Návod

Ako natierať a lakovať kov

Doba čítania: 2 min.
Ako natierať a lakovať kov

Že nový náter robí divy je všeobecne známa vec. Takže ak sa stále odhodlávate k tomu, že už konečne musíte natrieť a nalakovať ploty, lavičky, brány a ďalšie kovové predmety okolo vás, tak je ten správny čas naučiť sa, ako natierať a lakovať kov.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Ako pripraviť plochu pre lakovanie

01

  • Vopred nalakovanú plochu (1. farba), ktorú chcete vynechať pri ďalšom nátere (2. farba), jednoducho zakryte textilnou lepiacou páskou.
  • Odstráňte prípadnú hrdzu drôtenou kefou alebo brúsnym papierom.
  • Umyte prach čistou vodou.
  • Na kovy použite čističe kovov, umyte plochu čistou vodou a nechajte zaschnúť.
  • Otvorte plechovku a starostlivo premiešajte ochranný lak na kov.
  • Štetcom naneste ochranný lak na kov a nechajte ho zaschnúť.
  • Druhú vrstvu naneste po najmenej štyroch hodinách.

Ako natierať kov
Ako natierať kov
02

Staré a hrdzavé železo alebo oceľ najprv očistite od hrdze drôtenou kefou a brúsnym plátnom. Potom dôkladne zotrite brúsny prach. Osobitnú pozornosť pritom venujte hrdzavým miestam, keďže zvyšná hrdza môže opäť rýchlo preniknúť do lakovaného povrchu.

Ako natierať kov
Ako natierať kov
03

V prípade nového kovu plochu ošetrite pomocou základného náteru s ochranou proti korózii (antikorózny základný náter). U starého kovu s odstránenou hrdzou musíte pred vykonaním základného náteru najprv zatmeliť diery, ktoré vznikli v dôsledku korózie.

Ako natierať kov
Ako natierať kov
04

Po úplnom preschnutí zbrúste plochu ošetrenú základným náterom pomocou brúsneho plátna (o zrnitosti 180). Potom ju natrite základnou antikoróznou farbou a následne celú plochu raz zbrúste (zrnitosť 200).

Ako natierať kov
Ako natierať kov
05

Na záver natrite plochu napríklad matným lakom alebo lesklými lakovacími farbami na železo alebo oceľové plochy.

Ako natierať kov
Ako natierať kov
06

Pri ostatných kovoch, ako sú napr. medené plechy, pozinkované odkvapy, trubky kúrenia, vykurovacie telesá atď., musíte použiť vhodné lakovacie výrobky.

Ako natierať kov
Ako natierať kov

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať