Návod

Ako izolovať šikmú strechu

Doba čítania: 2 min.
Ako izolovať šikmú strechu

Izolácia šikmej strechy sa ponúka obzvlášť pri výstavbe. Aj keď neplánujete túto časť domu využívať na bývanie, izolácia má zmysel: môžete menej kúriť a chránite životné prostredie i svoju peňaženku. Pri novostavbách je zateplenie dokonca zákonne predpísané vyhláškou o tepelnej izolácii.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

01

Rozbaľte izolačnú plsť na podlahe. Potom zmerajte prvé krokvové pole.

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu
02

Odrežte prvý pás izolačnej plsti v šírke krokvy s prídavkom 1 cm. Pri rezaní použite pomocnú dosku, izolačný materiál stlačte a pozdĺž hrany dosky ho odrežte špeciálnym nožom. Dobrou pomôckou sú značky.

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu
03

Odrezaný pás miernym tlakom pritlačte medzi krokvy. Dbajte na vzájomné škárotesné napájanie jednotlivých pásov. Tento postup opakujte až do ukončenia izolácie všetkých krokiev.

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu
04

Ak nie sú krokvy dostatočne hlboké, aby bolo možné zasunúť medzi ne izoláciu v celej jej hrúbke, naskrutkujte na krokvy prídavné laty. Tým si rýchlo zaistíte potrebné miesto.

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu
05

Ak sú krokvy kompletne izolované, prikryte celú plochu zhora nadol aj naprieč parotesnou fóliou.

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu
06

Pruhy fólie pripevnite na krokvy sponkovačom v intervaloch po cca 10cm. Parotesná fólia musí zostať mierne previsnutá, cca 3cm na každé krokvové pole. Pri sponkovaní nezabudnite na presah fólie 10-15 cm.

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu
07

Fóliové pruhy spojte obojstrannou lepiacou páskou. Lepiacu pásku nalepte na spodnú fóliu v oblasti presahu, odstráňte ochranný papier a pritlačte na hornú fóliu.

Aj na stenách, stĺpoch atď. musí byť všetko utesnené. Za tým účelom prilepte na stenu tesniacu pásku. Presahujúcu fóliu pretiahnite prítlačnou latkou cez túto pásku a pevne ju pritlačte.

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu
08

Teraz priskrutkujte aku skrutkovačom prítlačnú latku spolu s fóliou a tesniacou páskou k štítovej stene.

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu
09

Odrežte presahujúcu fóliu (netrhajte ju!). Pri všetkých ostatných spojoch postupujte rovnako. Skontrolujte, či je všetko skutočne odolné proti vetru. A práca je hotová!

Ako izolovať šikmú strechu
Ako izolovať šikmú strechu