Návod

Ako izolovať potrubie

Doba čítania: 2 min.
Ako izolovať potrubie

Siahajú vaše náklady na vykurovanie do závratných výšok? Robte s tým niečo! Izolácia potrubia pomôže šetriť hotové peniaze aj energiu.

Na tento projekt budete potrebovať

Materiál

Krok za krokom

Koleno rúrky do polomeru 5 cm:

01

U pravouhlých kolien rúrky s polomerom najviac 5 cm zrežte pokosnicou dva konce rúrkového obloženie pod uhlom 45°.

Teraz spojte konce obloženia na priemere k sebe a nezabudnite spoj ešte ovinúť samolepiacou hliníkovou páskou. Iba tak dosiahnete skutočne tesné spojenie.

Ako izolovať potrubie
Ako izolovať potrubie

Koleno rúrky s polomerom väčším ako 5 cm:

02

U kolien s väčším priemerom postupujte týmto spôsobom:

Položte rúrkové obloženie pozdĺžnou ryhou nahor do pokosnice a vyrežte vedľa seba dva 45° kliny. Rúrkové obloženie však úplne neoddeľujte, ponechajte úzky pruh pohromade.

Ako izolovať potrubie
Ako izolovať potrubie
03

Spoj potom opäť oviňte samolepiacou hliníkovou páskou.

Ako izolovať potrubie
Ako izolovať potrubie

U odbočiek

04

Sa reže rúrkové obloženie takto: z priebežného obloženia vyrežte až doprostred 90° výseč. Nadväzujúce rúrkové obloženie "zašpičaťte" dvoma 45° uhlami.

Ako izolovať potrubie
Ako izolovať potrubie
05

Obe rúrkové obloženia by mali teraz tesne lícovať. Ani tu nezabudnite na oblepenie.

Ako izolovať potrubie
Ako izolovať potrubie

A máte hotovo!

To by bolo všetko. Hornbach vám praje mnoho hodín bez mrazu. A tiež nižší účet za kúrenie!

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať