Víťazi v jednotlivých kategóriách boli určení na základe výsledkov prieskumu spoločnosti GfK Czech.