Návod

Ako postaviť prístrešok na auto

 Ako postaviť prístrešok na auto

Aj vaše auto si zaslúži strechu nad hlavou! Vyberte si ideálny prístrešok na auto, pripravte si náradie a my vám poradíme ako na to. S nami to zvládnete!

Na tento projekt budete potrebovať

Materiál

Krok za krokom

Ako postaviť prístrešok na auto

01

Stavba voľne stojaceho prístrešku začína zasadením H stĺpovitej kotvy. Rozostupy sa riadia podľa parametrov príslušného prístrešku na auto. Pre presné vyrovnanie stĺpovitej kotvy sa napnú šnúry oboma smermi a podľa návodu na stavbu prístrešku sa do všetkých smerov vyrovnajú.
Do vyhĺbených otvorov do hĺbky 80 cm umiestnite podpery stĺpikov.
Pomocou podloženej latky možno kotvu vždy upevniť do správnej výšky. Upevňovacie otvory sa potom vylejú betónom a ešte raz sa skontroluje správne usadenie kotiev.

 Ako postaviť prístrešok na auto
02

Teraz sa stĺpiky umiestnia do stĺpikových podpier podľa montážneho plánu. Pokiaľ sú stĺpiky rovnako dlhé, dosiahne sa požadovaný sklon strechy tým, že sa stĺpiky upevnia do stĺpikových podpier v stúpajúcej výške (zozadu dopredu).

 Ako postaviť prístrešok na auto
03

Väznice umiestnite na zárezy (priehlbne) stĺpikov. Čiastkové časti sedlových nosníkov sa spoja uprostred nad stĺpikom. Skrutky sa do trámov zaskrutkujú z vonkajšej strany v mieste odlupovania stĺpikov.

 Ako postaviť prístrešok na auto
04

Krokvy sa nasadia na nosníky v rovnakom rozostupe podľa montážneho návodu a priskrutkujú sa k nim pomocou uholníkov.

 Ako postaviť prístrešok na auto
05

Kovanie sa pripevňuje na bočné a predné strany krokiev. Bočné panely sa priskrutkujú na konce krokiev. V prednej časti je kryt pripevnený k vonkajšej krokve.

 Ako postaviť prístrešok na auto
06

Strešné krytiny sa pokladajú a vyrovnávajú na plochu strechy najskôr na šírku a potom na dĺžku, pričom sa začína vzadu. Pozdĺžne a priečne prechody strešných panelov sa utesnia tesniacou páskou.

 Ako postaviť prístrešok na auto
07

Na priskrutkovanie strešnej krytiny (napr. vlnitých plechov) predvŕtajte otvory podľa montážneho návodu. V miestach skrutiek sa pod panelmi vložia dištančné podložky. Skrutky sa upevňujú pomocou skrutiek a tesniacich podložiek.

 Ako postaviť prístrešok na auto
08

Pomocou napnutej murárskej šnúry a šnúrovej vodováhy sa stĺpiky označia hore na rovnakú výšku. To je nutné hlavne v tom prípade, keď má stavebná plocha sklon. Ak je stĺpiky potrebné skrátiť, vykoná sa to na spodnom konci príslušného stĺpika a stĺpik sa potom znova zasadí do stĺpovej kotvy a zaistí sa.

 Ako postaviť prístrešok na auto
09

Až budú všetky stĺpiky správne usadené, je možné namontovať výstužné pásky na súčasné čapové spoje.

 Ako postaviť prístrešok na auto
10

Na stĺpiky sa teraz položia väznice a spoja sa v drážkach. Dlhé väznice sa bežne skladajú z niekoľkých čiastkových úsekov. Tie sa potom spoja našikmo (schodovito odstupňované ukončenie). Väznice sa priskrutkujú zhora.

 Ako postaviť prístrešok na auto
11

Po namontovaní väzníc sa stĺpiky priskrutkujú dole ku stĺpovitým kotvám. Potom sa odstránia skrutkové svorky.

 Ako postaviť prístrešok na auto
12

Na väznice sa položia krokvy a priskrutkujú sa. Vždy sa namontujú 2 krokvy s odstupom. Rozmery uvedené v montážnej sade je nutné dodržať, aby následne namontované konstrukčné diely sedeli.

 Ako postaviť prístrešok na auto
13

Doprostred sa vždy medzi dve krokvy namontujú strešné väzníky. Tie neskôr ponesú vrcholovú väznicu. Strešné väzníky sa najprv upevnia pomocou jednej skrutkovej svorky a potom priskrutkujú závitovou tyčou.

 Ako postaviť prístrešok na auto
14

Taktiež u vrcholovej väznice sa skladajú dlhšie rozmery z niekoľkých úsekov. Spojenie sa aj tu vykonáva pomocou šikmého spoja.

 Ako postaviť prístrešok na auto
15

A teraz sa pripravia strešné krokvy na montáž. Pre odvod vody zo strechy je nutné vyfrézovať upevnenie pre žľabové háky. Najprv si vyznačte požadované priehlbiny a potom ich vyfrézujte pomocou hornej frézky.

 Ako postaviť prístrešok na auto
16

Priskrutkujte strešné krokvy hore aj dole.

 Ako postaviť prístrešok na auto
17

Na druhej strane urobte to isté. Pod krokvy teraz upevnite vzpery.

 Ako postaviť prístrešok na auto
18

Na priskrutkované strešné krokvy je teraz možné namontovať žľabové háky. Kedže strešný odkvap musí mať neskôr sklon vo smere spádovej rúrky, vyrovnajú sa žľabové háky so sklonom pozdĺž napnutej murárskej šnúry.

 Ako postaviť prístrešok na auto
19

Strešné zakrytie pozostáva z jednej vrstvy dosiek a bitúmenových tašiek. Stavebné dosky sa priskrutkujú na strešnú krokvu.

 Ako postaviť prístrešok na auto
20

Po dokončení obloženia sa na oboch koncoch štítu priskrutkujú drevené hranoly.

 Ako postaviť prístrešok na auto
21

Bitúmenové tašky sa pribijú klincami podľa pokynov od výrobcu. Pribitie sa vykoná na vyznačených miestach na taškách. Po dokončení oboch strán strechy prídu na rad ešte tašky na štít. Tie možno prirezať zo zostávajúcich bitúmenových tašiek.

 Ako postaviť prístrešok na auto
22

Na štíty sa namontujú zásteny. Priskrutkovanie zástien sa vykonáva za drevené hranoly pod doskami.

 Ako postaviť prístrešok na auto
23

Teraz je možné odvod vody zo strechy dokončiť.

 Ako postaviť prístrešok na auto
24

Pri neošetrenom dreve je ešte nutné naniesť farbu na ochranu dreva. Prvý náter je možné vykonať ešte pred stavbou prístreška.

 Ako postaviť prístrešok na auto

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať