Návod

Ako položiť korkovú podlahu

Korok je skutočne všestranným materiálom. Korková podlaha je prirodzená, elastická a príjemná pri chôdzi. V našom video návode z projektovej dielne sa dozviete, ako položiť korkovú podlahu a na čo by ste si mali pri kladení dávať pozor. Okrem videa sme pre vás pripravili aj zoznam materiálu a náradia a podrobný návod krok za krokom.

Skôr ako začnete pokladať

Dosky zaklikávacej korkovej podlahy sa kladú plávajúcim spôsobom - dosky sa nespájajú s podkladom. Takže na položenie korkovej podlahy nebudete potrebovať lepidlo. Po vonkajšom obvode je potrebné ponechať dilatačnú škáru pri stenách, aby sa v prípade výkyvov teplôt mohli vyrovnať prípadné dilatácie dĺžky.

Vhodné podklady a taktiež podmienky položenia korkovej podlahy sú uvedené v nasledujúcom prehľade. Pretože uvedené doby schnutia závisia od klimatických podmienok, uvedené údaje sú iba orientačné.

Pre istotu sa k nim pripočítavajú 2 týždne. Ako podklady nie sú vhodné:

  • staré podlahové koberce
  • podlahy z ihlovej plsti (nehygienické, čiastočne mäkké, chýba parotesná zábrana)
  • potery na kameň a na drevo (príliš vysoká zvyšková vlhkosť)

Podklad Doba schnutia Zvyšková vlhkosť CM-% Požiadavka izolácie proti kročajovému hluku Bezpodmienečná požiadavka parotesnej zábrany
Cementový poter 1 týždeň na cm < 2,5 % áno áno
Anhydritový poter 2 týždne na cm < 0,3 % áno áno
Liaty asfalt od 18 °C - áno nie
Horečnatý poter - Stav rovnovážnosti vlhkosti áno áno
Minerálne nivelačné hmoty podľa údajov od výrobcu - áno áno
Systém suchého poteru - - áno nie
Drevotrieskové dosky - - áno nie 2)
Drevené dosky - - áno nie 2)
PVC (lepené) - - áno nie 1)
Keramická dlažba - - áno áno

1) Ak nie je poškodené.

2) Drevená konštrukcia musí byť dostatočne odvetraná. Dbajte taktiež na informácie od výrobcu na príslušnom príbalovom letáku. V zásade sa nesmú drevené podlahy (drevotrieska, drevené dosky, atď.) vzduchotesne uzatvoriť nanesením ďalších materiálov, pretože by inak pod touto zábranou vznikla ideálna mikroklíma pre vznik mikroorganizmov a tie by mohli zničiť podložie. Preto musí byť zabezpečené dostatočné vetranie.
V spoji so stenou je nutné zabudovať lišty so zadným vetraním a vytvoriť priechody cez podlahovú konštrukciu a podlahu. Musí byť zaručené, aby vzduchová dutina pod konštrukciou bola trvalo suchá, aby nedošlo k narušeniu rovnovážnej vlhkosti drevenej konštrukcie, a tým tak nebolo potrebné použiť PE fóliu ako parotesnú zábranu. Kladenie dosiek sa vykonáva vždy priečnym smerom ku položeniu existujúcich dosiek ako podkladu.

Ako položiť korkovú podlahu

Pri všetkých miestnostiach sú vyžadované dilatačné škáry, ktoré sa zakryjú prechodovým profilom:

  • po 8 m v smere šírky dosky a po 10 m v smere dĺžky dosky,
  • k priliehajúcim podlahovým krytinám, pod každými dverami a pri zúžení miestnosti,
  • pri pohyblivých škárach v podloží.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Príprava

01

Podklad musí byť suchý a rovný. Riaďte sa pritom odporúčaniami od výrobcu. Nerovnosti väčšie ako 3 mm na meter je potrebné vyrovnať, napr. tmelom pod obklad.

 Ako položiť korkovú podlahu

Položenie podlahy

02

V závislosti od podkladu položte parotesnú fóliu. Pásy položte s presahom 10 cm a spoje parotesne prelepte pomocou hliníkovej tesniacej pásky. Na okrajoch preložte fóliu cca 5 cm smerom nahor.

 Ako položiť korkovú podlahu
03

Na vyrovnanie drobných nerovností následne položte podložku pod podlahu, ktorá je vhodná ku vami vybranej podlahovej krytine a podkladu.

 Ako položiť korkovú podlahu
04

Tieto podložky sú k dispozícii buď v rolke alebo v tvare skladacích dosiek.

 Ako položiť korkovú podlahu
05

Pri použití podložky s integrovanou parotesnou fóliou sa obvodové okraje utesnia pomocou tesniacej a dištančnej pásky.

 Ako položiť korkovú podlahu
06

Obsiahnutá dištančná pena sa po položení podlahy odstráni. Tesniaca a dištančná páska sa použije na dvoch stranách miestnosti, jednoduchá tesniaca páska sa použije po obvode celej miestnosti.

 Ako položiť korkovú podlahu
07

Pred položením nechajte korkovú podlahu odpočinúť aspoň 48 hodín v miestnosti, v ktorej má byť položená (v uzatvorenom balení).

 Ako položiť korkovú podlahu
08

Na prvom rade sa rovnomerne odrežú z dosiek perá. Pri nepravidelne prebiehajúcej stene si vyznačte priebeh na tento prvý rad dosiek. Prevŕtajte drevenú doštičku a zasuňte do nej ceruzku. Pomocou doštičky a ceruzky vyznačte nepravidelný priebeh na dosky. Dosky potom narežte podľa vyznačenej čiary.

 Ako položiť korkovú podlahu
09

Prvú dosku položte stranou s perom smerom ku stene. Tesniacou a dištančnou páskou sa zaistia dilatačné škáry cca 10 – 15 mm ku stene.

 Ako položiť korkovú podlahu
10

Ďalšie dosky pridávajte do prvého radu vždy čelnou stranou.

 Ako položiť korkovú podlahu
11

Posledná doska radu sa otočí o 180° a presne sa vyznačí požadovaná dĺžka s príslušným odstupom. Vyznačenie môžete urobiť v závislosti od použitej píly na hornej alebo spodnej strane. Ak pracujete s ručnou pílou, režte z hornej strany.

 Ako položiť korkovú podlahu
12

V prípade elektrickej pílky režte zo spodnej strany, tak zabránite štiepaniu okrajov. Použite vhodný pílový list.

 Ako položiť korkovú podlahu
13

Potom položíte poslednú dosku prvého radu. Zvyšok z tejto dosky môžete použiť ako začiatok ďalšieho radu, podmienkou je, aby mal tento zvyšok viac ako 30 cm, a aby nebolo z tohto zvyšku odrezané pero. Spoje by mali mať presah minimálne 40 cm. Položenie ďalších radov vykonávajte technikou zaistenia. Podľa typu podlahy sa môže hodiť aj použitie klátika a ťahadla na zaistenie spojenia.

 Ako položiť korkovú podlahu
14

Pre posledný rad musíte určiť šírku dosiek. Aby ste ju zistili, položte dosku na predposledný rad v zákryte a pomocou ďalšieho kusa dosky vyznačte na tieto dosky požadovanú šírku pre posledný rad. Aj tu je potrebné zohľadniť dilatačnú škáru ku stene. Teraz už môžete dosky položiť. Možno budete musieť použiť ťahadlo.

 Ako položiť korkovú podlahu

Systém kladenia „Angle-Angle“

15

Pri systéme kladenia „Angle-Angle“:
1 Priložte na kratšej strane 2 a položte.
Takto dokončite celý rad.

 Ako položiť korkovú podlahu
16

3 Nadvihnite rad, 4 zacvaknite do predchádzajúceho radu.

 Ako položiť korkovú podlahu
17

Dokončený rad dosiek zatlačte smerom dole.

 Ako položiť korkovú podlahu

Kladenie pri radiátorových rúrach

18

V prípade kúrenárskeho potrubia si pozíciu rúrky/rúrok zaznačte na dosku. Priemer rúrky plus 20 mm (2 x 10 mm) vyrežte pomocou dierovky. Dosku potom prerežte stredom cez otvor na rúrku/rúrky.

 Ako položiť korkovú podlahu
19

Vyrezaný kus nalepte do medzery medzi stenu a potrubie. Zaistite si dilatačnú škáru pomocou dištančnej pásky alebo dištančného klinu. Po položení dosiek použite radiátorové rozety.

 Ako položiť korkovú podlahu

Kladenie pri dverových zárubniach

20

Drevené dverové zárubne sa skrátia, aby pod ne bolo možné položiť dosky. Ako podložku pri rezaní položte jednu dosku vrchnou stranou nadol.

 Ako položiť korkovú podlahu
21

Oceľové zárubne sa neskracujú. Dosku musíte vhodne narezať a vzniknutú dilatačnú škáru vyplniť tesniacou hmotou, aby do materiálu nemohla prenikať žiadna vlhkosť.

 Ako položiť korkovú podlahu
22

V závislosti od smeru kladenia podlahy sa nemôže posledný rad dosiek pri dverovej zárubni položiť a spojiť tak, ako je to určené.

 Ako položiť korkovú podlahu
23

V takýchto prípadoch sa dlátom odstráni vypuklina pri drážke dosky. Potom už môžete dosku zasunúť pod dverovú zárubňu a už ju len zlepíte s predposledným radom.

 Jak položit korkovou podlahu

Montáž soklových líšt

24

Pred montážou soklových líšt je potrebné odstrániť dištančnú penu tesniacej a dištančnej pásky, prípadne aj dištančné kliny, ak boli použité. Soklové lišty sa skrutkujú vždy do steny, nikdy nie do podlahy. Ak použijete upevňovacie profily spolu s vhodnými lištami, vznikne neviditeľný spoj. Vhodné sú aj lišty, do ktorých môžete vložiť kábel (napr. kábel na reproduktor alebo anténu).

 Ako položiť korkovú podlahu

Tip:

Pri poskladaných odrezkoch líšt vykonajte rez na reznej ploche pomocou pokosovej píly došikma. Tak vzniknú takmer neviditeľné spoje.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako nalepiť vinylovú podlahu

Vinylové lamely sa nalepujú ľahko a rýchlo. Poradíme vám, ako si dobre pripraviť podklad alebo ako nalepiť vinylové lamely aj na problematických miestach. Podľa nášho video návodu z projektovej dielne HORNBACH zvládnete viac