Zamestnanci

obr zamestnanci

Najväčší potenciál pre podnik predstavujú jeho zamestnanci, rovnako je tomu aj u nás. Spokojnosť našich zamestnancov je pre nás nesmierne dôležitá. Pretože úspechy nášho podniku sú úzko spojené s našimi zamestnancami, ich pracovným nasadením a kompetenciami, ich snahou a odhodlaním vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do ďalšej výzvy.

Aj preto v HORNBACHU funguje prémiový systém odmeňovania a ako ďalší bonus majú naši zamestnanci možnosť odkúpenia zamestnaneckých akcií, ich podiel na úspechu HORNBACHu je tak ešte väčší.

Rovnaké šance pre všetkých našich zamestnancov

V deviatich krajinách, kde je HORNBACH činný, pracuje viac ako 70 národností a každý rok vytvára HORNBACH ďalšie nové pracovné miesta. Skupina HORNBACH vníma ako svoju spoločensko-politickú úlohu zasadiť sa za liberálnu a otvorenú spoločnosť. Skupina HORNBACH koná teda podľa nasledujúcich pravidiel:

  • HORNBACH rešpektuje rôznorodosť globalizovaného sveta aj s jeho demografickými zmenami.
  • HORNBACH sa zasadzuje vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré nie je zaťažené predsudkami.
  • HORNBACH pravidelne vzdeláva svojich zamestnancov.
  • HORNBACH dáva šancu na zamestnanie aj starším ľuďom
  • U nás nájdu svoju príležitosť aj ľudia s omedzením či postihnutím.
  • Ženy majú v HORNBACHu rovnaké možnosti uplatnenia ako muži.
  • HORNBACH tieto svoje zásady komunikuje verejne a otvorene.