0 Nákupný zoznam 0 Košík
Hornbach Bratislava - Ružinov Otváracia doba
Galvaniho 9
821 04 Bratislava – Ružinov

servis-bratislavaruzinov@hornbach.com
+421 248 709 - 000
po - pi: 7:00 - 21:00 Hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 Hod.
20.01. Inventúra 7:00 - 20:00 Hod.
Túto informáciu ste si vytlačili dňa 20. 1. 2022 o 9:55. Upozorňujeme, že ceny na svetových trhoch a krátkodobé reakcie môžu ceny kedykoľvek zmeniť a tak sa môžu líšiť od cien vo Vašom výtlačku. Ďakujeme za pochopenie.
Poradenstvo

for_q 10 rokov

Doba čítania: 3 min.
Záruka for q

Tu sa dozviete viac o podmienkach desaťročnej záruky na záhradné náradie, záhradnú techniku, zavlažovacie systémy a čerpadlá značky for_q.

Záručné podmienky

Tento výrobok značky for_q bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality. Spoločnosť HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky), poskytuje podľa nižšie uvedených ustano-vení záruku na kvalitu záhradného a lesníckeho náradia, strojov, hadíc, čerpadiel a zavlažovacích počítačov for_q; záhradného a lesníckeho náradia a hadíc for_q profiline, ako aj akumulátorov for_q.

1. Záručná doba

Záručná doba na záhradné a lesnícke náradie, stroje, hadice, čerpadlá a zavlažovacie počítače for_q je 10 rokov.

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Záručná doba začína plynúť od dátumu zakúpenia tovaru. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu zakúpenia tovaru.

2. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové vady. Záruka platí iba v tej krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania
  • neodbornej alebo nedostatočnej údržby alebo čistenia
  • násilného pôsobenia
  • použitia neoriginálnych náhradných dielov
  • neodborného používania chemikálií, elektrických alebo elektro-nických vplyvov
  • zmien na výrobku spôsobených poveternostnými vplyvmi a pria-mym slnečným žiarením
  • komerčného využívania alebo prenajímania tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na malé časti zavlažovacích systémov a na rukavice. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, ktoré sú spôsobené normálnym opotrebením. Záruka taktiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody alebo následné škody.

3. Plnenie záruky

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazený výrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o nárok na uplatnenie záruky, poskytovateľ záruky vymení alebo opraví tovar na vlastné náklady. Výber plnenia záruky (oprava alebo výmena) je na uvážení poskytovateľa záruky. V prípade, ak sa výrobok v momente uplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebo jeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky. Počas opravy nevzniká nárok na náhradný diel.

Plnenia zo záruky (oprava alebo výmena) záručnú dobu nepredlžujú. Plnením zo záruky nevzniká nová záruka.

4. Uplatnenie záruky

V prípade uplatnenia záruky sa prosím obráťte na vašu najbližšiu predajňu HORNBACH.

Tú nájdete na www.hornbach.sk. Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky na nasledujúcej e-mailovej adrese: onlineshop@hornbach.sk alebo využite náš Kontaktný formulár.

Záruku je možné uplatniť len po predložení originálu pokladničného účtu alebo originálu faktúry alebo elektronického dokladu zo zákaz-níckeho účtu.

5. Zákonné práva

Práva vyplývajúce z tejto záruky dopĺňajú zákonné práva v prípade záručných chýb a zodpovednosti za tovar, ktoré si môžete uplatniť bezplatne. Zákonné práva nie sú touto zárukou dotknuté.

Tu sa dozviete viac informácií o náradí a záhradnej technike značky for_q.

hore
HORNBACH