Záruka za kvalitu

Produkty značky Tenneker sú vyrábané pomocou tých najmodernejších výrobných metód a podliehajú neustálej prísnej kontrole kvality. HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim / Germany (ďalej už len poskytovateľ záruky) ručí podľa nasledujúcich ustanovení za kvalitu grilov na drevené uhlie a plynových grilov Tenneker.

Záručná doba trvá 10 rokov.

Začína plynúť od dátumu zakúpenia. Na potvrdenie dátumu zakúpenia si prosím uschovajte originál pokladničného dokladu či originál faktúry.

Záruka sa vzťahuje výhradne na výrobné závady či vady materiálu a tiež na hrdzavenie poklopu a ohniska. Táto záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli následkom:

  • neodborne vykonanej montáže či pripojenia,
  • neodborného zaobchádzania,
  • nedostatočnej údržby,
  • násilného pôsobenia,
  • použitia neoriginálnych náhradných dielov,
  • pôsobenia chemických, elektrických či elektronických vplyvov odporujúcich týmto ustanoveniam.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie rýchlo sa opotrebujúcich súčastí, ktoré sú spôsobené bežným opotrebením. Táto záruka sa rovnako nevzťahuje na sprievodné poškodenie či následné poškodenie.

V rámci záručnej doby môže poskytovateľ záruky preskúšať príslušný vadný výrobok, aby sa zistilo, či ide o záručný prípad. Ak skutočne ide o záručný prípad, poskytovateľ záruky výrobok opraví alebo vymení na svoje vlastné náklady.

V prípade, že daný výrobok v čase záručného prípadu nie je už možné dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený vymeniť poškodený výrobok za produkt podobný poškodenému výrobku. Vymenený výrobok či jeho súčasť prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky.

Záručné plnenie (oprava či výmena) nepredlžuje záručnú dobu. Záručným plnením taktiež nevzniká nárok na novú záruku.

V prípade uplatnenia záruky sa prosím obráťte na vašu najbližšiu predajňu HORNBACH.

Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky na nasledujúcej emailovej adrese a oznámte vaše požiadavky ohľadom zaslania, vyzdvihnutia či odborného posúdenia vadného tovaru: onlineshop@hornbach.sk alebo využite náš Kontaktný formulár.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia orignálu pokladničného dokladu či originálu faktúry.

Vaše zo zákona vyplývajúce práva ručenia a záruky na výrobok nie sú touto zárukou obmedzované.