Otázky k bezpečnosti

V súčasnosti bohužiaľ dochádza ku zneužívaniu názvu "HORNBACH". V obehu sú emaily, ktoré nepochádzajú od spoločnosti HORNBACH, a ktoré obsahujú sfalšované adresy odosielateľa, tieto správy sú posielané užívateľom emailu. Pritom ide o pokus o podvod.

Varovanie: Uvedené emaily ihneď vymažte, nikdy neklikajte na odkazy, ktoré sú uvedené v týchto emailoch a nikdy neotvárajte žiadne prílohy!

Uvedené podvodné emaily vás v súčasnosti vyzývajú

  • k bankovému prevodu formou upomienky alebo
  • k otvoreniu odkazu/prílohy/súboru, kde by ste mali obdržať informácie k zrealizovanej objednávke (aj keď ste možno žiadnu objednávku neurobili). Po otvorení odkazu/prílohy/súboru môže byť váš počítač infikovaný škodlivým softvérom (trójsky kôň, vírus).

TIPY:
Existuje niekoľko bodov, ktorým by ste mali venovať pozornosť, aby ste lepšie rozpoznali podvodný/sfalšovaný email:

Podľa čoho rozpoznám podvodný/sfalšovaný e-mail?

1.
Porovnajte meno alebo názov odosielateľa s emailovou adresou odosielateľa. Keďže nesúhlasia, je to prvá známka toho, že email nie je v poriadku. Taktiež ak emailová adresa odosielateľa neknončí koncovkou @hornbach.com/sk/de, môžete predpokladať, že bol email odoslaný kriminálne, pretože emailová adresa odosielateľa neudáva napriek názvu HORNBACH žiadny konkrétny záchytný bod potvrdzujúci pravosť emailu, pretože emailovú adresu je možné skopírovať.

2.
Všímajte si pravopisné chyby, písanie veľkých a malých písmen, interpunkciu a gramatiku. Takéto podvodné/sfalšované emaily väčšinou obsahujú veľký počet chýb.

3.
Firemná adresa a DIČ: V súčasnosti býva v týchto prípadoch ako sídlo spoločnosti HORNBACH uvedené niečo ako "Ansbach" alebo "Attendorn". Aj tu vás môže porovnanie ochrániť: naša správna adresa nie je žiadne tajomstvo. Nájdete ju rýchlo na našej domovskej stránke.

4.
Chybné telefónne čísla servisu: telefónne čísla, ktoré sú uvedené v súčasných podvodných emailoch sú vymyslené. Oficiálna servisná linka alebo tiež telefónne čísla našich predajní HORNBACH nájdete taktiež jednoducho na našej domovskej stránke.

5.
Venujte pozornosť osloveniu. Podvodné/sfalšované emaily väčšinou prinajmenšom neobsahujú priame oslovenie, ale používajú všeobecné formulácie pozdravu, napríklad "Vážený zákazník", a pod.

6.
Je možné, že vás v takomto emaile žiadajú o kliknutie na odkaz alebo tlačidlo v emaile, ktoré vás potom presmeruje na podvodné webové stránky. Preto vždy pomocou URL adresy skontrolujte, kam odkaz vedie ešte predtým ako naň kliknete.

7.
Na prihlásenie do internetového obchodu HORNBACH pre istotu otvorte ďalšie okno prehliadača a ručne zadajte adresu https://www.hornbach.sk. Počas prihlasovania do vášho zákazníckeho účtu venujte pozornosť v poli adresy stránky v prehliadači časti "https" na začiatku URL adresy. Písmeno "s" znamená, že je vaše prihlasovanie zabezpečené. Ak by pred adresou URL www.hornbach.sk nebolo "https", neuvádzajte žiadne osobné údaje. Ďalej venujte pozornosť tomu, aby bol na začiatku adresného riadka prehliadača zobrazený symbol zámky alebo aby bola na dolnom okraji okna prehliadača, a aby nebola vo vnútri vlastného okna s obsahom stránky.

8.
Nikomu nezadávajte svoje heslo: HORNBACH sa vás nikdy nebude pýtať na heslo! Vyberte si bezpečné heslo: v hesle skombinujte veľké a malé písmená, čísla a špeciálne znaky. Vaše heslo v HORNBACHu môžete kedykoľvek zmeniť vo vašom zákazníckom účte.

9.
Pokiaľ je to možné, nechajte si emaily zobraziť radšej v textovom formáte než vo formáte html. Emaily tak síce nie sú pestré, resp. graficky originálne, ale môžete sa tak chrániť pred chybami v kóde html a aktívnymi infekčnými obsahmi.

10.
V emailoch, ktoré ste dostali bez vyzvania, nikdy neklikajte na odkazy/prílohy/súbory. Tieto odkazy často vedú na infikované webové stránky a môžu nainfikovať váš počítač škodlivým softvérom. Spustiteľné programové súbory s koncovkami .exe, .bat, .com alebo .vbs považujte za obzvlášť podozrivé.

Vždy sa usilujeme o to, aby sme zabezpečili vaše nakupovanie v internetovom obchode HORNBACH dodržiavaním najvyšších bezpečnostných opatrení!

V prípade ďalších otázok vám radi pomôžeme. Pošlite nám prípadne email na adresu onlineshop@hornbach.sk.