Návod

Ako postaviť WPC terasu

Ak sa chystáte na stavbu terasy z drevoplastových dosiek (WPC), potom ste sa rozhodli správne. Tento materiál je nielen odolný, ale aj tvarovo stabilný. Bude sa vám po ňom príjemne chodiť naboso a s našim video návodom z projektovej dielne HORNBACH bude pokládka ľahkou záležitosťou.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Tip:

Zachovajte potrebné medzery pri obrubách, aby bola terasová konštrukcia dobre prevzdušnená. Pri tu uvedenej spodnej nosnej konštrukcii je nutné vyvŕtať v rozostupoch 60 cm drenážne otvory. Pre vŕtanie a rezanie WPC materiálu je vhodné bežné náradie na opracovanie dreva.

PRÍPRAVA ZÁKLADOVEJ PLOCHY

01

Vyznačte si plochu terasy pomocou napnutej murárskej šnúry alebo značkovacím sprejom. Na dĺžku aj na šírku pridajte vždy 20 cm.

 Ako postaviť WPC terasu
02

Vykopte zeminu z plochy tak hlboko, aby mala celá konštrukcia s horným okrajom dosiek požadovanú výšku pod dverami terasy. Je nutné vytvoriť sklon 2 %, ktorý povedie smerom od domu. Plochu zhutnite vibračnou doskou.

 Ako postaviť WPC terasu
03

Obruby sa podľa konštrukcie terasy a výšky rámov, umiestňujú na zhutnenú zeminu alebo na vrstvu mrazuvzdorného materiálu. Vymedzte si pomocou murárskej šnúry presný rozmer vnútorných okrajov obrúb so sklonom.
Rozmiešajte vonkajší stavebný betón tak, aby bol vlhký a naneste ho ako 4 až 5 cm hrubé pásy pre prvú obrubu na zem.
Umiestnite obrubu, vklepte ju gumovou palicou do betónu a pritom sledujte vodorovné umiestnenie podľa vodováhy. Pomocou lyžice vytvarujte betónový klin s výškou cca 10 cm a položte naň ďalšiu obrubu pozdĺž napnutých šnúr.

 Ako postaviť WPC terasu
04

Podľa terasovej krytiny možno teraz vnútorný priestor vyplniť mrazuvzdorným materiálom a zhutniť ho. Majte pritom na pamäti, že na mrazuvzdornú vrstvu príde ešte 4 cm hrubá vrstva dlažobného štrku. Pri pokládke terasových dosiek rovno na štrkové podložie musia byť podložia úplne rovné a musia byť založené so sklonom. Pri variante pokládky s rektifikačnými terčami možno prípadné nerovnosti ešte odstrániť výškovým nastavením terčov.

 Ako postaviť WPC terasu
05

Pre vytvorenie rovného štrkového podložia sa naň položia sťahovacie laty a uvedú sa do požadovanej výšky. Ideálne môžete postupovať tak, že si najprv vytvoríte pre každú T koľajnicu štrkový násyp a vždy do tohto násypu zatlačíte jednu T koľajnicu. A teraz rovnomerne vyrovnáte podľa šnúr s potrebným sklonom pomocou sťahovacích lát.

 Ako postaviť WPC terasu
06

Priestor medzi sťahovacími latami vyplňte dlažobným štrkom a stiahnite celú plochu sťahovacou alebo sádzacou latou. A potom nasypte štrk v ďalšom úseku a ako predtým stiahnite. Potom môžete šnúry odstrániť.

 Ako postaviť WPC terasu

NASTAVENIE SKLONU

07

Upnite na výšku hotového horného okraja terasy a vyrovnajte podľa vodováhy do vodorovnej polohy. Označte obrubu po jednom metre šírky terasy 2 cm pod šnúrou pomocou lepenky. Opakujte ten istý krok po každom ďalšom metre šírky terasy o ďalšie 2 cm až na koniec terasy. Teraz upevnite šnúru do výšky vyznačenia. Tak získate rovnomerný sklon 2 %.

 Ako postaviť WPC terasu

PLÁNOVANIE WPC SPODNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE

08

Najprv naplánujte pokládku WPC spodnej nosnej konštrukcie a betónových dosiek.
Majú sa WPC dosky položiť smerom k domu v pravom uhle? Potom musí spodná nosná konštrukcia prebiehať súbežne s domom.
Skladajú sa WPC dosky na dĺžku? Na týchto miestach budú potrebné dve spodné nosné konštrukcie.

 Ako postaviť WPC terasu
09

Pri tomto konštrukčnom variante sa plocha terasy olemuje obrubami. Najprv položte na pripravené štrkové lôžko univerzálnu textíliu ako ochranu proti burine. Pre pokládku WPC dosiek sa na ňu položia ako základ pre rektifikačné terče betónové dosky.

  • 1. WPC doska
  • 2. Montážny úchyt
  • 3. Spodná nosná konštrukcia
  • 4. Podložka
  • 5. Betónová doska
  • 6. Dlažobný štrk
  • 7. Drť
  • 8. Obrubník
  • 9. Betónový klin

 Ako postaviť WPC terasu

MONTÁŽ WPC SPODNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE

10

Pre spodnú nosnú konštrukciu sa používajú betónové dosky ako podpery. Ideálne ide pokládka pomocou zdviháka dosiek. Medzera medzi betónovými doskami sa riadi podľa formátu WPC spodnej nosnej konštrukcie.

 Ako postaviť WPC terasu
11

Rovnomerné medzery medzi doskami dosiahnete pomocou šablóny (drevené dosky). WPC je nutné ochrániť proti vlhkosti rovnako ako drevo. Preto sa pri montáži spodnej nosnej konštrukcie vkladá vždy po jednej podložke medzi betónovú dosku a spodnú nosnú konštrukciu. Pri spojoch spodnej nosnej konštrukcie vždy zachovajte dilatačnú medzeru s rozmermi 2 cm a túto medzeru premostite pomocou krátkej súbežnej spodnej nosnej konštrukcie.

 Ako postaviť WPC terasu
12

Spodnú nosnú konštrukciu priskrutkujte pomocou hmoždiniek a nerezových skrutiek k betónovým doskám.

 Ako postaviť WPC terasu

MONTÁŽ PROFILOVEJ LIŠTY

13

Prvú WPC dosku je možné upevniť pomocou montážneho úchytu. Upevnite ho preto pomocou bočného ukončovacieho profilu.

 Ako postaviť WPC terasu
14

Prirežte profil ručnou pílou na kov na požadovanú dĺžku a priskrutkujte ho k spodnej nosnej konštrukcii. Pre vyrovnanie dilatácie materiálu sa do profilov vkladajú tesniace šnúry. A teraz upnite prvú dosku do bočného ukončovacieho profilu.

 Ako postaviť WPC terasu
15

Stenový ukončovací profil prekryje dilatačnú škáru k priliehajúcej domovej fasáde.

 Ako postaviť WPC terasu
16

Ak smer pokládky spodnej nosnej konštrukcie neumožňuje montáž upevňovacieho profilu, možno škáru zakryť stenovým ukončovacím uholníkom. Tiež tu vložte tesniacu šnúru.

 Ako postaviť WPC terasu
17

Bočné zakrytie profilu môžete vytvoriť pomocou lemovacieho profilu. Tiež tu vložte tesniacu šnúru.

 Ako postaviť WPC terasu
18

V pokynoch od výrobcu je uvedená maximálna dĺžka pokládky. Potom je nutné zabudovať dilatačnú škáru. Za týmto účelom použite dva lemovacie profily alebo jeden prechodový profil. Tiež tu vložte opäť tesniacu šnúru.

 Ako postaviť WPC terasu

POKLADANIE WPC DOSIEK

19

Podľa smeru pokládky dosiek sa okraje olemujú vhodnými profilovými lištami. Prvú drevoplastovú dosku WPC na bočnom okraji nemožno pripevniť pomocou montážneho úchytu. S týmto cieľom je nutné použiť bočný ukončovací profil. Tento profil orežte ručnou pílkou na kov na požadovanú dĺžku a priskrutkujte ho k spodnej nosnej konštrukcii.

 Ako postaviť WPC terasu
20

Kvôli dilatácii materiálu sa do profilov vkladajú tesniace šnúry. Umiestnite prvú dosku tak, aby doliehala k tesniacej šnúre. Potom dosku upnite zakrývacím profilom.

 Ako postaviť WPC terasu
21

Upevnite dosku na protiľahlú stranu pomocou montážneho úchytu. Úchyty nasaďte na spodnú nosnú konštrukciu a nasuňte ich na dosku tak, aby zasahovali do drážky.

 Ako postaviť WPC terasu
22

Pripevnite všetky ďalšie dosky pomocou montážnych úchytov. Správne medzery medzi doskami vznikajú práve úchytkami. Použijete na predných koncoch dosiek lemovací profil? Potom nasaďte tento profil s tesniacou šnúrou už pri montáži dosiek na dosky.

 Ako postaviť WPC terasu
23

Je plocha pokládky tak veľká, aby bola potrebná dilatačná škára? Potom namontujte na tomto mieste najprv upevňovací profil. Dbajte na to, aby tento profil prebiehal súbežne s doskami. Profily vždy priskrutkujte nerezovými skrutkami.

 Ako postaviť WPC terasu
24

Potom zasaďte dosku s tesniacou šnúrou do profilu. Na protiľahlej strane profilu umiestnite ďalšiu dosku s tesniacou šnúrou a pripnite naň prechodový profil - oba konce dosiek držia bez montážnych úchytov.

 Ako postaviť WPC terasu
25

Teraz možno položiť všetky ďalšie dosky až na koniec pokládky - pri veľmi veľkých plochách až do ďalšej dilatačnej škáry. Upevnite poslednú dosku s bočným ukončovacím profilom k okraju podľa predchádzajúceho popisu.

 Ako postaviť WPC terasu

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako postaviť drevenú terasu

Drevená terasa je tým pravým miestom, kde si užijete pohodu letných dní. Drevo dodá terase prírodný a vidiecky ráz. Vytvorte si útulné zákutie pre letné grilovanie. S video návodom z projektovej dielne HORNBACH, ktorý sm viac