0 Nákupný zoznam 0 Košík
Hornbach Bratislava - Ružinov Otváracia doba
Galvaniho 9
821 04 Bratislava – Ružinov

servis-bratislavaruzinov@hornbach.com
+421 248 709 - 000
po - pi: 7:00 - 21:00 Hod.
so - ne: 8:00 - 21:00 Hod.
20.01. Inventúra 7:00 - 20:00 Hod.
Túto informáciu ste si vytlačili dňa 20. 1. 2022 o 10:12. Upozorňujeme, že ceny na svetových trhoch a krátkodobé reakcie môžu ceny kedykoľvek zmeniť a tak sa môžu líšiť od cien vo Vašom výtlačku. Ďakujeme za pochopenie.
Poradenstvo

Veporit.

Doba čítania: 4 min.
Veporit DieMarke

Prečítajte si informácie o záruke za akosť na kvalitu a záruke na dokúpenie rýchlo opotrebiteľných dielov predstenových prvkov značky Veporit.

Záruka za akosť

Tento výrobok značky veporit bol vyrobený najmodernejšími výrobnými metódami a podlieha neustálej prísnej kontrole kvality.Spoločnosť HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava (ďalej len poskytovateľ záruky) poskytujezáruku kvality a záruku dostupnosti predstenových prvkov veporit. podľa nižšie uvedených ustanovení.

1. Záručná doba

Záručná doba predstavuje 30 rokov. Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Prosím, starostlivo uschovajte originálny pokladničný blok alebo originálnu faktúru na účely preukázania dátumu kúpy.

2. Rozsah záruky

a. záruka kvality

Záruka kvality sa vzťahuje výlučne na výrobné a materiálové chybyrámov a nádrží predstenových prvkov v čase dodania. Záruka platí ibav tej krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté následkom:

  • nesprávnej montáže alebo zapojenia
  • neodbornej manipulácie alebo neodborného používania
  • násilného alebo zámerného poškodenia
  • poškodenia pri preprave, skladovaní alebo pri montáži

Záruka kvality sa ďalej nevzťahuje na poškodenia amortizovaných dielov, ktoré sú spôsobené bežným opotrebením. Záruka tiež nezahŕňa nárok na sprievodné škody ani na prípadné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

b. záruka na dokupovanie náhradných dielov

Poskytovateľ záruky ručí za to, že zákazník, ktorý si kúpi predstenové prvky značky veporit, si môže u poskytovateľa záruky v časovom úseku 30 rokov od zakúpenia príslušného predstenového prvku dokúpiť kompatibilné, resp. vhodné náhradné diele pre rýchlo opotrebovateľné súčasti predstenových prvkov.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na pôvodné či následné poškodenie či možné náklady na montáž a demontáž v prípade uplatnenia záruky.

3. Plnenia zo záruky

a. záruka kvality

Počas záručnej doby prekontroluje poskytovateľ záruky pokazenývýrobok, aby zistil, či sa naň vzťahuje záruka. Ak ide o prípad na ktorý savzťahuje záruka, poskytovateľ záruky opraví výrobok na svoje nákladyalebo ho na svoje náklady vymení. V prípade, ak sa výrobok v momenteuplatnenia záruky už nedodáva, je poskytovateľ záruky oprávnenývymeniť výrobok za iný podobný výrobok. Vymenený výrobok alebojeho časti prechádzajú do vlastníctva poskytovateľa záruky. Záručnéplnenie nepredlžuje dobu záruky kvality. Plnením zo záruky nevznikánová záruka. Ak sa nárok na záruku po preverení ukáže ako zjavneneoprávnený, poskytovateľ záruky je oprávnený vyúčtovať vzniknuténáklady predkladateľovi nárokov.

b. záruka na dokupovanie náhradných dielov

Po dobu trvania záručnej doby bude mať poskytovateľ zárukykompatibilné, resp. vhodné náhradné diely na predaj za príslušnútrhovú cenu. Ak v čase záručného prípadu nie je možné náhradnýdiel dodať, je poskytovateľ záruky oprávnený ponúknuť rovnocennýnáhradný diel na zakúpenie za príslušnú trhovú cenu. Uplatneniezáruky na dokupovanie náhradných dielov nepredlžuje dobu trvaniazáruky. Uplatnením záruky ani nevzniká nárok na novú záručnú lehotu.

4. Uplatnenie záruky

V prípade uplatňovania záruky sa, prosím, obráťte na najbližšiupredajňu HORNBACH. Ich zoznam je uvedený na stránkewww.hornbach.sk. Alebo kontaktujte poskytovateľa záruky nanasledujúcej e-mailovej adrese, aby ste sa s ním dohodli na zaslaní,vyzdvihnutí, resp. posúdení chybného výrobku:onlineshop@hornbach.sk. Záruku je možné uplatniť len popredložení originálu pokladničného účtu alebo originálu faktúry aleboelektronického dokladu zo zákazníckeho účtu.

5. Zákonné práva

Práva vyplývajúce z tejto záruky dopĺňajú zákonné práva v prípadezáručných chýb a zodpovednosti za tovar, ktoré si môžete uplatniťbezplatne. Zákonné práva nie sú touto zárukou dotknuté.

hore
HORNBACH