0 Nákupný zoznam 0 Košík
Hornbach Bratislava - Ružinov Otváracia doba
Galvaniho 9
821 04 Bratislava – Ružinov

servis-bratislavaruzinov@hornbach.com
+421 248 709 - 000
po - pi: 7:00 - 21:00 hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 hod.
Túto informáciu ste si vytlačili dňa 3. 12. 2022 o 13:38. Upozorňujeme, že ceny na svetových trhoch a krátkodobé reakcie môžu ceny kedykoľvek zmeniť a tak sa môžu líšiť od cien vo Vašom výtlačku. Ďakujeme za pochopenie.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Podmienky výmeny a vrátenia tovaru zakúpeného v predajni spoločnosti HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35 838 949, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26847/B (ďalej len „HORNBACH“) upravujú podmienky výmeny a vrátenia tovaru kúpeného zákazníkmi v kamenných predajniach (prevádzkarňach) spoločnosti HORNBACH na území Slovenskej republiky (ďalej len „kamenné predajne“).Tieto Podmienky výmeny a vrátenia tovaru sa nevzťahujú na:

 • kúpu a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou HORNBACH cez internetovú stránku https://www.hornbach.sk/ (ďalej len „internetový obchod“). Právo na vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod poskytované spoločnosťou HORNBACH sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti HORNBACH pre internetový obchod, ktoré sú dostupné na internetovej stránke https://www.hornbach.sk;
 • kúpu a predaj tovaru na objednávku a/alebo na zákazku zákazníka, podmienky dopravy a montážneho servisu (zameranie a montáž), predmetom ktorých sú osobitné požiadavky zákazníka zaznamenané na osobitnej zákazke podľa jeho/jej špecifikovaného množstva, rozmerov, farby, prevedenia a kvality. Pravidlá výmeny a vrátenia tovaru pri kúpe na zákazku sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti HORNBACH, ktoré sú uvedené priamo na zákazke.

2. Výmena a vrátenie tovaru

Spoločnosť HORNBACH ponúka každému zákazníkovi právo na výmenu alebo vrátenie tovaru zakúpeného v kamennej predajni za nasledovných podmienok:

 • tovar možno vymeniť alebo vrátiť do 28 dní / 4 týždňov odo dňa jeho zakúpenia v kamennej predajni;
 • tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, čistý, spĺňajúci hygienické štandardy, schopného ďalšieho predaja bez toho, aby bola znížená hodnota takéhoto tovaru;
 • tovar musí byť vrátený kompletný v pôvodnom stave, neporušený, zabalený v pôvodnom originálnom balení vrátane pôvodného príslušenstva;
 • zákazník musí použít originál dokladu o kúpe tovaru, alebo preukázať svoj nákup prostredníctvom elektronického dokladu o kúpe ( E-účtenky ).

Právo na výmenu alebo vrátenie tovaru sa nevzťahuje na:

 • sezónny tovar, zlacnený tovar,
 • tovar so zvláštnym vyhotovením a tovar vyrobený alebo upravený na mieru alebo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka (napr. tovar zhotovený na požadované špecifické rozmery, tovar rezaný na mieru, koberce na m2, zvláštne objednávky tovaru),
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
 • rastliny, živé zvieratá, periodické tlače (napr. časopisy), knihy, audiovizuálne nosiče,
 • potraviny, krmivá, farby, laky a nátery,
 • tovary, ktorých akosť, charakteristické znaky, spoľahlivosť, môžu byť nesprávnym skladovaním, prepravou alebo manipuláciou zákazníka narušené, tovary, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zníženiu akosti alebo znehodnoteniu, ako aj tovary, ktoré podliehajú prísnym podmienkam a pravidlám skladovania.

Vratné zálohované palety môže zákazník vrátiť do 6 mesiacov odo dňa ich zakúpenia, po predložení originálu dokladu o kúpe.

Tovar možno vymeniť alebo vrátiť v ktorejkoľvek kamennej predajni spoločnosti HORNBACH.

V prípade vrátenia tovaru, príp. paliet, spoločnosť HORNBACH vráti zákazníkovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil zákazník pri platbe za tovar (platba kartou, hotovosť, prípadne vrátenie peňazí na bankový účet), pokiaľ sa zákazník a spoločnosť HORNBACH nedohodnú inak.

Vrátenie alebo výmena tovaru s použitím e-účtenky ako potvrdenie o kúpe tohto tovaru je možné iba v predajni, v ktorej bol nákup tovaru zrealizovaný.

3. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť HORNBACH má právo odmietnuť výmenu alebo vrátenie tovaru, ak nie sú splnené podmienky a predpoklady stanovené v týchto Podmienkach výmeny a vrátenia tovaru.

Využitím práva na výmenu alebo vrátenie tovaru nie sú dotknuté ďalšie práva zákazníka, ako napríklad práva z vadného plnenia alebo práva na odstúpenie od zmluvy.

Tieto Podmienky výmeny a vrátenia tovaru sú umiestnené v kamenných predajniach spoločnosti HORNBACH a na internetovej stránke spoločnosti HORNBACH, dostupného na internetovej stránke www.hornbach.sk.

Ak sa jedna alebo viac častí týchto Podmienok výmeny a vrátenia tovaru stane z akýchkoľvek dôvodov právne neúčinnou, nie sú tým dotknuté zostávajúce časti týchto Podmienok výmeny a vrátenia tovaru.

Tieto Podmienky výmeny a vrátenia tovaru nadobúdajú účinnosť dňom 6. 10. 2021.

hore
HORNBACH