Návod

Ako na náter vonkajšej fasády

Ako na náter vonkajšej fasády

Vonkajšie fasády domu možno prirovnať ku kabátu. Musia odpudzovať nečistoty a vodu a navyše zodpovedať predstavám majiteľa o vzhľade. Preto nie je dôležitý len farebný odtieň novej fasády, ale náter musí tiež plniť ochrannú funkciu.

Farby na fasády

Rôzne fasádne alebo vonkajšie omietky sa líšia v mnohých, možno pre laika až nečakaných, parametroch. Samozrejme použitým materiálom, ale ďalej tiež štruktúrou, priľnavosťou k podkladu, oteruvzdornosťou, vodoodolnosťou, priedušnosťou a elasticitou.

Podľa druhu materiálu existujú minerálne, akrylátové, vápenné, silikónové, silikátové, mozaikové, hlinené atď. Podľa techniky nástreku a vzniknutej štruktúry sú potom omietky hladké, štrukturálne, jemne alebo hrubo ryhované, rastrované alebo drásané.

Vysoko zaťažiteľné fasádne farby

Na náter fasády si zvoľte vždy výrobky, ktoré odolajú veľkému zaťaženiu. Fasádne farby by mali byť v každom prípade odolné proti oderu a poveternostným vplyvom, a to podľa platných noriem.

Farebný odtieň na prianie

Individuálne bývanie vyžaduje tiež individuálne farebné odtiene, a to aj v prípade fasády. Práve pri zdôraznení charakteru domu alebo osobného štýlu bývania zohrávajú farby dôležitú úlohu. Zhrnuli sme takmer 1000 farebných odtieňov do 10 zladených celkov a tieto farby ti namiešame v rámci požadovaného výrobku a množstva.

Nátery a podklady

Podklad Náterový materiál
vápenná omietka silikátová farba* disperzná farba plnená omietka z umelej živice akrylátová disperzná farba
vápeno-cementová omietka vhodná nevhodná nevhodná nevhodná nevhodná
cementová omietka vhodná vhodná vhodná vhodná vhodná
betón vhodná vhodná vhodná vhodná vhodná
vápenno-piesková tehla podmienečne vhodná podmienečne vhodná vhodná vhodná podmienečne vhodná
starý, pevne držiaci náter disperznou farbou nevhodná vhodná podmienečne vhodná podmienečne vhodná vhodná
starý, pevne držiaci náter silikátovou farbou vhodná nevhodná nevhodná nevhodná nevhodná

* Dodržujte prosím bezpečnostné predpisy a predpisy pre spracovanie!

Tipy:

  • Ak sa rozhoduješ pre finálne farebné vyhotovenie vonkajšej fasády, mal by si vziať do úvahy tieto kritériá: farba strešnej krytiny okien, dverí a stavebných prvkov v záhrade (pergola, plot a pod.), ďalej umiestnenie stavby (dedina / mesto), farba okolitých stavieb, architektúra tvojej záhrady a množstvo okolitej zelene.
  • Ak dodržíš základné rady pri postupe, vydrží náter na fasáde bez viditeľných chýb na kráse 10 až 12 rokov.
  • Asi najdôležitejším krokom pri natieraní fasády je penetrácia.
  • Naši odborní poradcovia sú ti k dispozícii.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Prípravné práce

01

Bezpečnosť predovšetkým! Pri všetkých prácach na vonkajších fasádach je najdôležitejšia bezpečnosť osôb. Práve tu sa musí často pracovať na plochách vo výškach. Zaistite si dostatočne vysoké rebríky alebo lešenia.

 Ako na náter vonkajšej fasády
02

Všetky časti, ktoré sa nebudú natierať, prelepte maliarskou fóliou a krepovou páskou.

 Ako na náter vonkajšej fasády
03

Tiež chodníky okolo domu a ostatné susediace časti je vhodné chrániť krycou fóliou. Ak máte takto pripravené okolie pracoviska, môžete sa plne sústrediť na natieranie fasády domu.

 Ako na náter vonkajšej fasády
04

Pred natieraním očistite fasádu zmetákom od uvoľnených nečistôt. Silné znečistenie odstráňte vodou a kefou (prípadne použite záhradnú hadicu či vysokotlakový čistič).

 Ako na náter vonkajšej fasády
05

Prípadné poškodenie omietky opravte opravnou hmotou na omietky. Poškodenie omietky nikdy nezakrývajte iba farbou, pretože sa neskôr opäť objaví.

 Ako na náter vonkajšej fasády
06

Piesčité omietky najprv natrite hĺbkovou penetráciou, príp. základným náterom na fasády, tým sa spevnia. Pri vonkajších múroch, ktoré sú už natreté, je nutné dbať na to, že kedysi často používané vápenné farby sa neznášajú s dnešnými disperznými farbami. Existujúci náter sa musí poriadne zdrsniť a pretrieť penetračným náterom, ktorý obsahuje kremennú múčku. Potom nový náter trvale drží.

 Ako na náter vonkajšej fasády

Náter

07

Rovnomerný výsledok pri natieraní dosiahnete takto:

Základný náter fasády alebo hĺbkový náter nanášajte maliarskou štetkou. Pre základný náter možno vonkajšiu farbu zriediť do 20 % vodou a potom nanášať (vždy rešpektujte pokyny a odporúčania výrobcu uvedené na etikete výrobku).

 Ako na náter vonkajšej fasády
08

Naplánujte si poradie natierania jednotlivých plôch vonkajšej fasády tak, aby farba nemohla pri natieraní stekať na už natretú plochu. Zohľadnite pritom tiež ostatné stavebné časti, ako sú okná, dvere, drevené obloženie štítu a pod.

 Ako na náter vonkajšej fasády
09

Ako záverečný náter sa nanáša valčekom neriedená vonkajšia farba. Pracujte na súvislých plochách múrov vždy v jednom kuse.

 Ako na náter vonkajšej fasády
10

Nasledujúce poradie prác je osvedčené: Ak je to potrebné, natierajú sa najprv obloženia štítov a strešné rímsy. Potom všetky plochy stien, strešné odkvapy a dažďové zvody a napokon okná a dvere.

 Ako na náter vonkajšej fasády

Tip:

Pri prestávke v práci vložte valček jednoducho do sáčka a dobre ho uzavrite. Farba nezaschne a po prestávke môžete hneď pokračovať v práci.

Ak priveľmi svieti slnko, majte z toho radosť a urobte si pri natieraní prestávku. Pri silnom slnečnom žiarení môže vonkajšia farba schnúť príliš rýchlo a bolo by vidieť napojenie farby. Súvislé plochy fasády natierajte vždy ako jeden kus, aby sa zabránilo napojovaniu farby.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať