Záruka za akosť

Tento výrobok značky Avital bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality. Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje podľa nižšie uvedených ustanovení záruku za akosť na kvalitu ručných spŕch, sprchových hlavíc a sprchových sád značky Avital.

Záručná doba je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové vady sprchových ružíc. Táto záruka platí iba pri použití výrobku na území členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia,
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania,
  • neodbornej alebo nedostatočnej údržby alebo čistenia,
  • násilného alebo zámerného poškodenia,
  • používania neoriginálnych náhradných dielov
  • neodborného používania chemikálií

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, napr. tesnení, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka taktiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody alebo následné škody.

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje záruka, poskytovateľ záruky výrobok na svoje náklady opraví alebo ho vymení. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok.

Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiu predajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránke www.hornbach.sk.

Alebo sa prostredníctvom nasledovnej mailovej adresy skontaktujte s poskytovateľom záruky, aby ste s ním dohodli zaslanie resp. vyzdvihnutie chybného výrobku: servis@hornbach.sk.

Záruka môže byť uplatnená iba po predložení originálneho pokladničného dokladu alebo originálnej faktúry.

Vaše zákonné práva zo zodpovednosti za chyby podľa príslušných právnych predpisov nie sú touto zárukou nijako obmedzené.