Návod

Ako namontovať garážovú bránu

Ako namontovať garážovú bránu

Vášmu autu by ste mali dať to najlepšie. Či už je to sekčná alebo diaľkovo ovládaná garážová brána - s návodom k projektu "Ako namontovať garážovú bránu" pekný príbytok pre vaše auto nie je žiadny problém.

Na tento projekt budete potrebovať

Materiál

Krok za krokom

Ako namontovať garážovú bránu

01

Výklopnú bránu možno montovať do dverného otvoru alebo zaňho. Najprv pripevnite otváracie madlo a odstráňte prepravné bezpečnostné poistky (podľa priloženého návodu na montáž).

 Ako namontovať garážovú bránu
02

Ďalej postavte rám brány do dverného otvoru, resp. za otvor a zaistite ho drevenými klinmi. V prípade mazaniny sa nohy rámu zapúšťajú do podlahy do hĺbky 5 mm.

 Ako namontovať garážovú bránu
03

Teraz vyrovnajte bránu pomocou vodováhy. Potom ju zafixujte kotvou. Brána bez výplne musí byť bezpodmienečne zaistená proti náhodnému vypadnutiu. Sklopte vodiace koľajnice nahor...

 Ako namontovať garážovú bránu
04

... a zaistite ju podperou so sklonom asi 30 mm. Dôležité sú rovnomerné odstupy medzi rámom a krídlom brány (skontrolujte z vonkajšej strany).

 Ako namontovať garážovú bránu
05

Teraz upevnite bránu pomocou kotiev. Kotvové skrutky nasaďte za otvor. Pre montáž do otvoru sa používajú skrutky na čelnej strane rámu.

 Ako namontovať garážovú bránu
06

Pokúste sa bránu otvoriť. Vodiacu koľajnicu pritom vyrovnajte tak, aby krídlo brány rovnomerne priliehalo gumovými dorazmi na priečnu výstuhu a vpredu bol zachovaný rovnomerný odstup od rámu.

 Ako namontovať garážovú bránu
07

Na upevnenie vodiacich koľajníc máte opäť možnosť voľby: môže byť vykonaná buď z boku na stenách garáže alebo hore na strope. Iba priečna koľajnica musí byť stopercentne vodorovná.

 Ako namontovať garážovú bránu
08

Ak nie sú nohy rámu zabetónované, upevnite ich pomocou rámovej patky do podlahy garáže. Potom odstráňte spodnú dorazovú lištu. Tak to bola výklopná brána. Ďalej vám ukážeme ešte montáž sekčných brán a brán s elektrickým pohonom.

 Ako namontovať garážovú bránu
09

Montáž sekčných brán: montujú sa zásadne do špalety vo vnútri garáže. Sekčné dvere sú ideálne u nízkych dverných otvorov a ponúkajú viac úžitkového miesta pred garážou, lebo sa pri otváraní a zatváraní nevyklápajú dopredu, ale pohybujú sa zvislo v rovine brán.

 Ako namontovať garážovú bránu
10

Najprv si vyznačte na vnútornej strane dverného otvoru pomocou vodováhy linku vo výške 100 cm nad podlahou garáže. Teraz môžete zmontovať rám brány, ktorý sa skladá zo štyroch vzájomne zoskutkovaných profilov a pripraviť si ho za dverný otvor.

 Ako namontovať garážovú bránu
11

Teraz postavte rám brány zvislo a po jeho presnom vyrovnaní podľa vyznačenej linky (značky vo výške 1 m) ho provizórne v špalete zafixujte skrutkami.

 Ako namontovať garážovú bránu
12

Po presnom vyrovnaní upevnite bránu pomocou kotvy vnútri aj mimo rámu.

 Ako namontovať garážovú bránu
13

Vodorovné vodiace koľajnice teraz môžete na hornej strane rámu priskrutkovať a potom ich spojiť s priečnou koľajnicou.

 Ako namontovať garážovú bránu
14

Pomocou vodováhy upravte naskrutkované koľajnice do vodorovnej polohy. Dajte pozor, aby vám nespadli, až ich budete podopierať.

 Ako namontovať garážovú bránu
15

Ak sú oba zakrivené prvky namontované...

 Ako namontovať garážovú bránu
16

... môžete koľajnice definitívne upevniť na bočné steny alebo na strop.

 Ako namontovať garážovú bránu
17

Potom nasaďte jednotlivé segmenty brán a spojte ich pásmi. Pri montáži lana a napínacej pružiny musíte ešte krátko nahliadnuť do návodu. Potom to ľahko zvládnete!

 Ako namontovať garážovú bránu

Pohon garážovej brány EcoStar:

18

Pomocou diaľkovo ovládaného pohonu garážovej brány môžete bránu otvárať a zatvárať stlačením tlačidla. Za týmto účelom upevnite na rám, resp. preklad a bránu dvoma držiakmi, horný pre vodiacu koľajnicu a spodný pre tiahlo sklznice.

 Ako namontovať garážovú bránu
19

Vodiaca koľajnica sa skladá z troch častí spojených kĺbmi. Zoskrutkujte ich a koľajnicu upevnite na držiak.

 Ako namontovať garážovú bránu
20

Druhý koniec koľajnice upevnite pomocou ohýbateľného držiaka na strop garáže. U nízkych stropov držiak skráťte. V koľajnici sa nachádza bezúdržbový ozubený popruh, ktorý pri svojom obehu posúva sklznicu pomocou tiahla dopredu a späť.

 Ako namontovať garážovú bránu
21

Nainštalujte oba zakrivené segmenty a zafixujte koncové body sklznice (pre otvorenie a zatvorenie brány). Elektronické ovládanie musíte ešte naprogramovať podľa návodu a je hotovo! Garážová brána vás bude počúvať na stlačenie tlačidla.

 Ako namontovať garážovú bránu

Ako namontovať markízu na stenu

Svieti vám slnko do okien? Potrebujete viac tieňa? Namontujte si markízu. Vo video návode z projektovej dielne HORNBACH vám ukážeme, ako si môžete namontovať novú markízu na stenu. Poďme na to!