Návod

Ako nalepiť vinylovú podlahu

Doba čítania: 10 min.

Vinylové lamely sa nalepujú ľahko a rýchlo. Poradíme vám, ako si dobre pripraviť podklad alebo ako nalepiť vinylové lamely aj na problematických miestach. Podľa nášho video návodu z projektovej dielne HORNBACH zvládnete nalepiť vinylovú podlahu úplne sami!

Na tento projekt budete potrebovať

Príprava podkladu

 • Kladenie na nový podklad
  Odstráňte nerovnosti pomocou vhodného tmelu/nivelačnej hmoty. Starostlivo obrúste podlahu, hrúbka vrstvy musí byť aspoň 2 mm. Vysajte prach a naneste základný náter na prípravu na lepenie.
 • Kladenie na PVC podlahovú krytinu
  Priamu pokládku na PVC podlahovú krytinu (bez penového / textilného chrbta) môžete vykonať iba v prípade, ak je krytina pevne spojená s podkladom. Preveďte hĺbkové vyčistenie / odmastenie krytiny. Následne neutralizujte čistou vodou predtým, než nanesiete základný náter.
 • Kladenie na linoleum, kaučuk, laminát, podlahový koberec
  Priamu pokládku nemožno vykonať. Odstráňte starú krytinu. U cementových podkladov odstráňte zaschnuté vrstvy lepidla. Nepravidelnosti vyrovnajte pomocou tmelu / nivelačnej hmoty. Starostlivo obrúste podlahu, hrúbka vrstvy musí byť aspoň 2 mm. Vysajte prach a naneste základný náter na prípravu na lepenie.
 • Kladenie na drevenú podlahu
  Priamu pokládku môžete vykonať v prípade, že je drevená podlaha pevná, rovná a bez škár. Podlahovú krytinu musíte odmastiť. Následne plochu neutralizujte čistou vodou predtým, než nanesiete základný náter. Poprípade môžete na starú krytinu položiť, za účelom prípravy podkladu, tiež drevotrieskové dosky (nie OSB dosky), ktoré sú aklimatizované na podmienky v miestnosti. Dosky položte voľne plávajúcim spôsobom a spojte ich podľa pokynov od výrobcu. Škáry medzi doskami vyplňte vhodným škárovacím tmelom. Na prípravu na lepenie naneste základný náter.
 • Kladenie na keramickú dlažbu
  Pokládku na existujúcu keramickú dlažbu môžete vykonať iba v prípade, ak je vyrovnaná tmelom, resp. je uhladená. Následne vysajte prach a naneste základný náter na prípravu na lepenie.

Odstránenie starej krytiny

01

Najprv odstráňte starú soklovú lištu. Ak je soklová lišta nalepená, môže dôjsť k odtrhnutiu farby alebo tapety nad lištou. Tomu zabránite tak, že tapetu, resp. farbu nad soklovou lištou, narežete nožom na koberce.

Na odstránenie starej soklovej lišty použite stabilnú špachtľu alebo dláto. Po odstránení lišty vytiahnite klince, inak by sa mohol niekto poraniť. Ďalej odstráňte prechodové lišty pri dverách - tie si ale ponechajte, pretože ich budete môcť opäť použiť.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
02

Starý koberec nie je vhodný ako podklad pre novú krytinu a je nutné ho odstrániť. Narežte ho pomocou noža na koberce na úzke prúžky. Potom ho môžete stiahnuť. Čím užšie prúžky budú, tým ľahšie pôjdu stiahnuť.

Pri veľkých plochách sa oplatí si pre odstránenie starého koberca vypožičať stripovacie zariadenie na koberce. Narežte pásy koberca na šírku pomocou stripovacej čepele na tenké prúžky. Potom veďte ostrú čepeľ prístroja voľne pod starým kobercom a oddeľte ho od podlahy.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu

Príprava podlahy

03

Teraz sa odstránia zvyšky lepidla starého koberca. U malej plochy to ešte ide pomocou špachtle alebo dláta, u väčších plôch sú potrebné prístroje. Buď vezmete excentrickú brúsku pre ručné použitie, alebo si môžete prenajať tanierovú brúsku.

Brúsny prach a všetky uvoľnené časti je nutné dôkladne odstrániť. Dvere, ktoré sa otvárajú smerom do miestnosti, môžete vysadiť, aby neprekážali. Dverový rám ochráňte pomocou krepovej pásky s fóliou.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
04

Keď bude plocha hladká a čistá, rozhodne o ďalšom postupe vodováha. Nerovnosti musíte odstrániť. Pomocou nivelačnej hmoty môžete uhladiť a vyrovnať celú plochu podlahy v jednom kroku. K tomu musíte na okraje po obvode stien naniesť izolačné pásy, aby ste nezasiahli steny.

Čistá podlaha sa následne natrie základným náterom. Pre savé podlahy použite hĺbkový penetračný náter. Ten naneste na okraje pomocou štetca, u veľkých plôch valčekom. Hĺbkový penetračný náter nechajte potom zaschnúť.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
05

Rozmiešajte nivelačnú hmotu v uvedenom pomere, v čistom vedre na maltu a ideálne za použitia miešadla. Hmota musí byť hladká a bez hrudiek. Vylejte časť hmoty proti vchodovým dverám na podlahu - začnite v rohu miestnosti a pomáhajte roztekaniu hmoty hladiacou lyžicou.

Vždy dolejte ďalšiu hmotu, kým sa celá rovnomerne neroztečie po miestnosti - pracujte vždy metódou mokré na mokré. Prejdite ostnatým valčekom cez mokrú plochu, tak zamedzíte tvorbe vzduchových bublín v tmele.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
06

Vykazuje plocha po zaschnutí ešte stále nerovnosti? Potom cez tieto miesta prejdite excentrickou brúskou. A ďalej dôkladne odsajte materiál a natrite hĺbkovým penetračným náterom.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu

Kladenie plochy

07

Najprv si vypočítajte potrebné množstvo materiálu: dĺžka miestnosti krát šírka miestnosti plus 10 % na odrezky.
K tejto ploche pripočítajte výklenky na radiátory v miestnosti.

Vinylové lamely sa musia aklimatizovať v miestnosti pokládky 24 hodín pred samotným nalepením, tj. musia sa prispôsobiť lokálnej klíme.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu

Lamely odoberajte pri pokládke z niekoľkých balíkov. S nalepovaním začnite od dverí, pretože to je hlavný pohľadový smer. A aj keď nie sú steny úplne rovné, je nutné nalepiť prvý rad naozaj rovno.

Napnite značkovaciu šnúru v pravom uhle smerom od stredu miestnosti k protiľahlej stene a vyznačte si tak pomocnú čiaru.

08

Šípka na zadnej strane lamely ukazuje smer nalepenia. Musí byť vždy rovnaká. Stiahnite na prvej lamele kus fólie zo zadnej strany a položte lamelu presne pozdĺž pomocnej čiary. Potom stiahnite aj zostávajúcu fóliu a pritom pritlačte lamelu pevne k podlahe.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
09

Ihneď pokračujte ďalším radom vedľa. Tak ľahšie dodržíte rovný priebeh. Druhú lamelu nalepte aspoň o jednu tretinu v presadení oproti prvej lamele. Tým tak automaticky vznikne presadená škára.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
10

Až sa dostanete k protiľahlej strane, položte lamely s ochrannou nalepovacou fóliou v zarovnaní zo všetkých strán k naposledy položenej lamele. Prelomte ochrannú fóliu na okraji, aby neprečnievala.

Ďalšiu lamelu teraz položte ako šablónu navrch a zasuňte ju až k stene - s medzerou cca 2 mm od steny. A teraz môžete narezať strednú z troch lamiel a potom prelomiť. Táto lamela teraz dokonale zapadá do medzery. Stačí už len nalepiť.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
11

Krátky úsek lamely, ktorý zostal z posledného kroku, sa nalepí ako prvá lamela ďalšieho radu. Komplikované prírezy pri dverovom ráme alebo vo výklenkoch preneste priložením ďalšej lamely alebo pravítka na spracovávanú lamelu.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
12

Narežte jednotlivé miesta rezov iba z hornej strany a zlomte ich pozdĺž čiar. Skontrolujte, či prírez sedí. Potom najprv stiahnite fóliu na zadnej strane a nalepte prírez.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
13

Pri radiátorových rúrach preneste polohu požadovaných otvorov na lamelu a vyvŕtajte pomocou Forstnerovho vrtáka otvory pre rúrky. Pre vŕtanie položte pod lamelu podložku, napr. dosku z tvrdej peny.

Zvoľte si priemer otvoru o niečo väčší, než je priemer rúry, potom pôjde lamelu lepšie zasadiť. Narežte si mostíky medzi otvormi tak, aby sa lamela dala vyhrnúť nad rúrky.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
14

Otvory môžete narezať tiež v tvare štvorca a potom vylomiť - zvoľte výrezy ale iba tak veľké, aby ich ešte zakrývali radiátorové rozety. Potom mostíky rozdeľte a lamelu vyhrňte nad rúrky.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
15

Posledné lamely opäť preložením ľahko a rýchlo skráťte pri stene na požadovanú šírku a nalepte ich. Hotovo. A ak vám ešte ostali celé a zabalené balíky s lamelami, môžete ich vrátiť alebo - ešte lepšie - vziať si ich do zásoby pre prípad výmeny poškodených lamiel.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu

Dokončovacie práce

16

Pred priskrutkovaním soklových líšt skontrolujte, kde sú položené rozvody a rúrky. Detektor kovov vám ich ukáže.

Soklové lišty bez špeciálnych spojov - lištu môžete odrezať našikmo pomocou pokosovej píly. Taktiež pozdĺžne prírezy môžete vykonávať našikmo pomocou tohto nástroja.
Jednotlivé úseky sa priskrutkujú na stenu. Vyznačte si vonkajšie otvory na skrutky cca 5 cm od koncov. Medzi skrutkami zachovajte odstup cca 50 cm.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
17

Po vyznačení položte pod soklové lišty podložku a vyvŕtajte otvory na skrutky pomocou vrtáku do dreva vo výške stredu lišty. Lištu potom umiestnite k stene a ľahko vŕtajte do steny cez otvory pre skrutky pomocou vrtáka na kameň.

Položte lištu na stranu a na stene vyvŕtajte na vyznačených miestach otvory na hmoždinky - nastavte na vŕtačke hĺbkový doraz. Po zasadení hmoždinky môžete lišty priskrutkovať. Na záver priskrutkujte prechodovú lištu – hotovo.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu

Kladenie vinylovej podlahy na problematických miestach

18

Pri pokládke na problematických miestach, ako sú napr. radiátorové rúrky, je nutné v lamele urobiť výrezy. Tie si najprv vyznačte ceruzkou na hornú stranu lamely. Ochranný papier na zadnej strane lamely ešte nesťahujte. Pri umiestňovaní lamely dbajte na rovnaký pochôdzny smer.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
19

Po vyznačení môžete výrezy urobiť pomocou odlamovacieho noža pozdĺž oceľového pravítka alebo dorazového uholníka. Materiál kompletne neoddeľujte. Ohnite ho pozdĺž zárezu a tým vylomte výrezy.

Potom stiahnite ochranný papier a lamely zasaďte na predurčenom mieste. Prázdne miesta za radiátorovými rúrkami môžete vyplniť výrezkami. Na radiátorové rúrky môžete teraz zasadiť vykurovacie rozety.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
20

Pri dverových zárubniach je nutné lamelu vyrezať do určitého tvaru. Ideálne narezaním šablóny pre požadovaný výrez a použitím obrysovej mierky.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu
21

Tou možno tvar presne zachytiť a potom preniesť úplne jednoducho na príslušný materiál. A potom už stačí len prirezať a nalepiť.

Ako nalepiť vinylovú podlahu
Ako nalepiť vinylovú podlahu

TIPY & TRIKY

Všetok potrebný objem vinylových lamiel odporúčame nakupovať, resp. objednať vcelku a naraz. Pri opakovaných objednávkach sa môžu vyskytnúť mierne odchýlky podmienené výrobou. Pre istotu by ste mali skontrolovať, či je na všetkých balíkoch číslo rovnakej šarže - tak sa vyhnete nežiadúcim farebným rozdielom novej podlahovej krytiny.

Preprava a skladovanie vinylových lamiel

 • Preprava: Kartóny prepravujte vždy naležato, nikdy v stoji - tým zabránite deformáciám!
 • Skladovanie: Vinylové lamely neskladujte vo vlhkých, prašných miestnostiach alebo tam, kde sú teploty vyššie ako 50 stupňov.

Plánovanie vzoru pokládky

 • Pred nalepením lamiel si musíte stanoviť stredovú os miestnosti. Tá závisí od tvaru miestnosti a dizajnu vašej podlahy.
 • Začnite s pokládkou uprostred miestnosti.
 • Lamely sa pritláčajú vždy od stredu smerom k okraju miestnosti.
 • Smer pokládky sa stanovuje podľa návodu k pokládke.

Vinylová podlaha s podlahovým vykurovaním

Teplota podlahového vykurovania nesmie prekročiť 28 °C. Aspoň 4 týždne pred plánovanou pokládkou vinylovej podlahy prevádzajte zahrievanie podlahovej krytiny. Kúrenie musí byť 24 hodín pred a pri príprave podkladu a pokládke vypnuté. Po vykonaní pokládky sa podlahové vykurovanie môže opäť pomaly začať uvádzať do prevádzky.

 • Pri nalepovaní lamiel by vlhkosť vzduchu v miestnosti mala predstavovať menej ako 65 %.
 • Jednotlivé lamely odrežete ideálne pomocou papierovej šablóny.
 • Zvyšky lepidla odstráňte pomocou technického benzínu.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať