Prosím vezmite na vedomie, že kvôli náhlym pohybom cien na svetových trhoch sa ceny na tomto výtlačku môžu líšiť od aktuálnych cien v deň nákupu v predajniach alebo na eshope.
hore

HORNBACH používa Cookies. Pokiaľ si ďalej budete prezerať naše stránky, súhlasíte s využívaním Cookies. Dozvedieť sa viac

x