Na tento projekt budete potrebovať

Materiál

z

Krok za krokom

01

Izoláciu fasády pomocou tepelno-izolačného systému možno vykonávať nielen na starom murive či starej omietke, ale i na stenách novostavby. Rešpektujte pritom podmienky nutné pre upevnenie izolačných dosiek. Základným predpokladom je zabezpečenie rovnakého, suchého a nosného podkladu.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
02

Odstráňte uvoľnené časti podkladu. Pred tým, než začnete s izolačnými prácami, zakryte okenné parapety, zábradlia atď. Nerovnosti do 10 mm zahlaďte lepiacou stierkou. Väčšie nerovnosti vyrovnajte pred lepením izolačných dosiek nanesením omietky. Piesčité podklady upravte pred upevnením izolačných dosiek penetračným náterom. V prípade dodatočného upevnenia dosiek pomocou hmoždiniek možno prekonať nerovnosti až do 20 mm. U starého muriva musíte otvorené škáry vyplniť maltou.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
03

Dôkladne skontrolujte starú vonkajšiu omietku, či neobsahuje duté miesta. Očistite ju a duté miesta vyplňte omietkou. V prípade natierania na starú omietku plochu zdrsnite!

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
04

Steny novostavieb sú prevažne zhotovené tak, aby tu bolo možné izoláciu umiestniť bez rozsiahlejšej prípravy bezprostredne po upevnení soklových profilov.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu

Umiestnenie soklových profilov:

05

Najprv určte priebeh soklového profilu a preneste ho na stenu. U väčších vzdialeností použite na označenie priebehu hadicovú vodováhu, prípadne laserový prístroj.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
06

Príslušné soklové profily upevnite v závislosti od hrúbky izolačných dosiek. Na každom bežnom metri použite vždy 3 upevňovacie hmoždinky.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu

Namiešanie lepidla a jeho nanesenie:

07

V nádobe na maltu namiešajte lepiacu stierku (zmes hotovej malty a vody, cca 5-6 kg / m2) v požadovanom množstve. Na premiešanie odporúčame použiť miešadlo.

Lepiacu stierku miešajte tak dlho, kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
08

Lepiacu stierku naneste po obvode izolačných dosiek a do niekoľkých bodov uprostred. Aplikujte dostatočné množstvo lepidla, aby po prilepení dosky pokrylo 40 % plochy podkladu.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu

Lepenie izolačných dosiek:

09

Po nanesení lepiacej stierky postupujte pri všetkých doskách rovnakým spôsobom. Začnite u ľubovoľného rohu domu a nasaďte prvú dosku do soklovej lišty.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
10

Ďalšie izolačné dosky klaďte vždy s presahom, aby vzdialenosť medzi zvislými špárami jednotlivých dosiek predstavovala min. 25 cm. V oblasti okien a dverí usporiadajte dosky tak, aby sa v rohoch neobjavovali žiadne škáry. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vzniku prasklín.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu

Tip:

Na rezanie dosiek je najvhodnejšia ručná píla.

11

Ak nie je nosnosť steny dostatočne vysoká (napr. v prípade sanácie starej stavby), zabezpečte izolačné dosky 4-6 tanierovými hmoždinkami na m2. Dodatočné upevnenie dosiek vykonajte najskôr po 3 dňoch od ich zalepenia.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
12

Na izolačné dosky naneste vrstvu lepiacej stierky s hrúbkou cca 4 mm a rozotrite ju ozubeným hladidlom so zubami 10x10 mm.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
13

Teraz vtlačte armovaciu tkaninu pomocou hladidla v zvislých pásoch do čerstvej vrstvy lepidla. Jednotlivé pásy tkaniny musia vzájomne presahovať min. 10 cm. Následne rozotrite hmotu fasádnou špachtľou. Tkanina musí byť uložená do čerstvej vrstvy lepidla po celej ploche.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
14

V rohoch okien a dverí uložte diagonálnu výstuž z armovacej sieťoviny o rozmere cca 20x30 cm. Dbajte na to, aby jednotlivé pruhy sieťoviny tesne priliehali k rohom otvorov budovy. Pre vytvorenie zvislých a nárazuvzdorných hrán budovy (viď obr.) po celej ploche zapustite rohové uholníky či rohové lišty do armovacej stierky a vyrovnajte ich. Pri následnom armovaní celej plochy umiestnite sieťovinu tak, aby presahovala 10 cm tkaniny rohových uholníkov.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu

Utesnenie okenných parapetov a spojov dosiek:

Pre zabránenie vzniku prasklín a následnému prenikaniu vlhkosti musíte pred armovaním utesniť spoje, ako napr. pri okenných parapetoch. Škáry zakryte komprimovanou tesniacou páskou. Škáry musíte utesniť aj v oblasti spojov dosiek.

15

Aj napriek tomu, že pracujete presne, niekedy sa vzniku škár nevyhnete. K zakrytiu väčších medzier použite zvyšky izolačných dosiek. Úzke škáry vyplňte vhodnou montážnou penou.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu

Natretie plochy základovou farbou:

16

Takto teraz vyzerá priečny rez vašej steny.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
17

Po zaschnutí armovacej vrstvy (min. 3 dni!) naneste penetračný náter. Podľa charakteru podkladu naneste cca 0,2 kg / m2.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu

Nanesenie vrchnej omietky:

18

Namiešajte vrchnú omietku podľa pokynov výrobcu tak, aby bola pripravená na použitie. Pri farebných omietkach dbajte na dôkladné premiešanie. Silikátová omietka je už vopred spracovaná a po krátkom zamiešaní ju môžete ihneď nanášať.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
19

U omietky so zatrenou štruktúrou alebo u škriabanej omietky naneste vrstvu o sile zrna a rozotrite ju. Štruktúrnu omietku naneste pomocou nerezového hladidla vo vrstve o sile zrna a rozotrite ju pomocou plastového hladidla.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
20

Plochy upravujte bez prerušenia a chráňte ich pred rýchlym zaschnutím. V opačnom prípade hrozí riziko vzniku usadenín alebo rozdielov v štruktúre.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
21

V závislosti na požadovanom povrchu upravte omietku pomocou hladidla. Dbajte však na to, aby ste omietku neuhlazovali príliš dlho na jednom mieste. Mohlo by dôjsť k poškodeniu jej štruktúry. Preto uhladzujte len tak dlho, kým nevznikne požadovaná štruktúra.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
22

Nanesenie soklovej omietky. Špeciálny tepelno-izolačný systém pre sokle má nasledujúcu štruktúru (zvnútra von):

  • [1] murivo,
  • [2] lepiaca stierka,
  • [3] soklové a obvodové izolačné dosky,
  • [4] lepiaca stierka,
  • [5] jemná armovacia tkanina,
  • [6 ] lepiaca stierka,
  • [7] základový náter,
  • [8] mozaiková omietka

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu
23

Soklové plochy začistite špeciálnou soklovou omietkou, tzv. mozaikovou omietkou, ktorá je už pripravená na použitie a možno ju okamžite naniesť.

Ako izolovať fasádu
Ako izolovať fasádu