Aj tento rok sa výber najlepších značiek uskutočnil v troch fázach, ktoré sú kombináciou obchodných výsledkov, hodnotenia samotných zákazníkov a členov poroty Brand Council, ktorú tvoria odborníci v oblastiach biznisu, brandingu a marketingu.