Nákupný zoznam 0 Košík 0
Tlač
verfuegbar
Plnič pórov kamenného koberca 3 kg Vergrößern
Plnič pórov kamenného koberca 3 kg

Plnič pórov kamenného koberca 3 kg

Art. 6830794
 • Vhodné pre: Kamenný koberec
 • Použitie: Interiér
Viac informácií o výrobku  

Informácie o výrobku

disperzný akrylát, ktorý slúži na vyplnenie pórov medzi kamienkami a mramormi koberca PerfectSTONE v interiéri. Zachováva prírodný vzhľad kameniva. Uzatvára povrch kamenného koberca a zaisťuje tak vodonepriepustnosť a lepšiu udržiavateľnosť povrchu.

 • Škodlivé látky Škodlivé látky
Signálne slovo Pozor
Výstražné upozornenia (H vety) (H315) Dráždi kožu., (H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí., (H302 + H332) Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
Bezpečnostné odporúčanie (P vety) (P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., (P102) Uchovávajte mimo dosahu detí., (P261) Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., (P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., (P303+P361+P353) PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou., (P304+P340) PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať., (P305+P351+P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní., (P501) Zneškodnite obsah/nádobu na vhodnom zbernom mieste odpadov.
Doplnkové znaky nebezpečenstva (EUH vety) (EUH208) Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakčná hmota z: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on [EG č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [EG č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu., (EUH208) Obsahuje ( R)-p-mentha-1,8-dien. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Druh Spevnenie povrchu
Obsah 2,94 l
Použitie Interiér
Vhodné pre Kamenný koberec
Príprava Aplikácia gumovou alebo plastovou stierkou, Potreba dôkladné zatiahnutie po povrchu kamienkov (len medzi kamienky), neaplikovať vo veľkých vrstvách.
Spotreba cca 0,98 l/m² - 1,274 l/m²
Doba schnutia cca 24 h
Informácia k časovému údaju schodný po 24 hodinách, úplné vytvrdnutie po 7 dňoch, Ak povrch vyzreje je transparentný
Použitie Použitie len v interiéri, Pre aplikáciu do sprchovacích kútov nutné prelakovať spojivom pre kamenné koberce
Zloženie Tesniaci materiál
Teplota spracovania 10 °C - 25 °C
Vlastnosti Transparentné, Vodotesné, Odolné proti oderu
Likvidácia Dodoržujte bezepečnostné predpisy na obale výrobku v bezpečnostných listoch
Obsah 3 kg
Spotreba cca 1,127 ml/m²
Spotreba cca 1,2 kg/m²
EAN 8595100156815 Info Odlišné čísla EAN závisia na dodávateľovi popr. výrobcovi. Všetky tu uvedené čísla EAN sa vzťahujú k rovnakému výrobku.
Ďalšie produkty tejto série
Tento tovar by Vás tiež mohol zaujímať:
Ospravedlňujeme sa! Tento tovar už bohužiaľ nie je k dispozícii.
Nemožno kúpiť online
V súčasnej dobe sa nedá kúpiť online Oznámiť dostupnosť mailom   Budeme vás informovať.
Kúpiť online Prepravné náklady {{amount.formattedDeliveryCosts}} Dodanie do {{availabilityData.deliveryTime}}
Nemožno rezervovať
V súčasnej dobe nie je možné rezervovať
Rezervovať v predajniInfo {{availabilityData.marketStockName}} K vyzdvihnutiu {{availabilityData.pickupTime}}
Rezervovať v predajni

Tovar vám bude rezervovaný a pripravený k výdaju vo vami vybranej predajni. Tovar zaplatíte pri vyzdvihnutí.

Pridať na zoznam Na zoznam Porovnať K porovnaniu

Otázky k e-shopu

02/999 929 92 Po - Pia 8:00 - 17:00
 • Overené zákazníkmi - Heureka certifikát
  HORNBACH získal vďaka spokojnosti overených zákazníkov prestížny certifikát Overené zákazníkmi.

 • Ruku na to Garancia trvale najnižšej ceny.
  Ruku na to!
  Garancia trvale najnižšej ceny - Ruku na to!

  Ak by ste u konkurencie našli identický druh tovaru za výhodnejšiu cenu, znížime vám cenu na úroveň konkurencie - za upozornenie vám poskytneme ďalšiu zľavu vo výške 10 %.

 • Bezpečnosť dát Ochrana údajov v HORNBACHU
  Istota je istota!
  Ochrana údajov v HORNBACHU - Istota je istota!

  Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá. Preto si HORNBACH stanovil dobrovoľne zásady, ktoré presahujú požiadavky zákonných ustanovení na ochranu údajov.

 • Záruka vrátenia peňazí 28 dní právo na vrátenie tovaru
  tiež v predajni!
  Právo na vrátenie tovaru do 28 dní tiež v predajni

  Rozhodli ste sa inak? Tovar vezmeme späť. U nás môžete objednaný tovar do 28 dní po jeho obdržaní vrátiť! Samozrejme, tiež vo vašej predajni!

hore
 
 

HORNBACH používa Cookies. Pokiaľ si ďalej budete prezerať naše stránky, súhlasíte s využívaním Cookies. Dozvedieť sa viac

x