Záruka za kvalitu

Produkty značky for_q sú vyrábané pomocou tých najmodernejších výrobných metód a podliehajú neustálej prísnej kontrole kvality. HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim ručí podľa nasledujúcich ustanovení za kvalitu výrobkov for_q.

Záručná doba na sekery a hadice for_q profi_line trvá 30 rokov.

Začína plynúť od dátumu zakúpenia tovaru. Na potvrdenie dátumu zakúpenia, si prosím, uschovajte originál pokladničného dokladu či originál faktúry.

Záruka na záhradné náradie sa vzťahuje výhradne na výrobné závady či vady materiálu. Záruka platí iba v prípade používania výrobku na súkromné účely. Táto záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli následkom:

  • neodborne vykonanej montáže,
  • nesprávneho zaobchádzania,
  • zámerného poškodenia,
  • použitia neoriginálnych náhradných dielov,
  • zmien na výrobku v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov a priameho slnečného žiarenia,
  • pôsobenia chemických vplyvov odporujúcich týmto ustanoveniam,
  • komerčného využitia a prenájmu výrobku.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie rýchlo sa opotrebujúcich súčastí, ktoré sú spôsobené bežným opotrebením. Táto záruka sa v záručnom prípade nevzťahuje na sprievodné poškodenie či následné poškodenie, ani na prípadné náklady na inštaláciu alebo demontáž.

V rámci záručnej doby môže poskytovateľ záruky preskúšať príslušný vadný výrobok, aby sa zistilo, či ide o záručný prípad. Ak skutočne ide o záručný prípad, poskytovateľ záruky výrobok opraví alebo vymení na svoje vlastné náklady.

V prípade, že daný výrobok v čase záručného prípadu nie je už možné dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť poškodený výrobok za produkt podobný poškodenému výrobku. Vymenený výrobok či jeho súčasť prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručné plnenie (oprava či výmena) nepredlžuje záručnú dobu. Záručným plnením taktiež nevzniká nárok na novú záruku.

V prípade uplatnenia záruky sa prosím obráťte na vašu najbližšiu predajňu HORNBACH.

Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky na nasledujúcej emailovej adrese a oznámte vaše požiadavky ohľadom zaslania, vyzdvihnutia či odborného posúdenia vadného tovaru: onlineshop@hornbach.sk alebo využite náš Kontaktný formulár.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia orignálu pokladničného dokladu či originálu faktúry.

Vaše zo zákona vyplývajúce práva ručenia a záruky na výrobok nie sú touto zárukou obmedzované.

Tu sa dozviete viac informácií o náradí a záhradnej technike značky for_q.