Návod

Ako postaviť drevený plot s bránou

Doba čítania: 7 min.
Ako postaviť drevený plot s bránou

Drevený plot je jednoducho nadčasovou klasikou. Ako sa taký plot stavia a aké materiály k tomu budete potrebovať, sa dozviete v našom podrobnom návode. Povedieme vás krok za krokom tak, aby ste si na konci projektu mohli povedať, že váš drevený plot s bránou je široko-ďaleko ten najkrajší.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Príprava

01

Vyznačte si na stene začiatok plota. Od tohto miesta napnite murársku šnúru, ktorá bude určovať smer plota. Šnúra by mala mať nejaký odstup od zeme. Môžete ju nechať o niečo dlhšiu. Potom priložte medzi dom a šnúru stavebný uholník a vyrovnajte ho do pravého uhla ku stene domu. K naplánovanej dĺžke pridajte ešte veľký presah, ten uviažte za držiak vytyčovacej šnúry a zatlčte do zeme. Na meranie veľkých vzdialeností je vhodnejšie použiť pásmo. Na plánovanom prekrížení natiahnite rovnakým spôsobom ďalšiu šnúru. Tá by mala prebiehať v pravom uhle k prvej šnúre. Na vytvorenie jamiek na stĺpiky vždy vyznačte stred jamy pomocou zemnej kotvy. Na šnúru môžete dodatočne nalepiť kus lepiacej pásky.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
02

Skontrolujte, či má terén nejaký sklon. Ideálne to pôjde pomocou hadicovej vodováhy. Priehľadná hadica, ktorá je naplnená vodou, sa položí na celú dĺžku príslušného úseku od začiatku až na koniec a na koncoch sa ohne smerom nahor. Vodná hladina bude na oboch koncoch v rovnakej výške. Túto výšku teraz môžete vyznačiť, napr. na fasádu domu a na nabitý drevený kolík. Od tohto vyznačenia odmerajte odstupy od zeme a hneď uvidíte, či má terén nejaký sklon, alebo či budete musieť plot terénu prispôsobiť.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou

Montáž bráničky

03

Môžete začať s montážou bráničky. Aby fungovala aj po niekoľkých rokoch správne a nenakláňala sa do strany, ukotvite obidva stĺpiky bráničky pomocou stĺpikových nosníkov v tvare H.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
04

Vykopte jamy s rozmermi 40 x 40 cm. Hĺbka by mala byť 80 cm. To je bežná nezamŕzajúca hĺbka. V Slovenskej republike je nezamŕzajúcou hĺbkou v stavebníctve považovaná úroveň 80 – 140 cm pod povrchom, v závislosti od druhu zeminy.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
05

Ukotvenie trámov H (trámový nosník H) umiestnite do stredu jamy. Na zachovanie tej správnej výšky nosníkov zasuňte pod priečnu vzperu nosníka drevenú latu. A teraz budete potrebovať suchý betón. Ten rozmiešajte podľa pokynov od výrobcu. Najprv nalejte do vedra na maltu uvedené množstvo vody a potom pridajte hotovú zmes. To celé pomocou miešadla rozmiešajte dohladka. Betón nalejte do jám a popichajte murárskou lyžicou, aby sa vzduchové bubliny mohli dostať na povrch.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
06

Keď bude mať betón tú správnu výšku, skontrolujte pomocou vodováhy správnu polohu trámového nosníka. Ak bude sedieť správne, môžete lyžicou uhladiť betón na povrchu. Betón nezaťažujte, aby mohol poriadne vytvrdnúť.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
07

Kým schne betón, môžete pripraviť bráničku.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
08

Namontujte zámok podľa návodu od výrobcu.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
09

Keď bude možné betón zaťažiť, namontujte prvý stĺpik bráničky na trámový nosník. Postavte stĺpik do nosníka a podložte ho kusom dreva s hrúbkou cca 2 cm, aby stĺpik neskôr nestál vo vode. Potom upevnite pomocou skrutkovej svorky. Priložte vodováhu a stĺpik vyrovnajte. Na montáž stĺpika sa hodí špeciálna stĺpiková vodováha. Keď bude všetko v správnej polohe, môžete do stĺpika vyvŕtať otvory na pripevnenie. A teraz vyberte stĺpik z nosníka a vyvŕtajte otvory. Stĺpik priskrutkujte.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
10

Teraz na bráničku pripevnite petlice. Najprv ich pripevnite iba skrutkovými svorkami. Ale ešte neskrutkujte. Pripravenú bráničku postavte na drevené klátiky alebo dosky a vyrovnajte podľa stĺpikov.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
11

Vyberte umiestnenie skrutkovacích pántov, to sú protikusy petlíc. Tým stanovíte montážnu výšku bráničky. Skrutkovacie pánty napevno upnite pomocou skrutkovacích svoriek a bráničku vyskúšajte. Ak sa bude otvárať a zatvárať ľahko, vyznačte si na stĺpiku príslušné umiestnenie otvorov na vŕtanie. Potom môžete pánty a bráničku opäť uvoľniť a položiť bokom.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
12

Pomocou vrtáka do dreva vyvŕtajte otvory na pripevnenie. Potom pomocou skrutiek do dreva pripevnite pánty napevno.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
13

Zaveste bráničku na pánty a pre kontrolu ešte raz vodováhou preverte správne vyrovnanie. Ak bude bránička sedieť rovno, môžete si predvŕtať otvory na priskrutkovanie petlíc. Petlica má na jednej strane štvorhranný výrez. Tu sa pripevní pomocou štvorhrannej skrutky. Tento otvor sa kompletne prevŕta. Ďalšie otvory na skrutky sa vŕtajú iba na dĺžku skrutiek a potom sa do nich naskrutkujú skrutky s polguľatou hlavou.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
14

Po priskrutkovaní oboch petlíc na bráničku sa postaví druhý stĺpik. Zaveste trámový nosník na jamky. Opäť zasuňte drevenú latku pod priečnu vzperu. Spony sú umiestnené smerom von. Zároveň aj umiestnite na nosník stĺpik a opäť ho podložte 2 cm hrubým drevom. Všetko vyrovnajte podľa bráničky. Určite si umiestnenie vrúbkovaného plechu a zakreslite ho podľa sklonu a zástrčky zámku.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
15

Vezmite si dláto a z dreva vydlabte tvar plechu. Keď sa plech zmestí do vydlabaného otvoru, môžete vyznačiť obidva pozdĺžne otvory pre západku a zástrčku a potom ich aj vydlabať do príslušnej hĺbky.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
16

Vrúbkovaný plech priskrutkujte pomocou skrutiek do dreva. Stĺpik bráničky je teraz pripravený na umiestnenie do koncovej polohy.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
17

A teraz môžete, tak ako pri prvom, priskrutkovať stĺpik k nosníku. Potom zaveste do jamky a vyrovnajte podľa bráničky. Medzi bráničkou a stĺpikom nechajte medzeru, aby sa bránička dala ľahko otvárať. Pomocou skrutkovacích svoriek pripevnite stĺpik k bráničke. Bránička sa upevní pomocou dvoch lát. Znovu rozmiešajte betón a nosník zabetónujte do jamy. Betón musí poriadne zatvrdnúť, takže si teraz môžete urobiť prestávku.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou

Montáž plota

18

Teraz premiestnite murársku šnúru do strany tak, aby prebiehala okolo vonkajšieho okraja stĺpika. Stĺpiky na plotové prvky usádzajte s kotviacou pätkou do zeme. Položte jeden plotový prvok v montážnej polohe na zem a zaistite potrebnú medzeru medzi stĺpikom bráničky a plotovým prvkom. Potom zaskrutkujte jednu pätku pomocou náradia do zeme tak, aby ležala šnúra v zarovnaní s krytom. A zaskrutkujte do nej stĺpik.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
19

Plotový prvok sa teraz pripevní uholníkom ku stĺpiku. Stanovte montážnu výšku plotového prvku a vyznačte si umiestnenie obidvoch priečnych lát na stĺpik.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
20

Teraz si predvŕtajte vrtákom do dreva otvory a priskrutkujte uholníky. Tie musia byť v pravom uhle, inak bude plotový prvok nakrivo.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
21

Uholníky skrutkujte tak dlho, kým nebudú priskrutkované k zadnej strane plota. To je strana s priečnymi latami. Rovnakým spôsobom sa zasadia všetky ostatné plotové prvky. V rohu sa uholníky do výšky mierne presadia, aby na seba nenarážali skrutky.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
22

Pri pripájaní ku stene preneste výšku posledného stĺpika na stenu.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
23

Priskrutkujte stĺpik do steny. Stĺpik nesmie doliehať priamo na zem, inak by mohol nasiaknuť vlhkosť. Upevnite stĺpiky do steny pomocou vysokozáťažových hmoždiniek so skrutkami. Na skrutkách sú umiestnené matky, ktoré je potrebné zapustiť do stĺpika.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
24

Otvory na zapustenie vyvŕtajte Forstnerovým vrtákom s príslušným priemerom ku použitému nástrčnému kľúču. Potom cez tieto otvory vyvŕtajte otvory pre skrutky vysokozáťažových hmoždiniek. Stĺpik ešte raz vyrovnajte a preneste vyvŕtané otvory na stenu. Otvory vyvŕtajte a priskrutkujte stĺpik k hmoždinkám.

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou
25

Posledný plotový prvok môžete v prípade potreby skrátiť. Napríklad pomocou ručnej pílky. Nakoniec priskrutkujte uholníky na stĺpiky, na ne potom plotový prvok a máte hotovo!

Ako postaviť drevený plot s bránou
Ako postaviť drevený plot s bránou

Ako postaviť WPC terasu

Ak sa chystáte na stavbu terasy z drevoplastových dosiek (WPC), potom ste sa rozhodli správne. Tento materiál je nielen odolný, ale aj tvarovo stabilný. Bude sa vám po ňom príjemne chodiť naboso a s našim video návodom z viac