Návod

Ako namontovať sprchový kút s vaničkou

Niekto sa rád "naloží" do vane, niekto si rád v sprchovom kúte užíva hlasitý spev. Nielen pre priaznivcov sprchového kúta tu máme video návod z projektovej dielne HORNBACH, ako si sprchový kút do kúpeľne inštalovať a to rovno aj so sprchovou vaničkou. Váš ďalší projekt práve začína. S nami to zvládnete.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Príprava povrchu

01

Ak budete nový sprchový kút inštalovať v rámci rekonštrukcie kúpeľne, odstráňte zo stien zvyšky lepidla a vyčistite podlahu. Budete používať lepidlo a to musí dobre držať. Rovnako obnovte a utesnite tekutým tesnením všetky príslušné miesta.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou

Inštalácia sprchovej vaničky a nožičiek

02

Položte sprchovú vaničku spodnou stranou nahor na čistú podložku. Postavte vaňové nožičky na vaničku a vyrovnajte ich čo najbližšie k okraju vaničky. Tým docielite vytvorenie čo najväčšej styčnej plochy. Myslite na to, že vaňové nožičky nesmú prekážať pri práci s pórobetónovými tvárnicami a inštalácii odtoku smerom k stene.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
03

Priskrutkujte vaňové nožičky pomocou priložených skrutiek k zosilnenému dnu vaničky. Skrutky musia byť určené pre danú vaničku, aby sa nepoškodila. Potom môžete vaničku otočiť a postaviť. Vyrovnajte vaničku podľa vodováhy pomocou nastaviteľných nožičiek.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
04

Cez otvor na odtok si na podlahu vyznačte jeho umiestnenie.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
05

Preneste rozmer spodného okraja vaničky na obidve steny. Stačí čiara na začiatku okraja vaničky.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
06

Dajte vaničku opäť stranou a predĺžte obidve čiary na stene pozdĺž vodováhy.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
07

Vanička sa ukotví na stenu pomocou upínacieho kusu. Sada obsahuje dva upínacie kusy a jeden styčný kus. Oba upínacie kusy sa namontujú vpredu. Umiestnite ich tak, aby vyznačené čiary okraja vaničky súhlasili so styčnou plochou upínacích kusov.
Potom si vyznačte otvory k vyvŕtaniu a vyvŕtajte otvory na hmoždinky. Pevne priskrutkujte upínacie kusy na stenu. Ešte raz ich presne vyrovnajte, a potom pevne utiahnite skrutkami. Styčný kus sa namontuje dozadu na jednu z dvoch bočných stien.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
08

Okraj vaničky sa opatrí tesniacou páskou. Tá slúži pre súvislé utesnenie medzi vaničkou a priľahlou stenou. Ak použijete tesniacu sadu na okraj vaničky, nájdete v sade už všetky potrebné pásky.
Tesniaca sada obsahuje špeciálne vytvarovaný tesniaci roh, ktorý sa ako prvý nanesie na roh okraja vaničky. Na úrovni tesniaceho rohu môžete naniesť prídavnú zvukovo izolačnú pásku. Okrem toho do nej môžete správne zasadiť plošné utesnenie na stenu. Najprv umiestnite tesniaci roh v lícovaní so spodnou hranou okraja vaničky. Pritom dbajte na výšku okraja vaničky.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
09

Keď bude roh sedieť, môžete prirezať tesniacu pásku na dĺžku. Páska by mala tesniaci roh prekrývať o cca 5 cm. Začnite lepením tesniaceho rohu.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
10

Nad tesniacu pásku naneste zvukovo izolačnú pásku, ktorá bude zabraňovať tvorbe zvukových mostov medzi vaničkou a stenou. Zvukovo izolačné pásky nalepte v jednom kuse nad roh vaničky.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
11

Potom zostavte sprchový odtok podľa priloženého návodu. Položte odtok na vyznačené značky. A teraz ho spojte so stenovým prípojom. Pokiaľ nebude súhlasiť rozmer alebo smer, musíte vhodne prirezať HT rúrku a prípadne použiť HT oblúk. Prirezanie HT rúrky sa vykonáva ideálne pomocou pílky na kov.
Rúrku s týmto cieľom vložte do pokosnice a rovno odrežte. Reznú hranu obrúste. Pre spojenie rúrky naneste trochu maziva na koniec rúry. Zdvihnite odtok na požadovanú výšku pre pripojenie k otvoru na odtok vaničky a skontrolujte spád. Ten musí byť najmenej 2 %. Rúrka s dĺžkou 50 cm podľa toho bude vyžadovať spád s veľkosťou 1 cm.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
12

Postavte sprchovú vaničku do finálnej polohy a upevnite ju pomocou upínacích kusov.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
13

Vanička musí byť vyrovnaná do vodovážnej polohy. Tú ešte raz prekontrolujte pomocou vodováhy.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
14

Zasaďte predurčené tesnenie do otvoru na odtok. Potom priskrutkujte spodný odtok k hornej časti odtoku. Na záver naplňte odtok vodou a vyskúšajte, či je všetko utesnené.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
15

Teraz sa musí spojiť tesniaca páska vaničky s tesnením na stene. Za týmto účelom natrite jednu vrstvu plošného tesnenia na voľnú plochu steny nad vaničkou.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
16

Potom vyhrňte tesniacu pásku hore a zatlačte ju do čerstvej tesniacej hmoty. Na okraj vaničky na tesniacej páske teraz nalepte zvukovo izolačnú pásku. Tú môžete neskôr po obložení stien opäť vytiahnuť zo škáry.

Vďaka páske získate automaticky medzeru na škáru medzi vaničkou a obkladmi. Nad tesniacu pásku teraz príde ešte raz vrstva plošného utesnenia.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
17

Ešte vložte zátku do otvoru na odtok vaničky. Pri sprchových vaničkách bez prepadu má zátka vždy trvale vytvorený otvor, aby sa nehromadila voda a nemohla pretekať z vaničky von.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
18

Pred obmurovaním sprchovej vaničky pórobetónovými tvárnicami by ste podlahu, ak je to potrebné, mali natrieť penetračným prostriedkom. Potom zmerajte výšku na pórobetónové tvárnice. Pritom zohľadnite, že tvárnice budú vyčnievať pod okraj vaničky. Prirezanie tvárnic sa vykonáva ideálne pomocou špeciálnej píly na pórobetón s veľkými zubami.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
19

Tvárnice sa lepia ideálne pomocou lepidla na dlažbu. Rozmiešajte lepidlo pomocou miešadla vo vedre a naneste ho na podlahu a na horný okraj tvárnice. Lepidlo sa nanáša pomocou lyžice bez ozubenia.
Tvárnice nalepte tak, aby medzi nimi a predným okrajom vaničky bola medzera. Medzera musí mať hrúbku dlažby plus vrstvu lepidla na dlažbu. V mnohých prípadoch sa jedná o medzeru s veľkosťou 1,5 cm. Dbajte na to, aby tvárnice boli umiestnené vo zvislej polohe.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
20

Po obmurovaní a zaschnutí lepidla je možné naniesť obklady a položiť dlažbu. Začnite neobloženými stenami nad vaničkou. Na dlaždice naneste lepidlo na tvárnice - pri malých prírezoch na zadnú stranu dlaždice. Do škár zasaďte škárovacie krížiky alebo klinky. Priebeh škár a šírka škár by mala ladiť s už položenými obkladmi.
Ako ďalšia sa obloží sprchová vanička. Naneste lepidlo na pórobetónové tvárnice - pri malých prírezoch na zadnú stranu dlaždice. Použite hladiacu lyžicu s vhodným ozubením - na dlažbu s dĺžkou strany 60 cm je to napr. ozubenie s veľkosťou 8 mm. Na záver položte podlahovú dlažbu, ak zabudovaním sprchovej vaničky na podlahe vznikla neobložená plocha. Po zaschnutí lepidla na dlažbu možno vykonať vyškárovanie.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
21

Zostavte sprchovú kabínu podľa údajov od výrobcu. Postavte vopred zmontovanú kabínu na okraj vaničky. Vyrovnajte rám tak, aby mal rovnomerný odstup od okraja vaničky. Teraz si vyznačte polohu sprchového kúta pozdĺž vonkajších okrajov na obe steny. Potom odložte kabínu opäť bokom.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
22

Vyrovnajte stenové lišty pozdĺž vyznačených čiar a preneste umiestnenie otvorov na vyvŕtanie na stenu. Vopred vyhĺbte otvory pomocou jamkára, aby vám vrták neskĺzaval. Vrták vyberte tak, aby sa hodil ku hmoždinkám a obkladom.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
23

Potom vsaďte hmoždinky do vyvŕtaných otvorov a vyplňte ich sanitárnym silikónom. Tým budú ochránené skrutkové spoje proti prenikajúcej vode. Potom priskrutkujte obidve stenové lišty. Ešte raz skontrolujte pomocou vodováhy a potom skrutky pevne dotiahnite.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou
24

Sprchový kút môžete teraz postaviť na vaničku a nasunúť cez stenové lišty.
Namontujte dvere podľa návodu od výrobcu a nasaďte ich na kabínu. Potom ešte namontujte dverové madlá a magnetické tesnenia. Otestujte fungovanie dverí a namontujte koncový doraz.
Až bude všetko sedieť, priskrutkuje sa kabína ku stenovým lištám. Pripojovacie škáry medzi kabínou a obkladmi a taktiež pri sprchovej vaničke sa vyškárujú zvonka sanitárnym silikónom.

 Ako namontovať sprchový kút s vaničkou

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako namontovať sprchový kút a sprchový žľab bez vaničky

Bude sa do vašej kúpeľne hodiť sprchový kút? Inšpirujte sa a vyberte si ten pravý v našom e-shope. Potom sa už len stačí pozrieť na video návod z projektovej dielne HORNBACH a váš projekt sa môže začať!