Návod

Ako zabudovať rohovú vaňu

Ako zabudovať rohovú vaňu

Pre všetkých milovníkov relaxačného pobytu vo vani sme pripravili video návod z projektovej dielne, ako si do kúpeľne zabudovať rohovú vaňu. Inšpirujte sa a dajte si záležať. Aj tento projekt s nami zvládnete.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Príprava vaňového nosiča

01

Nad okraj vane je potrebné naniesť tesniaci náter, aby sa nemohla dostať striekajúca voda do stien. Ak plánujete používať svoju vaňu aj na sprchovanie, musíte počítať s obložením stien a tesnením do dostatočnej výšky. Prívod vody pre vaňovú batériu je už v tento okamih zaistený. Po vyčistení podlahy postavte vaňový nosič na predurčené miesto pre montáž.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
02

Potom môžete vaňu zasadiť do vaňového nosiča a skontrolovať, či všetko sedí.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
03

Skrz otvor na odtok vo vani sa pomocou ceruzky zakreslí na podlahu montážna poloha sifónu. Vaňový nosič je pod otvorom vane spravidla už otvorený. Inak je nutné otvor vyrezať.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
04

Aby bolo možné vaňový nosič lepšie prilepiť, vyznačte si vonkajší obrys vaňového nosiča na podlahu.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
05

Vaňu teraz opäť vyberte z vaňového nosiča a položte ju otočenú na vaňový nosič. Akrylátové vane majú z výroby na spodnej strane priamo za okrajom niekoľko zosilnení. Vzhľadom na zosilnenia nemožno vaňu správne nasadiť na vaňový nosič. Aby bolo vaňu možné zasadiť rovno a tiež v zarovnaní, ponechajú sa miesta vo vaňovom nosiči naproti zosilneniam prázdne. Vezmite značkovací sprej a označkujte farebne tieto zosilnenia. Ochráňte postranné časti pomocou kartónu, aby sa značkovacia farba nedostala na povrch vane. Dbajte tiež na to, aby sa farba nedostala cez materiál sprchovej vaničky.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
06

Teraz vaňu opäť otočte a zasaďte ju do vaňového nosiča. Na vaňu na niekoľkých miestach zatlačte, aby sa farba obtlačila na okraj vaňového nosiča.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
07

A teraz môžete vaňu opäť zdvihnúť a vyrezať vyznačené miesta pomocou ručnej píly tak hlboko, aby zosilnenia mali voľný priestor vo vynechaných miestach. Pre ďalšie inštalačné práce si prichystajte vaňový nosič.

 Ako zabudovať rohovú vaňu

Inštalácia odtoku

08

Na vopred vyznačené miesto otvoru na odtok sa umiestni vaňová súprava so sifónom. Teraz budete potrebovať vhodné HT rúrky a HT rúrkový oblúk. HT rúrky je možné skrátiť na presný rozmer, aby vyhovovali pre spoj medzi vaňovou súpravou a stenovým prípojom. Na skrátenie použite pílku na kov a odrežte rúrku na príslušnom mieste. Potom obrúste reznú hranu pilníkom alebo brúsnym papierom a koniec rúrky natrite mazivom.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
09

Keď budú rúrky upravené, môžete vaňovú súpravu opäť stiahnuť z rúrky a odložiť bokom. HT rúrky a HT oblúky (ak sú použité) zostanú ležať bez zmeny. Vezmite značkovací sprej a nastriekajte farbu na rúrku či na rúrky.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
10

Miesto na rúrky sa musí teraz z vaňového nosiča vyrezať, aby nosič neskôr dosadal na podlahu. Postavte vaňový nosič zhora na svoje konečné umiestnenie a zatlačte ho smerom nadol na niekoľkých miestach. Takto sa farba prenesie na vaňový nosič. Vaňový nosič opäť zdvihnite a posaďte obrátene. Teraz na vyznačených miestach vyrežte ručnou pílou dostatok materiálu, aby ste vytvorili miesto pre rúrky. Vhodná je píla s úzkym pílovým listom, tzv. ručná dierovacia pílka.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
11

Do vaňovej súpravy musíte ešte vyrezať revízny otvor, aby ste sa rukou dostali k sifónu a odtoku. Aby výplň otvoru neskôr nemohla zapadnúť pri pokládke dlažby smerom dozadu, vykonajte výrezy šikmo smerom dovnútra. Takto bude možné vyrezaný klátik z tvrdej peny neskôr opäť presne zasadiť. Zvoľte rozmer pre otvor tak, aby sa naň zmestili pri nanášaní obkladov pokiaľ možno celé dlaždice. A umiestnenie otvoru zvoľte tak, aby ste okolo nemuseli prirezávať žiadnu dlažbu.

 Ako zabudovať rohovú vaňu

Inštalácia vaňového nosiča

12

Podľa typu podkladu sa plocha natrie základným penetračným náterom. V tomto prípade sa použije hĺbková penetrácia. Základný náter nalejte do vedra a odtiaľ ho nanášajte maliarskym valčekom. Po uplynutí predpísanej doby schnutia môžete pokračovať ďalšími krokmi.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
13

A teraz ešte zasadiť HT rúrky a vaňovú súpravu do stenového prípoja. Nalejte do sifónu trochu vody a vyskúšajte spojenie rúrok.
Pre prilepenie vaňového nosiča z tvrdej peny môžete vziať lepidlo na dlažbu. Lepidlo naneste na plochu natretú základným penetračným náterom pomocou hladiacej lyžice so zubami s veľkosťou 8.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
14

Vaňový nosič nasaďte na vrstvu lepidla, pritlačte a vyrovnajte podľa vodováhy.

 Ako zabudovať rohovú vaňu

Nanášanie tesniacej pásky na okraj vane

15

Okraj vane sa oblepí tesniacou páskou. Tesniaca páska slúži na súvislé utesnenie medzi vaňou a priliehajúcimi stenami. Ak použijete sadu na utesnenie okrajov vane, budete mať k dispozícii už všetky pásky. Navyše je k dispozícii špeciálne vytvarovaný tesniaci roh, ktorý sa nanesie ako prvý na okraj vane. Tesniaci roh umiestnite ideálne tak, aby lícoval so spodnou hranou okraja vane.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
16

Keď bude tesniaci roh sedieť, môžete si narezať potrebné tesniace pásky a začať s lepením od tesniaceho rohu. Tesniaca páska by mala prečnievať cez tesniaci roh o cca 5 cm.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
17

Nad tesniace pásky naneste ešte jednu zvukovo izolačnú pásku. Tú môžete nalepiť v jednom kuse nad roh vane. Táto páska zamedzí tvorbe zvukových mostíkov medzi vaňou a stenou.

 Ako zabudovať rohovú vaňu

Montáž prepadu

18

Prepad na vaňovej súprave musíte ešte nastaviť na požadovanú výšku. Vaňovú súpravu najprv umiestnite mimo vaňový nosič a nastavte výšku prepadu. Prepadovú rúrku môžete podľa toho posunúť. Keď bude rozmer sedieť, zasaďte súpravu do vaňového nosiča a priskrutkujte dole k odtoku. Poprípade môžete vaňovú súpravu už napevno namontovať na vaňu a po zasadení vane do vaňového nosiča priskrutkovať cez revízny otvor k odtoku.

 Ako zabudovať rohovú vaňu

Inštalácia vane

19

Aby ste mohli vaňu neskôr opäť ľahšie odstrániť, mali by ste na okraj vaňového nosiča umiestniť prúžok plastovej fólie. Môžete použiť PE fóliu alebo veľkú potravinársku fóliu. Na fóliu sa teraz nanesie montážna pena. Tá bude slúžiť pre to, aby sa vaňa presne prispôsobila tvaru vaňového nosiča z tvrdej peny. Vaňa potom bude optimálne dosadať na vaňový nosič a nebude sa nič kývať. Pri práci s montážnou penou zohľadnite bezpečnostné a manipulačné pokyny od výrobcu.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
20

Potom môžete vaňu rovno nasadiť a presne vyrovnať. Pena vám poskytne ešte trochu vôle, aby všetko dokonale sedelo. Vaňu potom vnútri zaťažte. Môžete tiež vložiť vrece lepidla na dlažbu. Keď bude pena vytvrdnutá, nebude už možné vykonávať žiadne úpravy.

 Ako zabudovať rohovú vaňu

Utesnenie okrajov vane

21

Keď bude vaňa napevno sedieť, môžete vytvoriť stenové utesnenie. Nad okrajom vane natrite na stenu vrstvu tekutého tesnenia. Aj keď bola plocha predtým utesnená, je nutné vykonať nový náter. Podľa šírky plochy ju môžete natrieť pomocou vhodného maliarskeho valčeka. Pokiaľ nemá ani jedna prípojka na vaňovú plniacu batériu špeciálne utesnenie, môžete ho na tomto mieste ešte dodatočne naniesť. Vhodné sú tesniace manžety, ktoré sa jednoducho nasadia cez príslušnú prípojku a prilepia na stenu. Tesniace manžety sú samolepiace.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
22

Kým bude náter ešte mokrý, vyhrnie sa vaňová tesniaca páska hore a uloží do tesniacej hmoty. Pre pritlačenie môžete použiť hladkú stranu hladiacej lyžice. Keď bude tesniaca páska pevne spojená so stenou, vyhrnie sa hore tesniaci roh a tiež sa uloží do utesnenia. Na presah medzi tesniacou páskou a tesniacim rohom sa natrie trochu tesniacej hmoty, potom pôjde oboje dohromady dobre spojiť.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
23

Na rad príde ešte prúžok zvukovo izolačnej pásky na okraj vane priamo do rohu k tesniacej páske. Páska tu má ten účel, aby sa z okraje vane neuvoľnila žiadna farba z tesnenia. Tým získate navyše rozostup pre škáry na obklady. Stenové obklady potom môžete doraziť priamo až k páske a neskôr jednoducho zo škáry vytiahnuť. Rozostup je potom optimálny pre vyškárovanie sanitárnym silikónom.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
24

Teraz možno namontovať odtokovú a prepadovú súpravu. Horná časť so sitkom sa nasadí zhora a zospodu sa priskrutkuje k spodnej časti. Budete tiež potrebovať už vyrezaný revízny otvor, aby ste mohli dosiahnuť rukou na požadované diely a priskrutkovať ich. Na prepad sa ešte namontuje ovládací diel, aby bolo možné otvárať a zatvárať vaňový odtok. Použite návod na inštaláciu.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
25

Po montáži odtokov vody ešte urobte test. Vodu lejte do vane do tej doby, dokiaľ nebude voda pretekať prepadom. Potom prehmatajte spoje potrubia a pozrite sa, či je všetko utesnené. V ťažko prístupnom priestore si môžete tiež posvietiť svietidlom a vykonať kontrolu. Až bude všetko utesnené, môžete revízny otvor opäť zatvoriť. Postranné plochy klátika z tvrdej peny jednoducho namažte lepidlom na dlažbu a zasaďte.

 Ako zabudovať rohovú vaňu
26

Až budete mať hotovú vaňu, môžete sa pustiť do obkladov a do dlažby. S tým vám pomôžu naše návody Ako obložiť kúpeľňu a Ako položiť dlažbu v kúpeľni.

 Ako zabudovať rohovú vaňu

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako namontovať sprchový kút a sprchový žľab bez vaničky

Bude sa do vašej kúpeľne hodiť sprchový kút? Inšpirujte sa a vyberte si ten pravý v našom e-shope. Potom sa už len stačí pozrieť na video návod z projektovej dielne HORNBACH a váš projekt sa môže začať!