Návod

Ako namontovať kuchynský drez

Chystáte sa vymeniť starý kuchynský drez? Krok za krokom vám ukážeme, ako namontovať nový. S našim videom z projektovej dielne HORNBACH to zvládnete!

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Príprava

01

Pri montáži nového drezu dbajte na to, aby bol aspoň tak veľký ako ten starý. Vyveste dvierka pod drezom a vyprázdnite všetko, čo by vám mohlo prekážať pri práci, ušpiniť sa alebo poškodiť. Pod sifón dajte vedro alebo misu. Zatvorte rohové ventily a odskrutkujte sifón.

Uvoľnite skrutky na odtokovom ventile, vytiahnite rúrku zo stenového prípoja a nechajte vytiecť do vedra zvyškovú vodu. Teraz odskrutkujte pripojovacie hadice batérie na rohových ventiloch. Drez je pripevnený k pracovnej doske zospodu pomocou svoriek. Uvoľnite svorky skrutkovačom a drez vyberte smerom hore z výrezu.

 Ako namontovať kuchynský drez
02

Dajte drez stranou a odstráňte batériu. Tá sa dá mnohokrát ešte použiť. Ale ak sa vám už nebude páčiť, môžete namontovať novú. Pre odstránenie batérie jednoducho uvoľnite skrutky na spodnej strane a vytiahnite batériu s pripojovacími hadicami z otvoru na kohútik. Skrutkovanie sa podľa batérie líši.

 Jak namontovat kuchyňský dřez

Vyrezanie otvoru na drez

03

Položte nový kuchynský drez na výrez. Ak má zostať v pôvodnej pozícii, je nutné skrátiť deliacu priečku v skrinke pod drezom. Jedna strana drezu má prísť do výrezu - tento okraj sa označí kusom krepovej pásky.

 Ako namontovať kuchynský drez
04

Na druhú stranu na pracovnej doske nalepte krepovú pásku, aby ste mohli vyznačiť reznú líniu. Potom drez otočte, umiestnite nad výrez a priložte k ľavej lepiacej páske. Drez ešte raz vyrovnajte súbežne s doskou. A teraz môžete na pravú stranu načrtnúť okraj drezu. Drez potom dajte bokom a vyznačte reznú líniu s presadením smerom dovnútra. Ako ďaleko je nutné presadenie dovnútra vyznačiť, si zmeriate od okraja drezu.

 Ako namontovať kuchynský drez
05

Do obidvoch rohov vyvŕtajte vždy po jednom otvore, cez ktoré povediete pílový list, a v ktorých budete môcť zmeniť smer rezania.

 Ako namontovať kuchynský drez
06

A teraz môžete pomocou priamočiarej píly zväčšiť výrez v pracovnej doske. Je možné, že na ťažko prístupných miestach nebudete môcť rezať pomocou priamočiarej píly. Tu pomôže multifunkčné náradie.

 Ako namontovať kuchynský drez
07

Teraz je nutné vyrezať deliacu priečku, a to tak, aby mal drez naspodku miesto. Najprv si vyznačte potrebnú šírku - k tomu vezmite šírku drezu a ešte k nej pripočítajte na oboch stranách po jednom centimetri.

 Ako namontovať kuchynský drez
08

Pre zistenie potrebnej hĺbky výrezu musíte namontovať odtok na drez. V tomto prípade postupujte podľa príslušného návodu k drezu. Rúrky sa skrátia pomocou pílky na kov. Potom obrúste reznú hranu pomocou brúsneho papiera. Pri spájaní plastových rúr vždy naneste na spojovacie plochy trochu maziva, potom do seba pôjdu rúrky zasunúť oveľa ľahšie.

 Ako namontovať kuchynský drez
09

Až bude odtok na spodnej strane drezu namontovaný, odmerajte si výšku a preneste rozmer na priečku. Pre istotu pripočítajte ešte jeden centimeter. Vyznačte si rovné čiary, potom bude výrez vyzerať lepšie.

 Ako namontovať kuchynský drez
10

Do obidvoch rohov vyvŕtajte vždy po jednom otvore, cez ktoré povediete pílový list, a v ktorých budete môcť zmeniť smer rezania. Potom urobte rez pozdĺž vyznačenej čiary. Rezné hrany obrúste brúsnym papierom. Ešte ich uzavrite pomocou silikónu, aby boli chránené proti prenikaniu vody. Za týmto účelom silikón naneste a rozotrite ho pomocou japonskej špachtle kompletne po celej ploche. A potom ho nechajte zaschnúť.

 Ako namontovať kuchynský drez

Montáž drezu

11

Niektoré drezy majú dva otvory na kohútik, aby ich bolo možné zabudovať s ľavým či s pravým odtokom. Pre prebytočný otvor je súčasťou balenia zakrývacia krytka. Existujú ale tiež drezy bez otvoru na kohútik, u ktorych si môžete umiestnenie batérie ľubovoľne vybrať a otvor na kohútik sami vytvoriť. Za týmto účelom potrebujete dierovačku. Vyznačte si otvor, ktorý si predvŕtate pomocou vrtáku s priemerom 10 mm. Dierovadlo má hornú a spodnú časť. Spojte obe časti na vyvŕtanom otvore zhora a zospodu pomocou skrutky. A teraz môžete skrutku uťahovať pomocou otvoreného kľúča, kým plech nepraskne. A otvor je hotový.

 Ako namontovať kuchynský drez
12

Zasuňte pripojovacie hadice a nohu batérie do otvoru na kohútik, nasaďte stabilizačnú dosku a všetko dohromady napevno priskrutkujte matkou - priebežne kontrolujte správne vyrovnanie batérie, pretože sa pri uťahovaní mohla pretočiť.

 Ako namontovať kuchynský drez
13

Okraje drezu oblepte tesniacou páskou, aby sa nedostala do škáry žiadna voda.

 Ako namontovať kuchynský drez
14

Pripevnite drez do výrezu pomocou dodaných upevňovacích svoriek; ten sa nasunie po obvodovom okraji do dutiny.

 Ako namontovať kuchynský drez
15

Pre tlmenie hluku pri náraze vody sa na spodnú stranu odkvapkávacej plochy a na drez nalepia priložené tlmiace dosky.

 Ako namontovať kuchynský drez
16

Drez môžete teraz celý s batériou a upevňovacími svorkami zasadiť do výrezu. Dbajte na to, aby svorky pri zasadzovaní ukazovali smerom dolu do výrezu.

 Ako namontovať kuchynský drez
17

Teraz môžete zospodu priskrutkovať svorky k okraji výrezu: Pritom vždy napevno dotiahnite jeden pár skrutiek, ktorého svorky sú umiestnené oproti sebe - potom sa drez natiahne na pracovnú dosku rovnomerne a už sa nebude môcť posúvať.

 Ako namontovať kuchynský drez

Montáž sifónu

18

Priskrutkujte pripojovacie hadice batérie opäť k rohovým ventilom a dbajte pritom na vložené tesnenie. Najprv ručne a potom dotiahnite otvoreným kľúčom.

 Ako namontovať kuchynský drez
19

Sifón musíte upraviť tak, aby sedel k novému drezu. Rúrku z drezu musíte skrátiť na takú dĺžku, aby montážna výška sifónu sedela k stenovému prípoju. Pre požadovaný sklon leží vývod sifónu o niečo vyššie než stenový prípoj.

 Ako namontovať kuchynský drez
20

Pripojovacia rúrka je vyrobená z pružného materiálu a možno ju vďaka tomu ľahšie upraviť podľa aktuálnej montážnej situácie. V prípade potreby ju skráťte na požadovanú dĺžku. Na koniec rúrky naneste trochu maziva a zasuňte ju do stenového prípoja. Nepotrebné prípoje na sifóne uzatvorte pomocou priložených krytiek.

Ak budete pripájať umývačku, môžete tiež k sifónu pripojiť jej odtokovú rúrku. Na záver skontrolujte, či sú všetky rúrkové spoje utesnené. Za týmto účelom do drezu napustite vodu a spoje rúrok ohmatajte. Vďaka tomu tak budete môcť ľahko objaviť netesné miesta, ktoré budete môcť v prípade potreby utesniť. Potom ešte na záver odrežte prečnievajúcu časť tesniacej pásky, ktorá sa na okraji drezu vytlačila smerom von.

 Ako namontovať kuchynský drez

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať