Návod

Ako namontovať markízu na stenu

Svieti vám slnko do okien? Potrebujete viac tieňa? Namontujte si markízu. Vo video návode z projektovej dielne HORNBACH vám ukážeme, ako si môžete namontovať novú markízu na stenu. Poďme na to!

Na tento projekt budete potrebovať

Materiál

Krok za krokom

Príprava

01

Pred montážou markízy je potrebné zabezpečiť, aby bol k dispozícii vhodný podklad pre upevnenie, ako je v tomto prípade napr. železobetónový preklad. Sada pre upevnenie na betón je súčasťou dodávky markízy, iné podklady potrebujú tiež iné upevňovacie materiály. Pri montáži postupujte vždy podľa údajov od výrobcu. Dlhou rovnacou latou zistíte, či je betón rovný. Až potom sa môžete pustiť do práce.

 Ako namontovať markízu na stenu
02

Markízu položte tak, aby dlhá nosná tyč ukazovala smerom k stene a zadná strana smerom nahor. Potom zmerajte celú dĺžku markízy a preneste tento rozmer na stenu. Otvorte balenie pomocou nožníc. Pomocou nožníc otvorte tiež obalovú fóliu. Odlamovacím nožom by ste mohli ľahko poškodiť textíliu.

 Ako namontovať markízu na stenu

Montáž upevnenia markízy

03

Potrebné konzoly sú obsiahnuté v dodávke markízy. Nasaďte konzoly na nosnú tyč a vyrovnajte ich uprostred s rovnakým odstupom k okraju.

 Ako namontovať markízu na stenu
04

Preneste umiestnenie montážnych otvorov v konzolách na murársku šnúru alebo dlhú rovnaciu latu - tá musí mať dĺžku minimálne dĺžky markízy. Potom môžete konzoly opäť zložiť.

 Ako namontovať markízu na stenu
05

Teraz stanovte výšku vŕtaných otvorov. Podržte konzolu pri stene, napr. v zarovnaní s dolným okrajom prekladu. Vyznačte si výšku horného vŕtaného otvoru.

 Ako namontovať markízu na stenu
06

K takto vyznačenému otvoru priložte rovnaciu latu, vyrovnajte ju na stene a dajte do vodorovnej polohy. Teraz si vyznačte umiestnenie horných vŕtaných otvorov.

 Ako namontovať markízu na stenu
07

Pre vyznačenie spodných vŕtaných otvorov si vezmite konzolu ako šablónu, vyrovnajte ju podľa vodováhy a preneste umiestnenie vŕtaných otvorov na stenu.

 Ako namontovať markízu na stenu
08

Na vysokozáťažovú kotvu namontujte matku s podložkou. Predný odstup nastavte tak, aby bol vhodný pre konzolu. Pritom zohľadnite hrúbku materiálu konzoly plus podložku a matku. Tu je to napr. 28 mm.

Odstup od druhého konca závitu plus niečo navyše je rozmer pre hĺbku vŕtania. Tento rozmer dodržte, pretože prečnievajúci závit by mohol poškodiť poťah. Ak by závit po vykonaní montáže ešte stále prečnieval, je nutné ho dodatočne skrátiť.

 Ako namontovať markízu na stenu
09

Teraz sa vyvŕtajú príslušné otvory. V prípade, že pri montáži používate napr. 12 mm vysokozáťažovú kotvu, budete potrebovať vrták do kameňa s priemerom 12 mm. Hĺbka vŕtaného otvoru zodpovedá rovno meranej zvyškovej dĺžke závitu vysokozáťažovej kotvy. Vŕtajte trochu hlbšie, než ako bude možné zatĺcť kotvu do otvoru. Na vrták vyznačte požadovanú hĺbku alebo použite doraz na vŕtačke. Očistite vŕtané otvory od prachu z vŕtania, napr. kefou, vyfúknutím alebo vysatím.

 Ako namontovať markízu na stenu
10

Vysokozáťažovú kotvu zatlčte plastovým kladivom až k nastavenému dorazu. Nepoužívajte kovové kladivo, pretože to by mohlo poškodiť závit. Potom opäť vyskrutkujte matky s podložkami.

 Ako namontovať markízu na stenu
11

Nasaďte konzoly na závitové tyče a priskrutkujte ich s podložkami a matkami. Matky najprv zaskrutkujte na voľno a vyrovnajte konzoly pomocou vodováhy.

 Ako namontovať markízu na stenu
12

A teraz matky kompletne dotiahnite. Potrebný stupeň utiahnutia nájdete v návode na markíze.

 Ako namontovať markízu na stenu
13

Ešte raz priložte rovnaciu latu ku konzolám a overte, či sú vyrovnané do zákrytu a sú vo vodorovnej polohe. V prípade potreby budete jednotlivé konzoly musieť opäť povoliť a upraviť príslušnú výšku. Konzolami možno pohybovať smerom do výšky pomocou pozdĺžnych otvorov. Následne skontrolujte, či sú všetky skrutky utiahnuté podľa pokynov výrobcu.

 Ako namontovať markízu na stenu

Pripevnenie markízy

14

A teraz sa markíza nasadí na konzoly. K tomu budete potrebovať podľa veľkosti markízy jedného alebo viacerých pomocníkov. Majte na pamäti, že markízy s motorom sú na jednej strane ťažšie. Rebríky musia byť protišmykové a stáť na rovnom podklade a umožňovať tak bezpečnú prácu.

 Ako namontovať markízu na stenu
15

Nasaďte markízu nosnou tyčou do upevnenia a vyrovnajte do stredu.

 Ako namontovať markízu na stenu
16

Pred nosnou tyčou sa do každej konzoly zasunie zaisťovací jazdec.

 Ako namontovať markízu na stenu
17

Zaistite ho skrutkou s matkou proti vykĺznutiu.

 Ako namontovať markízu na stenu

Nastavenie markízy

18

Pre nastavenie markízy musíte markízu vysunúť. Elektrickú markízu musíte zapojiť do elektrickej siete, a na to použite zásuvku. Konečné pevné pripojenie musí vykonať autorizovaný elektrikár.

 Ako namontovať markízu na stenu
19

Jeden pomocník zdvihne vysunutú markízu vpredu tak, aby pri nastavovaní odľahčil kĺbové ramená. Nastavenie môžete skontrolovať pomocou vodováhy.

 Ako namontovať markízu na stenu
20

Povoľte obidve upínacie skrutky po strane na kĺbovom ramene.

 Ako namontovať markízu na stenu
21

Potom nastavte pomocou spodných nastaviteľných skrutiek sklon kĺbového ramena. Až bude všetko sedieť, upínacie skrutky opäť pevne dotiahnite a markízu zasuňte.

 Ako namontovať markízu na stenu

Ako namontovať markízu na krokvy

V našom video návode z projektovej dielne vám ukážeme, ako môžete namontovať vašu novú markízu na strešnú krokvu. S protislnečnou a pohľadovou ochranou je proste vonku omnoho krajšie. Pustite sa do toho!