FAQ

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Doba čítania: 2 min.
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Kvalifikácia našich zamestnancov hrá podstatnú úlohu vo firemnej kultúre spoločnosti HORNBACH.

Kvalifikácia našich zamestnancov hrá podstatnú úlohu vo firemnej kultúre spoločnosti HORNBACH. Kladieme veľký dôraz na kvalitu poradenstva pre našich zákazníkov. Preto všetkým zamestnancom ponúkame dôkladné zapracovanie a zaškolenie na úrovni odborných znalostí sortimentu, tak aj na úrovni predajných zručností.

Zamestnancom, ktorí pracujú v oblasti predaja, pomáhame školeniami, ktoré sú zostavené priamo na mieru podľa firemných potrieb. Školenia zamerané na predajné zručnosti pomáhajú zamestnancom skvalitniť naše služby, naučiť sa profesionálnemu prístupu a nadväzovať vzťah so zákazníkom: pochopiť ho, vcítiť sa do jeho situácie a presvedčiť ho, že každý projekt s nami je reálny.

Kolegom a kolegyniam na pozícii pokladníkov ponúkame špeciálny tréning, zameraný na typológiu osobnosti. Školenie našim pokladníkom pomáha odpovedať na otázky, ako dosiahnuť, aby naši zákazníci odchádzali z HORNBACHu spokojní a dobre naladení.

Našim súčasným zamestnancom sa snažíme ponúkať príležitosti na rozvoj a profesijnému rastu. Nie je náhodou, že väčšinu našich manažérskych pozícií obsadzujeme súčasnými zamestnancami. Kolegovia pripravujúci sa na manažérske pozície majú možnosť sa ďalej rozvíjať a vzdelávať pomocou série tréningov manažérskych zručností, kde intenzívne rozvíjajú témy ako je komunikácia, prezentačné zručnosti, vedenie a motivácia tímu.

Zamestnancom na centrále ponúkame potrebná odborné školenia. Jazykové kurzy, zamerané najmä na zvládnutie nemeckého jazyka, sú samozrejmosťou.