Služby

Dodanie nákladným autom

Dodanie nákladným autom

Veľké projekty potrebujú dostatok priestoru! Doručenie vašej objednávky môže vykonať (podľa množstva a rozsahu) nákladné auto s hmotnosťou 7,5 - 40 ton.

Veľké objemy tovarov a neskladné výrobky, ako napríklad záhradné domčeky, sauny, prístrešky pre autá, dlažba, stavebniny, záhradné stavebniny, atď. sú väčšinou dodávané pomocou veľkého nákladného auta. Doručenie vašej objednávky môže vykonať (podľa množstva a rozsahu) nákladné auto s hmotnosťou 7,5 - 40 ton.

Aby bol váš tovar doručený včas a bez problémov, zostavili sme pre vás prehľad dôležitých informácií.

Označenie v detailoch výrobku v e-shope
Tovar, ktorý je dodávaný nákladným autom, je v e-shope pri výrobku označený symbolom nákladného auta.

Dôležité informácie o dodaní

V objednávke, prosím, vždy uveďte vaše platné telefónne číslo.
Potrebujeme ho na to, aby sa vodič s vami mohol dohodnúť na termíne doručenia, alebo aby sa s vami mohol spojiť v prípade otázok, či priamo pred doručením zásielky. Je veľmi nepríjemné, keď váš tovar stojí pred domom a vy o tom neviete alebo nie ste doma.

Navyše pred dokončením objednávky skontrolujte:

  • Či po vašej ulici môže jazdiť nákladné auto. Rozmery nákladného auta s hmotnosťou 40 ton sú napr. 4 x 18 x 2,5 m.
  • Či je k dispozícii konečná, zataženia schopná príjazdová cesta a či je možné zastaviť a vyložiť tovar z nákladného auta - je potrebné zohľadniť dostatok miesta v závislosti na veľkosti zásielky/palety! Všeobecne platí: 2,5 m široké nákladné auto + dĺžka najväčšieho balenia + 1 m široká manipulačná plocha, celkom cca. 5 - 8 m.

Plocha manévrovania nákladného auta

Majte na pamäti

Vykládka nákladného auta sa vykonáva na hranici pozemku, pričom tovar nie je doručovaný až na konečné miesto výstavby!


Vašu objednávku nie je možné doručiť v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak nie sú splnené predpoklady na vjazd a výjazd nákladného auta, vrátane možnosti zastavenia a vykládky.
  • V úzkych obytných zónach so zaparkovanými autami a ostrými zákrutami.
  • Ak vzdialenosť prevzatia zásielky pomocou paletového vozíka od posledného miesta zastavenia a možnosti vykládky nákladného auta k adrese dodania činí viac ako cca. 100 m.
  • Ak nie je príjazdová cesta pre paletový vozík širšia aspoň o 50 cm ako tovar.
  • Ak je príjazd z hľadiska dopravných pravidiel, resp. pre návesovú/prívesovú súpravu zakázaný.
  • Ak vodič nemôže vykonať vykládku bezpečne, pretože ide o frekventovanú či hlavnú cestu s veľkým počtom zákrut.
Keďže je vodič nákladného auta zodpovedný za dodanie, resp. príjazd, konečné rozhodnutie o doručení tovaru prislúcha výlučne jemu.