Záruky RAVAK

Ravak vytvárá inšpiratívne kúpeľne premyslené do posledného detailu. Pod touto značkou nájdete komplexné riešenie moderných kúpeľní v podobe ucelených konceptov.

RAVAK Slovakia spol. s r.o. so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava (ďalej už len poskytovateľ záruky) ručí podľa nasledujúcich ustanovení za kvalitu značky Ravak.

Doživotnú záruku na vaňu poskytne firma RAVAK tomu kupujúcemu, ktorý vaňu kúpi a riadne zaplatí v období od 01.06.2020 do 31.12.2021.

V rámci tejto doživotnej záruky bude kupujúcemu vaňa opravená, alebo v prípade výskytu neopraviteľnej vady vymenená, a to po celú dobu života kupujúceho, bez ohľadu na počet uplatnených nárokov na odstránenie vady počas platnosti Doživotnej záruky.

Kupujúcim, ktorý si môže uplatniť Doživotnú záruku na výrobok, môže byť iba fyzická osoba. Doživotná záruka trvá po dobu života kupujúceho. Doživotná záruka zaniká zmenou vlastníctva kúpeného výrobku z kupujúceho na tretiu osobu.

V prípade, že výrobok, na ktorý si kupujúci uplatňuje Doživotnú záruku, už výrobca prestal vyrábať, bude po dohode s kupujúcim výrobok vymenený za výrobok, ktorý sa najviac zhoduje s kúpenou vaňou. Cenový rozdiel vzniknutý v prípade, že nový-vymenený výrobok je drahší ako výrobok pôvodný, na ktorý sa Doživotná záruka vzťahuje, hradí kupujúci.

Prípadné dodatočné náklady spojené s inštaláciou nového výrobku hradí kupujúci. Za dodatočné náklady spojené s inštaláciou sú považované najmä náklady na dopravu, inštalačný materiál a prácu servisných technikov spoločnosti RAVAK.

Náklady na prípadné stavebné a murárske práce hradí kupujúci.

Doživotnú záruku na výrobok kupujúci uplatní v spoločnosti RAVAK Slovakia spol. s r.o. so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava.

Doživotná záruka začína trvať odo dňa zaregistrovania zakúpenej vane kupujúcim na internetových stránkách spoločnosti RAVAK Slovakia spol. s r.o. (pokiaľ bude registrácia prevedená do 60 dní od kúpy výrobku).

Doživotná záruka na akrylátové vane RAVAK sa vzťahuje iba na:

 • kupujúcich, ktorí kúpu vane zaregistrovali na internetových stránkách spoločnosti RAVAK Slovakia spol. s r.o.
 • nové (nepoužité) vane zakúpené na e-shopu alebo na kamennej predajni Hornbach
 • na vaňu bez ďalšieho príslušenstva, ako napríklad vaňové odtokové komplety, panely, podpora vane, ...
 • vane montované podľa inštrukcií uvedených v montážnom návode RAVAK
 • vane inštalované na originálnej podpore RAVAK
 • vane udržiavané a čistené spôsobom doporučeným výrobcom uvedené v montážnom návode, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom
 • vady materiálu a výrobnej vady

Doživotná záruka na akrylátové vane RAVAK sa nevzťahuje na:

 • vady vzniknuté neodbornou inštaláciou výrobku (inštalácia vykonaná v rozpore s pokynmi uvedenými v montážnom návode a stavebnej pripravenosti)
 • vady vzniknuté nesprávnym používaním výrobku alebo jeho nesprávnou údržbou, ako napríklad kúpanie zvierat
 • opotrebovania výrobku vzniknuté jeho obvyklým užívaním
 • mechanické poškodenia výrobku
 • opravy výrobku prebrusovaním alebo tmelením nad rámec Doživotnej záruky
 • vady vzniknuté v dôsledku vyššej moci (napr. požiar, zemetrasenie a iné živelné pohromy)
 • vady vzniknuté užívaním výrobku mimo priestoru kúpeľne v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach (napr. v exteriéri a pod.)
 • výrobky kúpené vo výpredaji RAVAK

Ak zákazník nesplní všetky podmienky (uvedené vyššie) na poskytnutie Doživotnej záruky, je kupujúcemu poskytovaná predĺžená záruka resp. štandardná zákonná lehota definovaná v záručnom liste.